9436198
ENDEFRRU
Přihlášení Cookies

Alternativní terapie

Geopatogenní zóny

Aktuality

Všechny aktuality
Chci zasílat aktuality na e-mail:

Geopatogenní zóny

Proč jsou některá místa na Zemi pro člověka nezdravá?

Co jsou geopatogenní zóny a jak na nás působí

Na naší zeměkouli se nacházejí Geostatická pole (GP), která vznikají všude tam, kde se tvoří struktury s různou elektrickou vodivostí, tzn., že rozdíly v elektrické vodivosti materiálů Země tvoří geostatická pole (GSP). Jsou nabita podle velikosti, resp. délky společné hranice a poměru vodivosti svého materiálu. Mohou tvořit malé, ale také mnohametrové plochy, anebo jsou podložím celých ulic a sídlišť.  Tam, kde je voda z pramenů, nebo i voda prosáklá z povrchu, nachází se pozměněné GP, které samo o sobě není v původní statické - neměnné či nekmitající podobě lidskému zdraví škodlivé. Nemodulovaná, tj. nerozkmitaná GP jsou často mylně nazývána patogenními zónami. Kdyby jimi byly, lidstvo by vymřelo už před mnoha tisíciletími.

Krátké radiomagnetické vlny modulují, rozkmitávají GP a to s nimi rezonuje. Vzniká tak rezonanční pole (RP). Rezonanční pole působí jak na rostlinstvo (křivý růst větví a kmene, odumírání, nádory...), tak na živočichy (většina zvířat má k nim záporný vztah - psi, koně, prasata, hovězí dobytek, králíci, myši, vlaštovky..., ale i kladný vztah - kočky, sovy, hadi, straky, akvarijní rybičky, hmyz...) a samozřejmě i na člověka. Na RP se mění buněčný tlak a elektrické poměry v buňce. Vzniká pocit chladu a průvanu s předpoklady pro vznik revmatismu, pocity únavy, smutku, bolesti hlavy, návaly do hlavy, kolísání krevního tlaku a celé řady dalších jevů, včetně nádorových onemocnění, žlučníkových a ledvinových záchvatů, dučevních poruch, depresí atd. Rezonanční pole působí obzvláš't nepříznivě u pacientů, nebo energeticky oslabených osob. Do úvahy přitom musíme brát nejen intenzitu rezonančních polí, ale i dobu pobytu v ní. Intenzita RP se mění v průběhu času, přičemž je možné sledovat periodičnost. Například v odpoledních hodinách intenzita vzrůstá. Nejvyšší hodnoty dosahuje mezi půlnocí a čtvrtou hodinou ranní. Nejnižší hodnoty je možné naměřit mezi 9. a 11. hodinou dopoledne. Zajímavá je i závislost na měsíční fázi. V noci, kdy je úplněk, může intenzita RP až několikanásobně překročit úroveň průměrných hodnot. K zesílení vlivu RP dochází při přechodu povětrnostních frontů a při bouřkách. Intenzita působení některých zón se zvětšuje s rostoucí vzdáleností od povrchu země.
Únava
Vliv vibrací, kterou na nás působí geopatogenní zony dokáže na lidskou buňku působit vyloženě destruktivně. Proto se dá velmi dobře zjistit jakou chorobou, může, nebo je nemocen člověk, podle umístění jeho postele. Pokud při spánku zóna probíhá například přes oblast břicha, mohou být po čase problémy se všemi orgány, které se zde nachází, včetně páteře. Buňky ležící v cestě těmto vibracím si v době klidu, kdy se mají zregenerovat a nabrat sílu, neodpočinou a tak nemohou dobře odolávat různým vnějším vlivům. Samozřejmě, čím je organizmus starší, tak se buňky hůře regenerují a člověk rychleji onemocní. Negativní vliv však působí i na děti, které v noci neklidně spí, trpí nočním děsem, často se v noci pomočují brání se uložení do postýlek, jsou nervozní, neklidné, trpí nechutí k jídlu atd. Je známo, že pro jakýkoliv organizmus, rostlinné buňky nebo i elektroniku, je pobyt na zónách škodlivý, a proto je nutné se těmto zónám raději vyhýbat, což je většinou problém, ale naštěstí řešitelný. Typickým zdrojem RP je funkční mobilní telefon, mikrovlnná trouba a celá řada moderních vynálezů člověka. Naši chytřejší předkové napž. sledovali svá zvířata předtím, než si postavili obydlí. Věděli, že místo kde si "hovado lehlo, je nejlepší bydlo".

Zpracoval S. Flanderka, zdroj internet

Vytvořeno 19.4.2013 16:33:21 | přečteno 2102x | Ing. Tatiana Flanderková
 
load