9446853
ENDEFRRU
Přihlášení Cookies

Alternativní terapie

Aktuality

Všechny aktuality
Chci zasílat aktuality na e-mail:

Principy Reiki

Po delší době navazuji na poslední článek tohoto tématu, který mě utvrdil v mém cítění o nutnosti duchovní čistoty lidí, kteří reiki provozují a uvádím několik zásad, kterými by se měli řídit:

1. Reikista neužívá svou vlastní energii, ale energii čistou, přiváděnou z vesmíru. Díky tomu se terapeut necítí vyčerpaný ani po několika sezeních nebo zasvěceních za den. To je jedna z největších výhod této metody. Zasvěcení do Usuiho systému lze doporučit lidovým léčitelům i všem, kteří pracují s energiemi, jako ochranný prostředek proti vyčerpání, kterému jsou vystaveni, protože používají energii svou vlastní.

2. Reiki umí každý - v okamžiku zasvěcení Mistrem Reiki dojde k znovuprobuzení a naladění člověka na průchod energie, která jeho rukama proudí již navždy. Toto zasvěcení a schopnost být kanálem pro průtok Reiki má již do konce života. Její tok nelze ničím zastavit. Ani nemocí, ani stresem, ani karmickým přesvědčením ( vražda, smilstvo, trestný či nemorální čin) nebo rozhodnutím přestat s Reiki pracovat. Reiki vchází do reikisty korunní ( 7.) čakrou a vychází dlaněmi ( popř. i chodidly ) směrovaná na potřebné místo. Tok energie se dokonce spouští někdy samovolně, např. stojíme-li v blízkosti nemocného člověka, zvířete, rostliny, vzpomeneme-li na Reiki nebo na někoho nemocného apod. Energie začne z dlaní sama proudit.

3. Reiki nemusí být řízená - tak jako i ostatní energie. Jde sama tam, kde je jí nejvíce potřeba. Má svoji vlastní inteligenci. Může se stát, že budete u někoho odstraňovat bolesti hlavy, která k Vašemu zármutku nepoleví, ale překvapivě Vám klient oznámí, že ho přestal bolet žlučník, o kterém Vám neřekl a jeho bolesti se již neobjevují. Došlo k tomu proto, že Vámi vysílaná Reiki našla v těle závažnější problém než byly jím uváděné bolesti hlavy. Nasměrovala se tedy na problémovou oblast a nemoc odstranila.

4. Energie Reiki je nemagnetická - nehrozí tedy, že by terapeut převzal nemoc od svého klienta a ani naopak nemůže dojít k přenosu terapeutovch zdravotních problémů na klienta.. Reikista totiž nevytahuje z těla nemoc, jako většina léčitelů, ale vpouští do těla energii, která se otáčením v protisměru hodinových ručiček „ zašroubuje“ do organismu a naředí traumatické energie ( tj. energie způsobující příznaky nemoci a později i nemoc samotnou ) v dané oblasti, popřípadě doplní chybějící energii. Energie Reiki je nepolární. Tvrdí se, že neexistuje v podobě kladné či záporné, protože jako nejčistší energie z celé=ho vesmíru je pouze kladná. Podle zákonů vesmírů musí existovat obě polarity jin a jang. My však k její negativní polaritě nemáme přístup.

5. Energie je v těle buď v rovnováze a nebo není - výrok „nemám žádnou energii“ je ve své podstatě nesmyslný, protože tam, kde není energie, není ani život. V okamžiku ztráty energie organismus umírá.To, co reikista cítí nad tělem klienta je buď částečné zablokování některé z čaker ( usazené traumatické energie ) nebo nerovnováha mezi čakrami. Výrok „ máte zablokovanou čakru“ je také nesprávný. Člověk, který by měl zcela zablokovanou čakru by byl mrtvý. Všechny čakry jsou totiž propojeny jako sedmero pohárů a v okamžiku, kdy by jeden z nich byl naprosto neprůchodný, zbořil by celý energetický systém organismu, došlo by ke kolapsu a nakonec k smrti.

6. Traumatická energie - vzniká na základě bolestného zážitku - smrt blízké osoby, rozvod, zneužití, křivda, zklamání, šok, úraz, stres a vše, co pociťujeme jako negativní. Tuto negaci si náš mozek zapamatuje a uloží do podvědomí jako do „černé schránky„. Ačkoliv si člověk na tento zážitek již nevzpomíná, protože se stal v dětství, v prenatálním období a nebo nebyl natolik důležitý, aby na něj musel neustále myslet, je v jeho mozku uložen jako v trezoru a je připraven na možné uvolnění.K tomu dochází (…ale také za celý život nemusí) v různých životních situacích. Trauma se uvolní a odplaví do těla po energetických drahách, tzv. „meridiánech„. Tam, kde se zastaví, způsobí nejdřív příznak nemoci ( psychické potíže, bolestivost, tlak) a později se může i rozvinout do onemocnění na fyzické úrovni ( poškození struktury a funkčnosti fyzického těla, prokazatelné např. ultrazvukem, rentgenem a dalšími možnostmi klasické medicíny). Tyto traumatické záznamy zůstávají také uložené přímo na místě úrazu, např. na místě zlomeniny, jizvy apod. Před změnou počasí potom často „bolí„. Za pomoci působení Reiki se mohou tyto problémy odstranit.K odstranění starých programů v podvědomí se používá tzv. „mentální terapie„ ( metoda II. stupně Reiki ). Z ostatních systémů lze použít i např. Silvovu metodu,, SRT, kineziologii, HAP, hypnózu, psychoterapii a afirmace.

7. Reikista není léčitel - Reikista je jen prostředníkem mezi člověkem a vesmírem ( Bohem, Univerzem …. jak chcete…) Stal se tzv. „kanálem“ Reiki - sbírá vesmírnou energii, sdružuje ji v jeden silný pramen a směruje ji do potřebných míst.Ten, kdo ve skutečnosti léčí je klient, rozhodující svým podvědomím, jestli energii přijme nebo ne. Pokud klient energii nepřijímá, je třeba zjistit příčinu. Někdy trvá organismu delší chvíli než se naladí na příjem energie, proto buďte trpěliví. Chce to pohodu a čas. Pokud organismus stále odmítá příjem energie, promluvte si o tom s klientem. Většinou je původcem strach. Ten může pramenit z předešlé špatné zkušenosti s léčitelem, z náboženských důvodů, z neznalosti původu a funkce energie, kterou používáte. Dejte tomu čas, aby Vám začal důvěřovat, povídejte si o tom, co reiki je a co obnáší. Pouhý strach časem odstoupí a budete mít nakonec z terapie radost oba dva. Je to však ještě jedna možnost, proč klient energii nepřijímá. Existují totiž i lidé, kteří se uzdravit nechtějí. Už si na svoji nemoc zvykli a už se s ní nechtějí rozloučit. Naučili se s ní žít, podřídili jí svůj život a představa, že by se vše mělo změnit je děsí. Takovému člověku musíte samozřejmě zbytečnost terapeut vysvětlit a potom dle svého uvážení plýtvat svojí energií, kterou byste mohli poskytnout jiným, kteří se uzdravit chtějí a nebo klientovi vysvětlit, že budete kdykoliv ochotně pokračovat až se klient rozhodne svůj problém vyřešit.

8. Při práci s energií očišťujete a harmonizujetei svůj organismus. Tedy, čím častěji používáte Reiki, tím lépe na tom jste po zdravotní, duševní i duchovní stránce. A dalším přínosem bude vyšší senzitivita, jasnozřivost či jasnovidnost.

9. Reiki nezná prostor ani čas - projde jakýmkoliv materiálem ( i ocelí ), urazí jakoukoliv vzdálenost ( což přináší možnost léčby i na velké vzdálenosti)  a v okamžiku, kdy ji vyšleme směrem k příjemci, pocítí on její účinek. Neexistuje žádná prodleva, je na místě okamžitě. Vzhledem k tomu, že Reiki nezná čas, dá se posílat Reiki do situací minulých, přítomných i budoucích. Lze tedy zpětně ovlivnit nepříjemnou situaci z hluboké minulosti ( včetně minulých životů a traumat z nitroděložního života ) situaci v níž se právě nacházíte nebo situaci, která Vás teprve čeká. V minulosti můžete zmírnit utrpení ze ztráty někoho blízkého, v přítomnosti se můžete chránit při jednání s nepříjemným člověkem a v budoucnosti můžete ovlivnit celý průběh např. pracovního jednání, kdy se z úplně ztraceného kontraktu stane velice dobrý obchod.

10. Reiki je programovatelná - tato vlastnost se využívá v situaci, kdy nemáte čas posílat energii příjemci v dohodnutou hodinu. Představte si, že si dohodnete posílání energie na osmou hodinu večerní. Vy ale zjistíte kolem páté hodiny, že Vám večer přijde návštěva. Začnete energii posílat už v pět hodin odpoledne. Naprogramujete ji tak, aby vyčkala v prostoru na osmou hodinu a potom se sama spustila tak, jak bylo slíbeno.

11. Reiki je akumulátor - pomocí Reiki můžete nabíjet vše, co Vás napadne. Jídlo, pití, můžete harmonizovat účinek léků s vedlejšími účinky, ošetřovat zvířata, rostliny, drahé kameny apod.

12. Reiki odplavuje účinně všechny jedy, karcinogenní látky a chemikálie z organismu. Proto se dá skvěle využít po chemoterapiích a otravách k obnovení imunity a posílení organismu.

13. Reiki odklání patogenní zóny a čistí prostor od negativních energií. ( metoda II. stupně Reiki )

14. Reiki pomáhá při kontaktu s duchovním světem, zejména citlivým osobám. Reikista přestane pociťovat strach, který obyčejný člověk má při setkání s tajemnem.

15. Reiki umožňuje diagnostiku i na dálku - Můžete zjistit nerovnováhu v čakrách, traumatickou energii v orgánech apod. Po zjištění problému můžete potom klidně přistoupit k terapii Reiki na dálku. V tomto případě je důležité aby o tom klient věděl a souhlasi s tím. Jednak vstupujete do jeho soukromí a také by na přicházející energii mohl reagovat nepříjemnými pocity ( chlad, horko, tlak, bolest apod. ) Pokud by o Vaší aktivitě nevěděl, mohly by tyto pocity vzbudit pocity strachu nebo ohrozit jeho bezpečnost ( např.při řízení motorového vozidla apod. )

16. Za pomoci Reiki lze také otevřít „ stálý kanál Reiki „ kdekoliv v prostoru, kde si to budete přát. Můžete si tak odebírat energii z vesmíru kdykoliv se ocitnete v blízkosti této energetické brány, např. ve spánku ( metoda II. stupně Reiki )

17. Reiki působí také jako zesilovač meditačních technik.Můžete se pohybovat v čase a dostávat se na místa, kde jste nikdy nebyli.

Proč je Reiki energií lásky

Energie totiž vstupuje sedmou čakrou do těla a pokračuje do čakry čtvrté - srdeční, umožňující člověku cítit bezpodmínečnou lásku ke všemu stvořenému. Odtud se dělí dva proudy do obou rukou, kde vychází dlaněmi ven, směrovaná na určité místo. Dále Reiki sestupuje do čakry první a z ní dál do nohou. Na chodidlech vychází čakrami ven a spojuje se se zemí. Čakra srdeční je tedy jakýmsi centrem, kde se Reiki kumuluje a je rozváděna do léčitelových dlaňových čaker a organizmu. Právě proto v nás Reiki okamžitě po zasvěcení vyvolává příliv radosti, lásky a euforie. Člověk si začne uvědomovat průtok vesmírné síly vlastním tělem a jeho pohled na život se začne přizpůsobovat novým prožitkům. Po čase tyto silné emoce zvolna vyprchají. Člověk se vrací zpět do práce a do normálního všedního života. Musí řešit běžné denní starosti a zároveň se učí žít s Reiki v ateistickém a materiálním světě. I to je ovšem dočasné. Pokud člověk denně používá Reiki, tedy stane-li se součástí jeho života, přemění se tyto emoce v kvalitnější vibrace lásky. Ta umožňuje reikistovi mnohem lepší přístup k sobě, ale i ke klientovi. Pokud takové lásky reikista dosáhne, zůstává s ním po zbytek života.. Jde totiž o jakýsi druh osvícení v mezilidských vztazích. V okamžiku, kdy počne člověk pociťovat tuto lásku, znamená to, že jeho srdeční čakra pracuje v dokonalé harmonii, díky čemuž může lépe dynamizovat sílu proudu Reiki.

K této lásce by nám mělo pomoci 5 zásad, které Mikao Usui převzal od císaře MeiJi. Říká se jim GoKai MeiJi:

1. Nepodléhej zlosti aneb právě dnes v sobě utiším všechnu zlobu
2. Netrap se aneb dnes zapomenu na všechna trápeníReiki
3. Buď vděčný aneb právě dnes si připomenu, kolik požehnání se mi dostalo
4. Pracuj se sebou vytrvale aneb dnes budu pracovat poctivě
5. Vykazuj upřímnost všem cítícím bytostem aneb právě dnes budu laskavý ke všemu stvořenému

A jednu, která se mi velice líbí a která mi dodává hodně sil, abych překonal těžké překážky:

6. Vše špatné co mě potkává přijímám s vděkem, neboť to má velký význam pro můj osobní rozvoj

Pro zajímavost uvádím i zásady z čajového obřadu, které se svou skrytou hloubkou podobají zásadám z Reiki:

1. Udělej lahodnou misku čaje
2. Urovnej dřevěné uhlí tak, aby se v něm ohřála voda
3. Květiny uprav tak, jak vypadají na louce
4. V létě vyvolávej zdání chladu, v zimě tepla
5. Konej vše s předstihem
6. Buď připraven na déšť
7. Měj ohledy ke každému, v jehož společnosti se ocitneš

Na co si dát pozor

Vzhledem k tomu, že Reiki odplavuje z těla „ jedy „, musíte si dát pozor na to, aby se klient nenacházel zrovna ve stadiu, kdy je nezbytně potřebuje. Takovým příkladem je např. narkóza. Zásadně dáváme Reiki nejpozději 24 hodin před a nejdříve 24 hodin po. Tento „ zápor „ Reiki účinku se dá naopak využít při pomáháním druhým, např. při chemoterapii, kde můžete velice účinně napomáhat snížit vedlejší účinky léčby rakoviny. Stejně tak můžete pomoci regeneraci organismu, zejména jater po různých otravách léky či potravinami, ovšem až po lékařském zákroku!! Nikdy se nesnažte vyřešit tak závažnou situaci sami.operaci, v kratší době ne! Mohl by se probudit z narkózy.

Odpovědnost klienta

Odpovědnost klienta je při Reiki velice důležitá. Klient si musí být vědom toho, že terapie má naději na úspěch tehdy,když bude sám dodržovat určitá pravidla hry. Jestliže budete na jedné straně vyvažovat nerovnováhu v jeho organismu a on bude na druhé straně tuto nerovnováhu svým jednáním prohlubovat, může dojít ke změně jeho zdravotního stavu.
Klient má zodpovědnost za přijetí sama sebe. Za svá rozhodnutí a za otevření se léčebné energii. Nemůže svou zodpovědnost přesunout na někoho jiného. Bohužel jsme naučení svoji zodpovědnost přenechávat lékaři, protože on si nemoc pojmenoval, určil způsob léčby a předepsal léky. Stavíme se do role pouhých spotřebitelů předepsaných medikamentů. Proto odmítáme přebírat za svoje zdraví odpovědnost. Náš přístup potom zpomaluje léčebný proces. Tváříme se, že se nás uzdravení netýká, je to přece věc lékaře… Omyl! Je to naše tělo a tudíž i naše rozhodnutí, tedy i naše věc! Pokud si klient neuvědomí, že je nutné, aby se na svém uzdravení podílel, je pravděpodobné, že se jeho problémy budou vracet neboť nedojde k jejich úplnému odstranění.

Zpracoval S. Flanderka, zdroj inernet

Vytvořeno 18.8.2017 9:24:55 | přečteno 2713x | S.Flanderka
 
load