9423806
ENDEFRRU
Přihlášení Cookies

Alternativní terapie

Biorezonanční terapie

Aktuality

Všechny aktuality
Chci zasílat aktuality na e-mail:

Biorezonanční terapie (BRT)

Zdravé biomolekuly fungují jako perfektní přijímače.

Souběžně s vědeckým pokrokem v doplňkové medicíně stále více odborníků zaměřuje svou pozornost na prevenci a "přírodní léčebné metody" bez škodlivých vedlejších účinků. Spojení se zdravým způsobem života se stává stále více zřetelnějším. Nicméně akademické lékařství stále jedná na principu linearity, to jest podle zákonů příčiny a důsledku při studiu živých organizmů. Přesto od konce 20. století je stále patrnější, že takový přístup v léčbě nemůže přinést vytoužené výsledky, protože neuspěje při úplném odstranění skutečné příčiny nemoci a zdravotních potíží.

Biofyzikální léčba se považuje za nejslibnější metodu zvyšování schopností „autoléčby“ (kromě zajištění náležité prevence proti škodlivým dopadům životního prostředí). Tento přístup k léčbě se nazývá biologická rezonanční teorie a lze ji snadno aplikovat pomocí léčebného účinku elektromagnetických vln, zaměřených na bioinformační postupy, které řídi vaše zdraví. Biorezonanční přístroje, vyvinuté na základě předchozí teorie jako výsledek bezpočtu výzkumných studií, nám umožní ovlivňovat biologické procesy jako celek (holistický přístup) a zabývat se tak skutečně základními příčinami zdravotních obtíží.

Buňky a tkáně tvoři v našem těle vše. Jako základní stavební bloky našeho těla vyžadují výživu, aby mohly normálně fungovat. Během své činnosti produkují zase odpadový materiál. Biochemické procesy se zakládají na látkové výměně a aby fungovaly v souladu, je potřebný komplexní informační systém. Kromě hormonální a nervové regulace je zde ještě elektromagnetický biokomunikační řídící systém, který zodpovídá za harmonickou funkci biochemických procesů uvnitř buněk. Jako vše v celém vesmíru i lidské tělo je komplexním souborem energií a vibrací, které, pokud se nacházejí v dokonalé harmonii a rovnováze, podporují naši celkovou kondici a zdraví. Tím se dostáváme k novému globálního vzoru: od světa omezených statických forem postupujeme kupředu do světa energetických polí a věčného dynamického pohybu.

V současné době se velký počet vědců angažuje ve studiu nejen možností zlepšování našeho způsobu života, ale rovněž v nalézání cest posilování schopnosti těla léčit se nezávisle. To má velký význam pro urychlení léčby a zvýšenou prevenci proti chorobám. Lidské tělo s dobrými schopnostmi „autoléčby“ je méně náchylné k nemocem a snadněji obnovuje zdraví. Výsledky výzkumu elektronických signálů na živé organizmy prováděné současně v Institutu Maxe Planka v Německu a Marburgské univerzitě (prof. F. A. Popp) počátkem devadesátých let prokázaly existenci stálé komunikace - přenosu informací - uvnitř buněk a mezi nimi navzájem u většiny živých tvorů. Jinými slovy - existuje zde výměna informací na vnitrobuněčné úrovni. M. W. Ho a kolektiv experimentálně ověřili, že každému biochemickému procesu předchází elektromagnetická aktivita buněk, což znamená, že jsme prakticky (podobně jako kvantová chemie) dosáhli kvanta v biologii (= kvantová biologie). Podle molekulárních biofyziků je každá buňka našeho těla nepatrnou elektromagnetickou jednotkou. Pokud se tedy živá energie nachází pod vlivem jiné energie buď mechanické nebo elektromagnetické, představuje to rovněž informaci a sílu, která je ve vzájemném působení se strukturou a podněcuje mnoho odezev v podobě biochemických reakcí. Již v roce 1980 E. A. Popp uváděl, že se v našich buňkách každou sekundou odehrávají bilióny a bilióny chemických procesů (3 x 1016 chemických procesů za sekundu).

65-70% našeho organizmu tvoří voda. Jako výsledek určité stereochemie molekul vody a vazeb vodíku dochází k trvalé komunikaci, tzv. "rozhovor napříč buňkou" probíhající uvnitř buňky a mezi buňkami. Vodní molekuly zajišťují každé informaci paměťovou stopu buď formou biochemické, či vibrační energie. Buněčná membrána se skládá z biomolekul, zvláštní směsi uhlovodanů a tuků zvaných lipoproteiny, které jednají jako skutečný přenosový systém, umožňující komunikaci mezi živým organizmem a jeho okolím, takzvanou biologickou komunikaci. Zdravé biomolekuly fungují jako perfektní přijímače - přijímají pouze harmonické (koherentní) vlny s jasně definovanými vlastnostmi, tj. "přijímají pouze zřetelné a nerušené vyzařování". Nebo přesněji řečeno zdravé buňky lze ovlivnit pouze vibracemi (vlnami) určité frekvence, amplitudy, pulzace a intenzity, tjBiorezonanční přístroj. jejich koherence určuje, pro kterou část organizmu je informace užitečná. Pouze informace, která je v interakci s našimi buňkami se přijímá a dále přenáší. Jiné informace, na které nejsou buňky "nastaveny" se filtruje přes vnitrobuněčnou tekutinu (vodu) a tímto způsobem (elektronicky) se ruší její příjem a vysílání.

V posledních letech byli výzkumníci schopni určit parametry elektromagnetických vln, charakteristických pro určité tkáně a orgány, které předcházejí nebo následují jejich aktivitu (funkci). Tento soubor znalostí nahromaděný v průběhu let nám umožnil vyvinout nástroje a zařízení, určené k pomoci našemu tělu při eliminaci nebo neutralizaci škodlivých a nebezpečných účinků životního prostředí a zlepšení naší celkové tělesné kondice vyzařováním harmonických informací (vibrací), které v souladu s vibračními vlastnostmi zdravých buněk podporují metabolické procesy a udržují vnitřní stabilitu - homeostázu. To znamená, že pomocí biorezonanční terapie můžeme přímo ovlivňovat elektromagnetický biokomunikační systém nebo jinými slovy můžeme ovlivňovat s velkou přesností biochemické procesy, které probíhají v našem těle a to bez škodlivých látek, které vykazuje většina chemických léků.

Velmi laicky:

Představte si orchestr. Orchestr tvoří jednotliví hráči. Ale každý z hráčů patří současně do nějaké sekce. Např. malý bubínek, velký buben, tympány, atd. Každý z nich ví, co má hrát, ale současně to musí zahrát v ten správný moment. A stejně tak celá sekce a stejně tak celý orchestr. Jinak z toho nebude balzám pro uši, ale... maglajz. Relativně slušně řečeno. Naše tělo je jako ten orchestr. Ale ne ledajaký. Orchestr čítající přibližně 75 miliard hráčů - tedy buněk. Buňky jsou sloučeny v jednotlivé sekce - tělní orgány - třeba játra. Každá buňka ví, co přesně má dělat, ale také to musí udělat přesně v okamžiku, kdy je třeba. To znamená, že každá buňka musí mít nějaký "notový zápis" a celé to musí řídit nějaký "dirigent". Moderní výzkumy odhalily, že součástí každé buňky je elektromagnetické pole o velmi malé intenzitě. V tomto poli je zapsán jakýsi "vzorec" správného chování buňky (notový zápis) a současně toto pole umožňuje velmi rychlou komunikaci mezi jednotlivými buňkami i celými sekcemi - tělními orgány (dirigent). Pokud není naše tělo v naprostém pořádku, znamená to, že "nehraje podle správných not" nebo je chyba v "dirigentovi". Orchestr nebo některá jeho sekce je rozladěna. Vědcům se podařilo rozluštit, jak mají správné vzorce bioelektromagnetického pole jednotlivých orgánů vypadat a že je možné vnějším působením "doladit" patřičný orgán zpět do optimálního stavu. Znovu ho naučit hrát správně..Tomu se říká biorezonanční terapie.


Mírně odborně:

Se všemi informačními systémy jsme důkladně obeznámeni prostřednictvím smyslů a víme, že naše oči mohou vidět pouze v úzkém elektromagnetickém pásmu (např. televizní přijímač přijímá naším zrakem neviditelné signály a přeměňuje je na viditelné). Náš hormonální systém reguluje a řídí mnoho funkcí, ale získané informace lze převést pouze určitými receptory. Nervový systém s 25 bilióny neuronů v centrální a periferní oblasti sehrává důležitou roli v přenosu informací, ale není spojen s buňkami. Situaci dále zhoršuje skutečnost, že odpovídá spíše "pomalu" a informace na příjmovém senzorickém stimulu se přenáší rychlostí 20 m/s. Právě z tohoto důvodu je zde prodleva asi 0,2 sekundy (např. když musíme přesunout nohu z plynového pedálu na brzdový pedál v automobilu). Posledním objevem je informační systém pracující na principu rezonance s elektromagnetickými poli s extrémně nízkou intenzitou, který zajišťuje nadměrně aktivní a přesné rozdělení informací. To je oblast, jíž se zabývá biorezonanční terapie.

Vzhledem k její jednoduché aplikaci se milióny pacientů mohou denně podrobit rezonanční terapii. Pomoci signálů vydávaných přístrojem na této bázi je možno určitým způsobem ovlivnit elektromagneticky řízené procesy v našem těle - buď přímým působením na specifickou tkáň nebo na specifický proces, což umožní konkrétně cílenou terapii. Přístroj přenáší generované signály pomocí informačního kanálu (biologické okno), jímž se přenáší informace prospěšné organizmu. Biologická rezonance v případě zdravotního problému „upamatovává“ naše tělo na procesy, které znalo, když bylo v dobré tělesné kondici. Vzájemné rezonanční působení (interference) se mohou vytvářet jak mechanicky (akusticky), tak elektromagneticky. Praktická aplikace se provádí především formou elektroterapie, magnetické terapie (aplikace pulzního magnetického pole) nebo kombinované elektromagnetické terapie. Přístroj generuje signály o extrémně nízké intenzitě, které pacient přímo necítí, ale na vnitrobuněčné bázi se projevují jemnými účinky (teplem, vibracemi), které ozdravně upravují různé procesy sebekontroly těla.

Zpracovala Ing. Tatiana Flanderková, zdroj CaliVita International

Vytvořeno 27.7.2008 15:56:05 | přečteno 4960x | Ing. Tatiana Flanderková
 
load