9443613
ENDEFRRU
Přihlášení Cookies

Alternativní terapie

Aktuality

Všechny aktuality
Chci zasílat aktuality na e-mail:

Tajemství reiki

Reiki je starý japonský způsob přírodní léčby, který využívá k přenosu energie přikládání rukou.

Název Reiki je složen ze dvou slov: Rei - životodárný, vesmírný, všezasahující a Ki - energie, síla. Je to vesmírná univerzální energie, která se nachází v prostoru všude kolem nás. Pomocí reiki se můžeme vyrovnat s fyzickými i emocionálními problémy. Tato terapie je dostupná každému, kdo se rozhodl pomáhat nejenom sobě, ale i druhým. Otevření se reiki přináší mnohým hlubší vhled, poznání a pochopení podstaty života. Je to silný zážitek, který napomáhá na cestě duchovního růstu.

Pohled do minulosti

Reiki byla znovuobjevena koncem 19. století Mikao Usuim z Kjóta v Japonsku. Jednoho dne šel na horu Kurama, kde se oddal meditaci a půstu po dobu 21 dní. Po těchto 21 dnech v sobě pocítil velkou energii a od té doby se učil vše o tomto systému. Nejprve používal reiki na sobě, pak na své rodině a jelikož účinkovalo u různých neduhů, rozhodl se, že se o něj podělí i s mnoha dalšími lidmi. Otevřel si kliniku, vedl kurzy, přijímal nemocné. Stanovil si jako životní úkol uzdravovat tělo a ducha svých žáků a pacientů. Uvědomil si, že hlavním smyslem reiki není pouhé uzdravování nemocí, nýbrž posílení existujících přirozených talentů, rovnováhy ducha, tělesného zdraví a díky tomu i dosažení štěstí. Dodnes se pro označení Usuiho systému přírodní léčby užívá název USUI SHIKI RYOHO. Tato energie je univerzální, nemá tedy rozlišení na polarity plus a minus (jin a jang) ani nepracuje s pojmy pozitivní či negativní energie. Můžeme ji považovat za energii prvotního zdroje, ať už mu budeme říkat jakkoli. V každém živém tvoru tato energie proudí i když si to třeba ani neuvědomujeme. Celý náš život s ní podvědomě pracujeme. Je to pro naši bytost stejně automatický proces jako třeba dýchání nebo práce srdce. Každý z nás má v sobě schopnost pracovat s energií reiki a to bez rozdílu. Jediné, co nás rozlišuje, je chuť, touha, odhodlání znovu tuto schopnost v sobě objevit. Tato schopnost zůstává žákům trvale. Stávají se kanálem reiki. Jejím prostřednictvím je přiváděna univerzální energie, aby pomohla jim samotným nebo někomu jinému. Tímto způsobem lidé při práci s touto metodou nepřicházejí o svou osobní energii, jelikož skrze sebe nechají protékat energii univerzální.

Tělo, mysl, duše

Něžný a jemný fyzický kontakt bez sexuálního podtextu potřebuje každý člověk. Mnoha lidem se však v jejich životě nedostává nebo jen velmi málo. Chceme-li někomu vyjádřit účast týkající se jejich trápení, obvykle reagujeme dotekem. Malé děti hladíme a na rozbité koleno našeho potomka automaticky přikládáme ruku. Ať už si tedy držíme bolavé místo, dotýkáme se nemocného nebo hladíme někoho po hlavě, používáme léčivé doteky. Reiki je jen o něco soustředěnějším láskyplným dotekem.

Reiki se řadí mezi holistické metody, což znamená, že její působení se odráží ne všech úrovních ošetřované bytosti. PříčinouReiki fyzické újmy na zdraví může být vnitřní nevyrovnanost a neklid ve fyzickém těle, psychice a energetickém systému. Má schopnost přirozeně plynout do problémových oblastí a stimulovat v nich uzdravující proces, ať už je příčina jakákoli. Každý praktikující "reikista" může tuto techniku používat nejen pro pomoc sobě samému, ale i jiným lidem, zvířatům či rostlinám, tedy všemu živému. Nejúčinnější je využití reiki na poli prevence, regenerace a rekondice i když velkých úspěchů je dosahováno i v případech již běžícího onemocnění. Člověk praktikující reiki není léčitel, ale prostředník léčivé energie. V každém případě není reiki diagnostickou metodou nebo náhražkou lékařské péče. Velice dobře se dá kombinovat s klasickou medicínskou léčbou. Hlavní síla reiki spočívá ve schopnosti aktivizovat tělesné a duševní samoléčebné pochody, které ve svém důsledku vedou k uzdravení. Aplikace reiki způsobuje na fyzické úrovni podobné fyziologické děje jako masáž. Zlepšuje prokrvení a výživu tkání a urychluje detoxikaci. Na úrovni psychiky stimuluje nebo zklidňuje a umí také ošetřit emocionální traumata. Na úrovni energetického systému doplňuje energii tam, kde je jí deficit, nebo tam, kde energie špatně plyne. Rozpouští blokády těchto toků.

Samoléčebné procesy

Pocity lidí ošetřovaných pomocí reiki jsou samozřejmě velice různé, ale často se setkáváme s vjemy, které je možné přirovnat k pocitům bezpečí a jednoty v matčině lůně. Vnímání toku energie lze nejčastěji charakterizovat jako proud příjemného tepla různé intenzity. Během celkového ošetření většinou dochází k hluboké relaxaci, jejímž výsledkem je odpočatá a "nabitá" psychika, uvolněné tělo, pevnější aura - jednoduše "dobité baterky" na všech úrovních. Specifikovat na jaké obtíže je dobré tuto metodu aplikovat, nemá smysl, neboť na cokoli si vzpomenete (vyjma akutních stavů ohrožujících život), můžete pomocí reiki ošetřit. Je to z toho důvodu, že jde vlastně o dosažení maximálně možného zharmonizování celé bytosti, čímž se silně podpoří samoléčebné mechanismy těla i ducha. Reiki je vhodnou doplňkovou terapií k lékařské péči a v posledních letech zaznamenává velký nárust zájmu v amerických nemocnicích. Používá ji mnoho masérů, fyzioterapeutů, zdravotních sester a lékařů.

Čtyři stupně dovednosti

Reiki je většinou rozděleno do 4 stupňů. Kolik se jich rozhodnete absolvovat, je čistě na vás. Již s dovednostmi prvního stupně můžete udělat mnoho práce na sobě i jiných.

  • 1. stupeň - stáváte se prostředníkem (kanálem), přes kterého reiki proudí. Energii můžete předávat sobě, ostatním lidem, zvířetům a rostlinám a to přikládáním rukou tak, aniž by vás to vyčerpávalo. Tato schopnost vám zůstává po celý život.
  • 2. stupeň - navíc k prvnímu stupni se naučíte pracovat na dálku, zesílí tok reiki a cíleněji ovlivňovat psychické potíže.
  • 3. stupeň - zasvěcení do mistrovského symbolu a práce s ním. Jedná se o plnohodnotný 4. stupeň, který je omezen jen tím, že člověku není předána schopnost vyučovat ostatní.
  • 4. stupeň - předání znalostí i schopností k vyučování reiki

Zásady reiki

Převzetí zodpovědnosti za naše chování, činy, za svůj život je důležitým aspektem této filozofie. Dr. Usui vyučoval pět zásad, spočívajících v pozitivním myšlení, které samo o sobě pomáhá léčit:

  • Právě dnes se nehněvej
  • Právě dne si nedělej starosti
  • Cti své rodiče, učitele a starší
  • Na své živobytí si vydělávej čestným způsobem
  • Buď vděčný za všechna požehnání

Reiki dokáže nabídnout sílu, pochopení a klid nejen osobám a jejich životu, ale i globálním stavům vyskytujícím se na této planetě. Například Reiki Outreach International je organizací, která vysílá hojivou energii ke světovému míru, který je neustále ohrožen válečnými konflikty. Jak tuto léčivou sílu využijeme, je jen na nás.

Zpracovala Ing. Tatiana Flanderková, autor článku Renata Klečková ve spolupráci s Bc.Davidem Rozbrojem, převzato z časopisu Moje zdraví

Vytvořeno 6.4.2008 14:18:28 | přečteno 3142x | Ing. Tatiana Flanderková
 
load