9332920
ENDEFRRU
Přihlášení Cookies

Alternativní terapie

Aktuality

Všechny aktuality
Chci zasílat aktuality na e-mail:

Návrat k harmonii

Subjektem Feng Shui je Qi v životním prostředí a její ovládnutí.

Ve vztahu k Feng Shui (Feng-Šuej) se lidé dají obecně rozdělit na 3 skupiny:

 • věřící
 • skeptici
 • nerozhodnutí - ti nejsou ani absolutně skeptičtí, ale rozhodně nejsou plně věřící ve Feng Shui

Vzhledem k tomu, že se Feng Shui věnuji, tak se většinou setkávám s lidmi věřícími, ale nemohu přehlížet skutečnost, že, stejně jako ostatní metafyzické vědy, je i Feng Shui často veřejností přijímáno s nedůvěrou. Problém je v rozšířeném používání mnoha "triků" a člověk si často nemůže pomoci od pocitu, že jde o snahu zakrýt neznalost. Ve skutečnosti je celé Feng Shui založeno na pevných principech a nijak se neliší od jiných tradičních oborů. Podle mne je úkolem těch, kteří se Feng Shui věnují, aby jej ukázali v lepším světle. A nejlepší cestou jsou informace. Jednou jsem se zeptal skupiny svých pokročilých studentů na jejich definici Feng Shui. A k mému překvapení téměř každý přišel s odlišnou definicí. Tak základní otázka a většina odpovědí se lišila. Někteří řekli, že Feng Shui je "uměním rozmístění", ostatní prosazovali, že "je to o harmonii" nebo "větru a vodě" a jiná skupina tvrdila, že jde o "život v souladu s přírodou". Mohu říci, že to byla zajímavá zkušenost. Vypadá to, že téměř každý má odlišnou definici Feng Shui. Dokonce i profesionálové mají rozdílné definice. A co víc, i jeden autor může mít různé definice podle toho, kterou jeho knihu čtete.

Takže co skutečně je toto umění? A je to opravdu umění? Nebo je to věda? Právě z důvodu nedostatku porozumění mnoho lidí neuznává Feng Shui. Když se ani profesionálové nedokáží shodnout na společném názoru, co Feng Shui je, jaká je potom hodnota tohoto umění? Nyní uvedu některé z nejrozšířenějších definic:

 • Feng Shui je umění rozmístění.
 • Cílem Feng Shui je design interiéru.
 • Cílem Feng Shui je vyzdobit váš domov objekty zajišťujícími štěstí.
 • Cílem Feng Shui je život v souladu s přírodou.
 • Cílem Feng Shui je rozmnožení bohatství.
 • Cílem Feng Shui je obohacení našeho života.

Která z nich je správná?

Začneme s těmi špatnými, to bude jednodušší:

 • Feng Shui definitivně není výzdoba domova objekty zajišťujícími štěstí (tzv. šťastné předměty) a zrovna tak to není "umění rozmístění" nábytku a věcí. Rozmisťování věcí a předmětů je nový koncept, zavedený do Feng Shui v devadesátých letech 20. století. Za starých dob, i když tehdy tzv. šťastné předměty byly používány bohatými, tak nebyly nikdy součástí Feng Shui, ale vždy byly jen součástí místní kultury. Dnes si ale mnoho lidí plete Feng Shui s čínskou kulturou, což zamlžuje skutečnou realitu Feng Shui.
 • Feng Shui není designem interiéru. Součástí problematiky Feng Shui není nábytek, který si koupíte, barevné schéma bytu a ani drahá mramorová podlaha, kterou jste si vybrali. Rozmístění nábytku a výběr barev je lépe nechat na designérovi interiéru. Asi nikdy neřeknete architektovi nebo zeměměřiči, aby vám poradil s vnitřním designem? Tak proč provedení této služby chcete po mistrovi Feng Shui? Design interiéru a Feng Shui jsou dvě naprosto odlišné věci.
 • Feng Shui není ani o životě v harmonii s přírodou. Shledávám zábavným, když mi lidé řeknou, že "praktikují Feng Shui, protože chtějí žít v souladu s přírodou." Kdybychom skutečně chtěli doslova zkoušet a aplikovat tyto principy, tak musíme žít v lese: tak blízko přírodě, jak to jen jde. Asi tímto naštvu mnoho lidí, odpusťte mi to, ale to Feng shui - domečkyje dokonalý příklad, jak je dnes lidem Feng Shui předkládáno.

Je pravdou, že Feng Shui je o "harmonizaci", ale otázka zní:

Co se snažíme harmonizovat?

Abychom pochopili, co skutečně je Feng Shui, měli bychom se podívat do starých spisů. V čínské metafyzice rozlišujeme 5 kategorií studia světa. Feng Shui je klasifikováno pod fyziognomií životního prostředí. Fyziognomií označujeme posouzení vzhledu skrze dané vzorce a následné výpočty za účelem posouzení možností a šancí nějaké osoby, nebo, v případě Feng Shui, důsledky života osobnosti v konkrétní nemovitosti. Feng Shui je zde uměním "odhadnout" kvalitu života pozorováním a analýzou prostředí, v němž daná osoba žije. Feng Shui bylo ve starých dobách známo jako "Kan Yu" (kchan jü, pozorování sil mezi Nebesy a Zemí). Teprve ke konci dynastie Qing (Čching) se všeobecně vžil termín "Feng Shui" pro označení "Kan Yu". Dnešní Feng Shui je nahlíženo jako souhrn mnoha věcí - designu interiérů, výzdoby domů, módních doplňků, venkovských pověr, atd.

Ve snaze ukázat toto umění ve správném světle se snažím vysvětlit, že skutečné Feng Shui nebylo a nikdy nebude pouhou módní záležitostí. Feng Shui je metafyzickou vědou, kde se učíme rozeznávat a pochopit Qi (čchi, energie) okolního prostředí s cílem pomoci těm, kteří o to stojí. Existence Qi je v současnosti uznávána i západními lékaři v oblasti akupunktury a akupresury. Subjektem Feng Shui je Qi v životním prostředí a její ovládnutí. Nejenom, že se ji snažíme ovládnout, ale především ji chceme využít ve prospěch konkrétních cílů našeho každodenního života. Již naši předkové dobře věděli, že příroda, která nás obklopuje, je živoucí organismus. Protože Qi je přirozenou součástí životního prostředí můžeme pomocí Feng Shui uzdravit např. svůj obytný prostor. Stejně jako naše tělo, tak i náš byt energeticky "žije", a proto musí být dobře energeticky zásoben. Životní energie by měla prostorem proplout jako pár tančící valčík. Qi je jen málokdy vytvářena objekty vyrobenými lidmi, jako jsou ozdobné předměty a design.

Dalším aspektem Feng Shui je, že je to forma "předpovídání". Přirozenost Qi je cyklická a díky tomu může být vypočítána. Ti, kteří Feng Shui praktikují, se učí vyvodit závěry založené na vlivu konkrétního okolního prostředí na Qi. Tento "prorocký" aspekt Feng Shui je často opomíjen nebo je neznámý mnoha současným Feng Shui konzultantům. Pokud znáte typy Qi, které budou ovlivňovat prostředí v konkrétních měsících roku, potom se můžete připravit na nejlepší nebo naopak nejhorší situace. Vytvářet rozhodnutí založená na informacích je součástí jak čínského Feng Shui, tak i čínské astrologie.

Doufám, že tento článek vám pomohl lépe pochopit, co Feng Shui je. Přistupujte prosím k posuzování Feng Shui s otevřenou myslí. A když Feng Shui provozujete, mějte na mysli svůj cíl. Feng Shui je především o ovládnutí Qi ve vašem okolí ve snaze pomoci vám dosáhnout vašich konkrétních cílů. Ale není to žádný zázračný lék, vždyť představuje pouze 1/3 nebeských faktorů, které ovlivňují váš život. Ty další dva jsou Osud a Lidský faktor.

Zpracovala Ing. Tatiana Flanderková, autor článku Joey Yap, překlad Zdeněk Kurfürst

Vytvořeno 28.3.2008 14:36:48 | přečteno 2640x | Ing. Tatiana Flanderková
 
load