9429895
ENDEFRRU
Přihlášení Cookies

Alternativní terapie

Aktuality

Všechny aktuality
Chci zasílat aktuality na e-mail:

První pomoc na ruce

Není nutné při každé příležitosti hned hltat tabletky. Často stačí využití tisíciletími ověřené jednoduché způsoby pomoci, které jsou vždy po ruce, protože se provádí na ruce.

Příčiny onemocnění

můžeme rozdělit na :

 1. VNITŘNÍ
  • strach - poškozuje ledviny
  • zuřivost a zloba - vedou k poruše jater
  • smutek - oslabuje plíce
  • nadměrné vzrušení - poškozuje srdce
  • nadměrné přemýšlení - vede k poruchám sleziny, pankreasu a tím také žaludku
 2. VNĚJŠÍ
  • vítr
  • horko
  • vlhkost
  • sucho
  • chlad
 3. RŮZNÉ
  • úrazy
  • nevhodné stravování, tzn. nevhodné množství potravy, její nesprávné složení a teplota, nepravidelnost stravování
  • minimální nebo nadměrný pohyb
  • stagnace krve a hlenů

Nemoci nastupují, když patogenní klimatické podmínky a jiné patogeny vedou k poruchám čchi v drahách a orgánech.

Body shody

Působením na jisté body na rukou je možné zastavit nebo zmírnit některé zdravotní problémy. Většina z nich jsou tzv. body shody.Shoda těla, ruky a nohy Terapie Su-jok je totiž založena na základě systému podobnosti. Naše ruce a nohy se podobají našemu tělu. Tělo má centrální část - trup a pět vystupujících části - hlavu a čtyři končetiny. Ruce a nohy mají podobnou stavbu, mají centrální část a pět prstů. Dejme ruce vedle těla dlaní dopředu s prsty směřujícími dolů. Když stojíme, naše nohy jakoby byly uvnitř a ruce zvenčí. Proto malíčky a ukazováčky odpovídají rukám, prostředníčky a prsteníčky představují nohy. Hlava směřuje na opačnou stranu než končetiny, tak jako palec na ruce je postaven proti čtyřem prstům. Proto palec představuje hlavu s krkem. Trup odpovídá dlani, největší a nejméně pohyblivé části ruky. Podobnost se projevuje i v počtu částí. Horní a dolní končetiny se skládají ze tří částí, stejně jako ukazováček až malíček, které mají také tři částí. Palce jsou širší a kratší než ostatní prsty a mají dvě částí, podobně hlava s krkem, dvě částí, jsou širší a kratší než ostatní končetiny.

Postup při určování bodů shody

 1. Vybereme část ruky, která odpovídá té části těla, kde je bolest nebo onemocnění.
 2. Zhodnotíme lokalizaci bodu z hlediska Jin (vnitřní povrch rukou, nohou, obličej, hruď, břicho) a Jang (vnější povrch přirozeně otevřený slunci tzn. vnější povrch rukou a nohou, záda, zadní část hlavy) povrchu těla a vybereme odpovídající stranu těla.
 3. Pokud je bod, který chceme ovlivňovat na trupu, musíme určit jeho lokalizacvi z hlediska jeho polohy k bránici, tzn. zda se nalézá nad nebo pod bránicí.
 4. U končetin je nutné určit, mezi jakými klouby se bod, který chceme ovlivňovat, nalézá.

Stimulace bodů shody

Správná volba bodů shody a jejich správná stimulace je úspěchem léčby! Bod shody určíme rovnoměrným tlakem v okolí jeho předpokládaného výskytu. Tlak lze vykonávat např. sirkou, hrotem tužky (ne velmi ostrým) nebo speciální diagnostickou hůlkou. Na předpokládané body je nutné tlačit stejnou silou a ne velmi silně od začátku. Potom mezi několika body najdete jeden, nebo i více bodů zvlášť bolestivých. Budete-li body shody silně tlačit hned od začátku, může se stát, že bude reagovat několik bodů a vy nevyberete ten nejbolestivější a tím pádem nejefektivnější. Správný bod shody se projeví tím, že v momentě správného tlaku se vyskytne nepodmíněná pohybová reakce způsobená prudkou bolestí. K dosažení léčebného účinku je nutné určený bod shody také správně stimulovat. To lze provádět pomocí prstů, při jemnější práci pomocí dřevěnné nebo kovové tyčky se zaobleným a hladkým koncem a pro zvýšení účinku také pomocí semen, nahřívání moxou atd. Důležitá při stimulaci je i síla tlaku. Při slabém tlaku na bod působíme povzbudivě, při středně silném tlaku regulačně a při silném tlaku působíme tlumivě. Pokud bolest pod tlakem ustoupí, můžeme pokračovat v masáži bodu krouživými pohyby ve směru i proti směru hodinových ručiček, přičemž sílu tlaku zvětšíme. Je nutné úplně promasírovat léčebný bod dokud bolest v něm úplně neustoupí a neobjeví se v něm pocit tepla. Tím můžeme léčení ukončit. U chronických onemocnění a bolestí se musí body shody přeléčit opakovaně po dobu 3 až 5 minut každé 3 až 4 hodiny až do podstatného zlepšení zdravotního stavu.

Zpracovala Ing. Tatiana Flanderková, zdroj:www.sujok.cz a kniha "První pomoc na ruce"

Vytvořeno 6.4.2008 14:20:32 | přečteno 7359x | Ing. Tatiana Flanderková
 
load