9446794
ENDEFRRU
Přihlášení Cookies

Alternativní terapie

Aktuality

Všechny aktuality
Chci zasílat aktuality na e-mail:

Účinky magnetoterapie na lidské tělo

V dnešní době je na trhu k dispozici velké množství přípravků určených k mírnění problémů.

Aplikace nízkofrekvenčního pulsního magnetického pole vyvolá v exponované tkáni a zprostředkovaně i v celém organismu řadu změn v biologických pochodech, které lze terapeuticky využít k ovlivnění mnoha chorobných stavů. Vzhledem k tomu že magnetické pole proniká rovnoměrně celou tloušťkou tkáně, týká se jeho působení každé buňky. Neplatí domněnka, že čím větší indukce (intenzita) a frekvence, tím větší se dostaví účinek. Magnetické pole o vysoké indukci a frekvenci může způsobit nejrůznější zdravotní potíže, jako například bolesti hlavy, únavu, kožní změny, neurologické komplikace či poruchy srdečního rytmu. Během klinických zkoušek se zjistilo, že pro terapeutické využití je proto nejvhodnější nízkofrekvenční pulsní magnetické pole parametrů uvedených v předchozím článku. Mezi nejdůležitější účinky takovéhoto PMP patří:

 • Urychlení regenerace buněk, nastartování hojivých procesů
  Aplikace PMP vede k aktivaci metabolismu buněk. Je dokázáno, že během různých chorobných stavů se mění povrchové napětí (potenciály) na buněčných membránách. Pulsní magnetické pole ovlivňuje iontovou rovnováhu v plazmě i v mezibuněčném prostoru, aktivuje napěťově řízené kanály a přenašeče na membráně a tím roste celkový metabolický obrat každé buňky. Dojde tedy ke zvýšenému prokrvení tkáně a tím i ke zvýšení přísunu kyslíku a živin (i lepšímu vstřebávání léků) a lepšímu odvádění zplodin látkové výměny, což je výchozí podmínkou všech ozdravných procesů.Přístroj Medico Nadneseně lze říci, že aplikace PMP vhodných parametrů stimuluje buňky k tomu, aby opět kmitaly na svých harmonických frekvencích a tím podporuje aktivaci jejich vlastních regeneračních schopností a procesů. Dobrým důkazem může být například působení pulsního magnetického pole u degenerativních onemocnění kloubů, jako je artróza nebo revmatoidní artritida. V dnešní době je na trhu k dispozici velké množství přípravků určených k mírnění těchto problémů a k lepší výživě chrupavky. Řada z nich je skutečně velmi kvalitní. Metabolická aktivita chondrocytů (buňky chrupavky) je však oproti přímo cévně zásobovaným tkáním (chrupavka je bezcévná) několikanásobně nižší a pokud jsou ještě navíc poškozeny degenerativními pochody, je jejich regenerační schopnost výrazně snížena. Aplikace PMP pomůže buňkám chrupavky aktivovat hojivé procesy a zvýšit úroveň jejich látkové výměny, což jim konečně umožní dostatečně využívat přiváděné výživné látky.
 • Protizánětlivé účinky
  Protizánětlivé účinky pulsních magnetických polí jsou zprostředkovány zvýšením fagocytózy neutrofilů (pohlcování bakterií a zánětlivých částic specializovaným druhem bílých krvinek) a produkce superoxidu, volného radikálu, který destruuje buněčnou stěnu bakterií. Zároveň se zvýší odbourávání leukotrienů, což jsou látky silně podporující místní zánětlivé projevy. Toto zdánlivě protichůdné působení PMP vysvětluje jejich pozitivní účinky jak u zánětů bakteriálních, tak sterilních (dna, revmatoidní artritida). Zvýšení produkce již zmíněného superoxidu je také důvodem dočasného zhoršení stavu některých nemocných (obzvláště u revmatiků), což se však během několika dalších aplikací PMP upraví. V rámci aktivace metabolických a regeneračních procesů uvedených v předchozím oddíle pak může dojít k celkovému odstranění potíží.
 • Zmírnění bolestí (analgetický účinek)
  Na analgetickém efektu PMP se podílí řada složek. Velmi důležitý je protizánětlivý účinek a s ním spojená změna pH („kyselost“) ve tkáni, ovlivnění nervových impulsů na míšní úrovni (vynikající úspěšnost PMP v tlumení bolestí nervového původu, jako je například ischias, syndromy z útlaku nervových kořenů vystupujících z míchy, neuralgie trigeminu nebo fantómové bolesti). Svou úlohu hraje také svalová relaxace, zvýšené vyplavování endorfinů a lepší prokrvení exponované tkáně.
 • Rozšíření cév a zlepšení prokrvování exponované oblasti
  Pulsní magnetické pole indukuje zvýšené vyplavování iontů kalcia z buněk hladké svaloviny cév, což vede k povolení napětí jejich stěny a tím k jejich rozšíření. Tento efekt je důležitý zejména u kapilár (vlásečnic), neboť vede ke zvýšení prokrvení exponované oblasti a tím i k lepšímu přívodu kyslíku a živin a lepšímu odvádění zplodin metabolismu. Toto působení PMP se uplatní například u diabetických angiopatií (poruchy cévní stěny a prokrvení zejména dolních končetin u diabetiků) nebo u ischemické choroby srdeční a anginy pectoris (špatné prokrvení srdečního svalu v důsledku zúžení srdečních tepen), ale i u jiných onemocnění.
 • Odstranění zvýšeného svalového napětí (myorelaxace)
  Na zmírnění napětí kosterního svalstva se podílí jak analgetická složka účinku pulsního magnetického pole, tak i zvýšené prokrvení exponované oblasti. Zvýšení aktivity enzymu laktátdehydrogenázy vede k odbourávání kyselých metabolitů kyseliny mléčné, která vzniká ve svalech během námahy. Odbourání a odplavení těchto produktů zmírní dráždění nervových receptorů a umožní uvolnění bolestivých kontraktur. Svůj význam má také protizánětlivé působení PMP. Efekt myorelaxace se uplatní zejména u nespecifických bolestí zad, strnulosti šíje a krčních svalů (často způsobující dlouhodobé bolesti hlavy), u ústřelů apod.
 • Odstranění otoků (protiedémové působení)
  Zlepšením prokrvení a mikrocirkulace v exponované tkáni a zvýšením jejího metabolismu dojde k rychlejšímu vstřebání otoků. Navíc přímým působením na vyvolávající příčinu (poraněná svalová, vazivová či jiná tkáň nebo další příčiny) se ztratí důvod jejich vzniku. Uplatní se také protizánětlivý a analgetický účinek pulsních magnetických polí.

Výše popsané působení NPMP umožňují pulsní magnetoterapii účinně řešit mnoho chorobných stavů. Zajisté není všelékem, ale její vlastnosti ji přímo předurčují k použití napříč téměř všemi klinickými obory. Je nenávyková, její použití představuje jen minimální riziko, minimum vedlejších účinků a nízké náklady, navíc vykazuje nejvyšší statistickou míru úspěšnosti ze všech používaných léčebných postupů (!). Bohužel však nebývá předepisována jako metoda první volby, ale až v situaci, kdy ostatní terapeutické metody nepřinesly žádný nebo jen zanedbatelný výsledek. Přesto má pulsní magnetoterapie své nezastupitelné místo v léčebném plánu a její terapeutické výsledky hovoří za vše.

Kontraindikace

 • GraviditaPřístroj Primo C
 • Nádorová onemocnění
 • Elektronické náhrady a stimulátory
 • Akutní krvácení
 • Hyperfunkce endokrinních žláz
 • Akutní infekční onemocnění
 • Akutní TBC
 • Silné mykózy

Obecné zásady a upozornění pro aplikaci pulsního magnetického pole

 • Je vhodnější používat přístroj častěji, než delší dobu najednou. Působení pulsního magnetického pole vnímá buňka jako určitou energetickou informaci, jako pokyn ke zvýšení propustnosti mezibuněčných membrán a tím ke zlepšení zásobování kyslíkem a živinami. Exponovaná tkáň se lépe prokrví a krev rychleji odvádí zplodiny metabolismu.
  Tento stav však nemocná buňka udrží jen po omezenou dobu. Dá se říci, že čím déle Vás trápí určitá choroba a čím těžší jePřístroj Sieco její stupeň, tím kratší je čas, po který si Váš organismus udrží zvýšenou regenerační aktivitu navozenou pulsní magnetoterapií. Proto je vhodnější častěji „naladit“ buňky do regenerační hladiny, než aplikovat pulsní magnetické pole delší dobu najednou.
 • Velmi důležité je pravidelné používání přístroje. Pokud využíváte pulsní magnetoterapii jako prevenci nejrůznějších onemocnění či jako prostředek k regeneraci a relaxaci po náročném pracovním dni, stačí aplikovat ji 1-2x denně podle potřeby. Chcete-li se však zbavit konkrétních zdravotních obtíží či bolestí, používejte Váš přístroj alespoň 2x denně, lépe však častěji. V případě nejasností se obraťte na Vašeho poradce nebo využijte možnost konzultace s odborným lékařem.
 • Buďte trpěliví, největší efekt má pulsní magnetoterapie při dlouhodobém používání. Magnetoterapie je účinná a velice jemná terapeutická metoda, která aktivuje vlastní regenerační schopnosti organismu. Trpíte-li například aterosklerózou tepen (ve stěně tepen se usazují tukové pláty a zužují jejich průsvit) a s ní spojenou hypertenzí, anginou pectoris a dalšími přidruženými obtížemi, účinky pulsního magnetického pole se plně projeví až v delším časovém úseku. Ateroskleróza je choroba, která (v závislosti na životním stylu) probíhá v cévách již od mladého věku, tedy po desítky let života. První výsledky je tedy možné očekávat (podle stupně postižení) po několika měsících až roce pravidelného používání přístroje. Bolestivé stavy však magnetoterapie ovlivňuje daleko rychleji, nejčastěji v řádu hodin až dní - u akutních problémů, nebo několika dní až týdnů u chronických obtíží.
 • U malé části osob může dojít k počátečnímu zhoršení stavu, což se někdy popisuje jako tzv. „lázeňský efekt“. Objevuje se zejména u zánětlivých onemocnění jako je revmatoidní artritida nebo Bechtěrevova choroba, někdy u entezopatií (zmrzlá ramena, tenisové lokty), ale i jinde. Rozhodně není důvodem k ukončení léčby, naopak svědčí o tom, že pulsní magnetické pole má na daného člověka efekt. Je však vhodné zkrátit dobu aplikace na polovinu cyklu 1-2x denně. Po zlepšení obtíží se pozvolna navraťte k původnímu schématu používání.

Zpracovala Ing. Tatiana Flanderková, zdroj www.magnetoterapie.net

Vytvořeno 28.3.2008 14:34:25 | přečteno 5841x | Ing. Tatiana Flanderková
 
load