9441627
ENDEFRRU
Přihlášení Cookies

Alternativní terapie

Aktuality

Všechny aktuality
Chci zasílat aktuality na e-mail:

Energie kolem nás

Vyplatí se své emoce vnímat, prožívat a porozumět jim.

Vše, co nás obklopuje, vítr (neviditelné, ale přesto existující) a voda (viditelné), je plynoucí energie. V každém z nás se nacházejí tři druhy energie:

  • energie matky Země, která směřuje ze země směrem vzhůru a přijímáme ji meridiány na chodidlech
  • energie otce, neboli nebeská energie, která na nás působí z nebe, směřuje dolů k zemi a přijímáme ji temenem hlavy
  • lidská čchi, energie každého člověka

Zemská a nebeská energie ovlivňuje vše kolem nás, tedy i naše domovy, ostatní vegetaci a živočichy a s měnícím se postavením planet se mění i energie čchi. Nebeská čchi, která dorazí k Zemi, mění svůj tok podle krajiny, vegetace a povrchu Země. Jinak energie proudí ve volné přírodě (hory, kopce, řeky, stromy, keře, tráva) a jinak ve velkých městech (mrakodrapy, kopule, domy, špičaté střechy, široké ulice). Na druh energie mají také vliv typy jednotlivých staveb - např. nemocnice, hřbitovy, továrny, železnice, silnice atd. Materiál, tvar a otvory budov určují zase způsob proudění energie. Energie může proudit rychle, pomalu nebo stagnovat. Znalosti o působení všeho kolem nás a o vědomém utváření prostředí, jež nás obklopuje, jsou staré několik tisíc let. Dodnes s obdivem vzhlížíme na mnohé stavby hradů, zámků, kostelů a velkých architektonických děl. Tvůrci těchto staveb moc dobře věděli, kam mají stavby umístit, jak a z jakého materiálu je poPřírodní energiestavit, aby i dnes lahodily oku a dobře zapadly do krajiny. Proto by mělo být naší velkou snahou zlepšit proudění energie a minimalizovat rušivé prvky, které brání jejímu proudění. Všechny zmíněné energie proudí v každém z nás jednotlivými meridiány a zásobují a vyživují naše orgány. Pokud nemáme v těle žádné blokády, může energie volně proudit a člověk je zdravý a plný síly. Novou energii nejsnáze načerpáme v přírodě, kde nás ovlivňuje vnější čchi. V našich domovech na nás působí vnitřní čchi. Pozitivní energie se nazývá scheng-čchi a je posilována feng-shuej, negativní energii nazýváme sha-čchi a mimo jiné ji mohou vytvářet např. ostré hrany domů, nábytku a předmětů, které nás obklopují. Feng-shuej hledá místa, kde se vytváří, nebo akumuluje čchi. Tedy místa, kde se žije šťastný, bohatý a úspěšný život.

Nejdříve však začneme podrobnější definicí vztahu, která bude pro náš účel klíčová. Vše bude zejména vztaženo k bydlení a s tímto ohledem si celou záležitost trošku zjednodušíme, než kdybychom podrobně zkoumali jen mezilidské a partnerské vztahy. Vztah znamená, že k danému člověku, místu, události, zvuku, vůni, obrazu, situaci apod. máme jakési specifické propojení a to vyvolává v nás emoce. Můžeme probírat druh emocí, což samozřejmě přináší různou energii, kterou emoce v nás navozuje a tu si prožíváme. Reagujeme na událost, kterou jsme prožili v minulosti a přítomná situace ji buď přímo nebo symbolicky připomíná. Následně nás zaplaví energie emocí a pak buď reagujeme (tedy zcela spontánně) intuitivně a nebo použijeme filtr mysli (promyšleným způsobem), což vede k pozměnění naší reakce na situaci a ta se stává nepřirozenou, umělou nebo přetvářkou.

Za zmínku stojí právě dva možné modely naší reakce:
  • Ta první, zcela bezprostřední, je intuitivní a zcela přirozená. Bez zásahu naší mysli si emoci plně prožíváme a ta nás vede i do odezvy, kdy okolí vnímá naši prožívanou reakci. Vše je nanejvýše přirozené a máme možnost se pomocí emoční inteligence i odpovídajícím způsobem chovat. Zjednodušeně: pokud přijde pozitivní emoce, je nám dobře, cítíme se přirozeně a tuto radost vyjadřujeme.
  • Stejně tak může přijít i emoce záporná a naše bytí je uzpůsobeno i tuto energii plně prožívat. Obvykle se nám toto nelíbí a nejčastěji myšlením tuto energii potlačíme, odmítneme prožívat a nahradíme ji jiným „rozumovým“ vysvětlením a podle něj se uměle zachováme. Princip celé negativní reakce spočívá v tom, že dostáváme důležitou informaci, že právě s tím, co se děje, nějak vnitřně nesouzníme nebo dokonce nesouhlasíme. Je to nesmírně cenná informace, neboť prostřednictvím její moudrosti bychom se neúčastnili něčeho, co nám přímo, někomu jinému, nebo situaci ubližuje.

Úrovně vztahů, ve kterých jsme propojeni s bydlením

Podíváme se na několik důležitých vztahů, které souvisí s místem, kterému dáváme přívlastek domov a potom se vrátíme zpět ke kvalitě emocí, abychom naše téma mohli uvést do vhodných souvislostí. Protože jsme u tématu Feng Shuej, budeme se především držet vztahů přes fyzický prostor:

Matka Země - hloubka přijetí života tady na Zemi (příroda, radost a láska) a ve hmotném těle;
Stát / národ - vnitřní souznění s duší a duchem národa;
Místo / město - přijetí místa bydliště (krajiny a širokého okolí, zásahů člověka);
Ulice - zástavba nejbližšího okolí, možnosti pro základní přežití, sousedské vztahy;
Pozemek domu / zahrada - možnosti propojit dům se zelení okolo domu, rozšíření domu o další možnosti;
Dům / vstup - rituál uvítání u hlavního vchodu;
Interiér bytu - pocity pohody, přirozenosti a dobré nálady, inspirace duchovní cesty, vztahy mezi obyvateli bytu.

Pointa spočívá v tom, že nejlepší propojení s místem domova je, pokud všechny úrovně zmíněných vztahů v nás vyvolávají pozitivní emoce. Jednoduše si můžeme vzít papír a udělat dva sloupce. U každého vztahu si napsat pozitivní emoce do prvního sloupce a též negativní do druhého sloupce. Cokoliv, co se objeví jako negativní emoce, bude oslabovat náš pocit a propojení s místem, kde bydlíme. Mohou nastat i situace, kdy bude převládat většina negativních emocí a pak se zde nebudeme moc pohodlně a šťastně cítit - spíše budeme hledat způsob, jak se odstěhovat.

Uzdravení vztahů s místem domova

Pokud si zmíněné cvičení uděláme, pravděpodobně někde nám negativní emoce vyjde. Může přijít i překvapení, o jaké emoce půjde. Pokud jsou emoce hodně potlačené, budete při cvičení překvapeni vícekrát. A nyní můžeme přijít k možným řešením, jak léčit tyto úrovně vztahů, které se objeví jako zdroje negativních emocí. Nejprve je potřeba zmínit způsob nejúčinnější, kdy přímým vhodným zásahem či úpravou jednoduše zdroj negativních emocí odstraníme. Samozřejmě ne všechny negativní zdroje lze jednoduše odstranit. To samozřejmě může vést k hlubšímu zamyšlení: „Mohl jsem předem vzniku nepříjemné situace zabránit?“ a nebo „Mohl jsem si vybrat jiné místo k bydlení?“ apod.

Postupů bude více a v rámci článku však účelově se zaměříme na dva z nich, které pokládám za obzvláště účinné:

  • První metodou je rodinná konstelace, která dokáže pracovat se vztahy, emocemi a karmou. To umožní najít vysvětlení, proč k dané nezáviděhodné situaci došlo, co má nás naučit a jak ji šikovně řešit a uzdravit.
  • Další velmi účinnou možností je meditace odpuštění, která umožní hlubším léčebným způsobem nejprve si celou situaci „bezpodmínečně odpustit“, což v prvním kroku uvolní množství bolestivých a potlačovaných negativních emocí. V druhém kroku půjde o „bezpodmínečně přijetí“ situace jako jediný, přítomný a reálný výchozí bod. Opět i toto přijetí je vysoce léčivé, protože uvolní další úroveň skrytého napětí, emocí a též programy mysli, abychom mohli vidět nové souvislosti a řešení. Tato řešení nebylo možné dříve vidět, neboť jsme situaci buď důkladně potlačili, nebo naopak tak usilovně řešili, že nejvhodnější řešení v tlaku a stresu jednoduše vidět nebylo možné.

Návrat k plnému prožívání emocí

Celé zamyšlení nad bydlením skrze vztahy přináší mnohé zajímavé zjištění. V ideálním případě by to znamenalo dopředu si vybrat takové místo k bydlení, kde budou jednoznačně převažovat pozitivní vztahy a z nich vyplývají pozitivní emoce.Vstup do obydlíMáme pak přirozenou radost navracet se do tohoto místa, vítat se s ním, se sousedy, okolní zelení, svým domem a rodinou. Dalším možným závěrem je i to, že se vyplatí své emoce vnímat, prožívat a porozumět jim. Jednoduše to, co je proti mému největšímu dobru, budu cítit jako negativní emoci, a proto budu svůj život vést tak, abych negativní emoce nevyvolával a ani do nich zbytečně nevstupoval. Jak by se naše bydlení, myslím všech nás, významně změnilo k lepšímu, kdybychom přijali moudrost emocí, jejich poselství a žili podle toho, jak nás vedou do vyšší harmonie života a prožívání. Pravděpodobně bychom dali přednost jen takovým projektům bydlení, které jednoznačně přináší pozitivní emoce na všech možných úrovních.

Horší však je, pokud náš život začnou ovlivňovat lidé (spolumajitelé, příbuzní, sousedé...), kteří negativně narušují prožívání našich pozitivních emocí souvisejících s bydlením způsobem chování "mčč" (malého českého člověka, jak říkal K.Čapek), kteří si o sobě myslí, že jsou sami před sebou "pupkem světa", mají "rozumový patent" na všechno, a proto stále poučují jak se chovat, jak jednat, jak to nebo ono dělat...a přitom jim většinou chybí to základní: znalosti, moudrost, vcítění...To je ale již otázka jiné terapie. 

Pro www.fengsuej.info napsal Mojmír Mišun a pro potřebu portálu www.terapie.as4u.cz zpracoval, doplnil a upravil S. Flanderka. Tento článek může být dále šířen a kopírován v nezkrácené, neupravené podobě a pouze pro nekomerční účely, pokud bude uvedena celá tato poznámka i s aktivním odkazem. Děkujeme za pochopení.
Vytvořeno 25.11.2012 10:06:25 | přečteno 2757x | Ing. Tatiana Flanderková
 
load