9495079
ENDEFRRU
Přihlášení Cookies

Alternativní terapie

Aktuality

Všechny aktuality
Chci zasílat aktuality na e-mail:

Historie a princip feng-shuej

Feng-shuej,umění větru a vody.

Feng-shuej (umění větru a vody) sdílí svou historii s čínskou astrologií a věštěním. Vzniklo v mytologických dobách, ačkoli přesně nevíme, kdy a kdo je založil. Nicméně jeho úzká spojitost se starým magnetotovým kompasem dovedla některé lidi k myšlence, že feng-shuej vzniklo v době vynálezu kompasu, který byl údajně vynalezen Žlutým císařem, velkým mytologickým hrdinou, který žil přibližně 2700 let př.n.l. Nemáme žádné historické důkazy, ale je jisté, že kompas se v Číně používá už velmi dlouho.

Máme jen málo histFeng šuej v praxiorických záznamů týkajících se feng-shuej, ale při archeologických výzkumech posledních osmdesáti let byly nalezeny doklady z třetího nebo čtvrtého století před Kristem, které k feng-shuej nepřímo odkazují. Máme však velmi málo spolehlivých informací o feng-shuej a jeho počátečním vývoji. Teprve v raném období dynastie Han se v historických záznamech objevuje zmínka o tom, že uměním feng-shuej se zabýval už známý učenec a válečný stratég Zhang Liang (230? - 185 př. Kristem). Podle pověsti získal Liang tuto znalost od taoistického kněze jménem Chi Songzi (Mistr rudé borovice). Někteří tvrdí, že Zhang byl také žákem dalšího slavného mistra známého pod jménem Huang Shigong neboli Mistr žlutého kamene. Oba tito mistři jsou obvykle považováni za zakladatele feng-shuej v Číně. Mistr rudé borovice je tradičně považován za proponenta Devíti hvězd, Osmi vchodů a kombinační metody Pa-Kua, o nichž budeme brzy hovořit. Devět hvězd je sedm hvězd v souhvězdí Velkého vozu a dva imaginární hvězdní duchové. Osm vchodů znamená osm hlavních bodů kompasu a Pa-Kua je osm základních obrazců užívaných v I ťing. V období Tří království se v čínské historii objevuje další válečný stratég a génius Zhu Gellang (181 - 234 n.l.), známý pod jménem Kongming. Mimo jiné byl velkým mistrem umění feng-shuej a je uctíván jako zakladatel své vlastní školy. Tito tři mistři položili základy pro všechny ostatní mistry feng-shuej na další dva tisíce let. Někteří tvrdí, že Mistr žlutého kamene byl první, kdo uvedl toto umění do lidové kultury.Díky jeho úsilí přestalo být feng-shuej tajným nástrojem privilegovaných vrstev a mocných králů k ovládání lidu. Tento mistr zahájil tradici vybírání talentovaných žáků, aby znalost feng-shuej rozšiřovali.

Feng-šuej je tedy učením, které se vyvíjelo a zdokonalovalo po dobu několika tisíc let. Ve své historii se především opíralo o sledování přírodních jevů, pohybu slunce po obloze a jeho vlivu na život lidí, stejně jako vlivu větru a vody při postupných přeměnách krajiny. Jádrem feng-shuej je teorie jednoty Nebe, Země a Člověka. Jedná se o kosmologickou teorii založenou na abstraktních taoistických představách o Člověku a Vesmíru. Jejím cíle je sjednocení Nebe, Země, Člověka a Hmoty prostřednictvím Nejvyšší síly (taiji). Staří Číňané věřili, že když dosáhneme této jednoty, životní síla (ki) začne proudit všemi živými i neživými entitami, což vede k produktivním výsledkům. Její zablokování přináší zlo a neštěstí. Nejstarší dochované doklady o aplikaci feng-šuej potvrzují, že již starověcí mistři se věnovali především vlivu Hlavní části feng šuejmísta odpočinku pro živé i zesnulé, kam patřil vliv krajiny, vlastního sídla a míst pro živé i zesnulé nevhodných. Ta dnes nazýváme patogenními zónami.

Učení feng-šuej se skládá ze čtyř hlavních částí:

  1. Vnější prostor - zahrnuje širší území. Nejdůležitější je pro člověka prostor mezi ním a horizontem, kam dohlédne
  2. Obydlí - to je vlastní bydliště či pracovní prostor, tvar domu, vybavení místnosti, dekorace a barvy, orientace míst k posezení i ke spánku
  3. Člověk - jeho jistá předurčenost a energetická výbava do života, závislá od místa, data a času narození
  4. Faktor času - umožňuje pochopit širší souvislosti života, proměnnost života v čase, význam životních cyklů, především devíti-, dvaceti- a šedesátiletého cyklu.

Učení feng-šuej tyto součásti vzájemně propojuje a opírá se přitom o několik pilířů či zákonů. Především o učení pěti živlových praforem (prvky:dřevo, oheň, země, kov, voda), plynulý tok energie čchi v prostoru (při léčení tok energie v těle), schema Pa - Kua a další systémy. V dnešní době se po celém světě používá řada systémů a metod feng-šuej, navíc někteří autoři publikací preferují např. jen jeho určité části, takže jsou rozdíly i v popisech odlišných témat a metod.

Zpracovala Ing. Tatiana Flanderková, zdroj časopisy Regena a Meduňka

Vytvořeno 28.3.2008 14:36:40 | přečteno 3536x | Ing. Tatiana Flanderková
 
load