9441543
ENDEFRRU
Přihlášení Cookies

Alternativní terapie

Aktuality

Všechny aktuality
Chci zasílat aktuality na e-mail:

Jak Reiki léčí tělo i vztahy

Reiki má mnohem širší okruh působnosti než je pouhé fyzické tělo.

O léčivé síle energie reiki bylo již popsáno mnoho knih i stránek na internetu. Metoda přikládání rukou za pomoci znalosti proudění energií v těle i za pomoci symbolů, které vytvářejí vibrace ve vesmíru, a proto působí i na dálku, je většinou chápána pouze jako léčebná metoda pro řešení nebo prevenci zdravotních potíží. Reiki má však mnohem širší okruh působnosti než je pouhé fyzické tělo. Pracuje přesně podle univerzálních zákonů lásky. Nikdy neublíží, ale taky občas nepomůže.

Jak je to možné?

Každý člověk, každá bytost má v sobě genetický kód, jak má správně žít tak, aby to bylo v souladu s vesmírným řádem a zákonem lásky. Všechny buňky v těle i každá myšlenka nese tento kód. Někdo tomu říká osud, jiný vůle Boží. Jsou to však jen běžné přírodní zákony. Nikdo se nediví tomu, že červená růže kvete červeně, Země se otáčí kolem Slunce, srdce Boží okou živého člověka tluče. Zdá se nám to naprosto samozřejmé a vůbec nepřemýšlíme, jak je to možné. Síla přírody vytvořila harmonii, podle níž jednotliví živočichové, rostliny, zvířata, ale i celé planety žijí. Nikdo se nepozastaví nad tím, že vlaštovky se vždycky na podzim zhoufují a odletí do teplých krajin a místo nich k nám přiletí ze severu vrány a havrani a že na jaře se zase vrátí a postaví nová hnízda. Všichni samozřejmě víme, že to dělají jednoduše proto, že v jejich genetickém kódu je uložena informace, jak mají žít. I člověk má ve svém genetickém kódu tuto informaci. Pomocí intuice se pak na ni nalaďuje a náš život se odvíjí podle toho, jak jsme nebo nejsme schopni se naladit. Lidský druh jako celek se však za mnoho let, kdy objevoval technické vynálezy, vzdálil přírodě. Naše schopnost naladit se na informace našeho vlastního genetického kódu je velmi omezena. Navíc člověku byl dán moudrostí přírody rozum, který mu umožňuje svobodně vlastní genetické kódy měnit. To na jednu stranu umožňuje, že se lidé vyvíjejí a mění, na druhou stranu však není vždy jednoduché změnu provést a tím že si lidské ego vytvořilo iluzi, že změnu provedlo, přestává žít v souladu s tím, co mu bylo předurčeno. Aby si pak uvědomilo, že je někde chyba, přicházejí nemoci.

Jak tedy vzniká nemoc?

Naše tělo se skládá z fyzického těla i mnoha vrstev energetických těl, které jsou běžně pojmenovávány aurou. V těchto tělech probíhají všechny psychické pochody, tvoří se zde všechny myšlenky i pocity. Ve fyzickém těle pak energie proudí k jednotlivým orgánům energetickými drahami (meridiány). Propojení těl aury s energiemi ve fyzickém těle je zajištěno tzv. čakrami, což jsou energetické víry, které přivádějí energii do těla i ven z těla. Celý tento komplex energií zajišťuje bezchybné fungování člověka jako lidské bytosti. Každá nerovnováha se pak okamžitě někde projeví. Vznik nemoci začíná na nejjemnějším obalu aury. Když člověk nežije v souladu s informací svého genetického kódu, vytvoří se na nejhořejším obalu aury jemná trhlina. Ta se pak postupně zvětšuje a proniká jednotlivými energetickými těly níže k fyzickému tělu. jakmile se dostane do emocionálního těla, mění se pozitivní emoce raodti v emoce negativní. Člověk začne prožívat pocity vzteku nebo zloby, začne se trápit. To se negativně projeví ve vztazích. Člověk přestane reagovat na podněty svým přirozeným způsobem a začne vyčítat i to, co mu dříve nevadilo. V tomto procesu se vyplavují navenek všechny potlačené emoce. Velmi to ničí vztahy, protože lidé neumí příjímat zlo, které je v jejich blízkosti, jako příležitosti k zamyšlení se nad sebou. Pokud však v tomto procesu člověk nechce poškozovat vztahy, tak emoce zadrží a tím dá tělu příležitost, aby trhlina v auře pronikla až k fyzickému tělu, v němž zablokuje energetickou dráhu, která přímo vede energii k některému orgánu. Ten pak nepřijímá životní energii a onemocní. Člověk, který nežije v souladu se svým okolím, má tak na vybranou - buď si poškozuje své zdraví nebo vztahy, velmi často však obojí najednou.

Jak probíhá proces uzdravení?

Nemocný člověk zpravidla vyhledá lékaře a nemocnému orgánu dodá lék v podobě chemické pilulky. Ta vyléčí nemocný orgán, ovšem aby byla zachována harmonie, je nutné, aby se změna projevila ve všech energetických tělech. Proto seenergie trhlina v auře samočinně začne zacelovat. Při tomto procesu často dochází k uvědomování si malicherností, které vyprovokovaly vztek, dochází ke všem změnám postojů, které vedly k vytvoření nemoci. Často je však změna jen dočasná nebo jen částečná a po kratší či delší době se celý proces opakuje. Energie reiki nám může velmi pomoci k trvalému odstranění potíží tím, že nás více nalaďuje na naše skutečné potřeby, zesiluje intuici i vnímání potřeb druhých lidí. Emoce se často nemusí ventilovat hádkami, protože člověk, který je naplněný energií lásky, má schopnost přijímat druhého v jeho přirozenosti. Léčbu nemocí pak doprovází i léčení vztahů.Často začne používat reiki jeden člen rodiny a svým vnitřním klidem postupně nakazí celou rodinu. Pokud však začne najednou používat reiki více členů rodiny, začne velmi rychle probíhat proces léčení emocí, lidé jsou k sobě láskyplnější a přijde nejen fyzické zdraví, ale láskyplné prostředí v rodině se projeví ve velmi pěkných vztazích. Lidé tak začnou žít to, co je jejich nejvnitřnější potřebou. Reiki tak může pomoci každému, kdo se otevře přijetí lásky do svého života. Neexistují nevyléčitelné nemoci, pouze nevyléčitelní lidé. Každý člověk, který přistoupí k procesu léčby své nemoci nebo svých vztahů vědomě a začne procházet kromě pravidelných terapií reiki i postupnou změnou postojů k životu a k lidem kolem sebe, dostane dar plného a trvalého zdraví. Reiki nepomůže jen tam, kde nejsou tato základní pravidla respektována.

Rozdíl mezi západním a východním směrem Reiki

Je dosti podstatný. Je daný cestou Reiki z místa vzniku v Japonsku na západ a přes Hawai a USA k nám do Evropy. Během této cesty bohužel došlo k pozměnění původního učení a technologie a vytvoření zkreslené legendy o vzniku Reiki a jejím zakladateli Mikao Usuim. Západní směr říká, že Reiki jako univerzální léčivá energie se vždy dostane tam, kam je potřeba a v kvantu, které je potřebné k léčení. Zcela opomíjí příčiny vzniku zdravotních potíží a energetický stav organismu v době působení. Tento směr je spíše zaměřen na léčení a aspekt duchovního vývoje je v pozadí.Východní směr vychází z původního učení zakladatele umění Reiki ke zlepšení těla a mysli pana Usuiho. Řříká, že Reiki je cesta, která má dva hlavní aspekty. Aspekt duchovního vývoje člověka a aspekt rozvoje přirozených léčebných schopností k použití sebe i pro druhé. Cíl cesty vidí v dosažení vnitřního klidu a míru. Při léčení používá tzv. BYOSEN - vnímání a působení na energeticky změněná místa na těle. Pravidelným opakováním REIJU = iniciací (zasvěcení) podporuje žáky na této cestě hledání sebe sama.

Má člověk, který předává Reiki, vliv na to kam a kolik Reiki proudí?

Ano i ne. Říká se, že reiki je energie čisté Boží lásky. Přichází z nejjemnějších vibrací našich energetických těl a působí změny všude, kudy projde. Řídí ji duchovní bytosti žijící trvale v duchovním láskyplném světě a jejich inteligence sahá daleko za prostor našeho vnímání času. Praktikant Reiki je při ošetřování druhého člověka jakýmsi prostředníkem (svědkem) tohoto procesu. Vlastní léčení nastává interakcí příjemce a zdroje Reiki. Jak Reiki proudí ale také do jisté míry závisí na stavu předávajícího. Pokud je ve stresu nebo myslí na něco jiného, potom je jeho schopnost otevřít se a předávat Reiki tímto stavem ovlivněna, omezena. Optimálním stavem pro předávajícího i příjemce je klidná mysl a uvolněné tělo. Jinak je moc důležité, KDO do reiki zasvěcuje a KDO reiki terapii provádí. To, že někdo dosáhl Mistrovský titul v Reiki, z něj nedělá Mistra v duchovních věcech, i do Reiki III - Mistrovského stupně - lze zasvětit kohokoliv - a nic to nevypovídá o tom, že by měl mít nějaké morální nebo duchovní kvality!!! Proto je nanejvýš důležité si správně vybrat - buď svého zasvěcujícího Mistra (pokud se chceme sami nechat zasvětit), anebo i člověka pro terapii - prostě svého terapeuta.

  • První varianta - nejbezpečnější, buď se obrátit o pomoc na člověka, kterého opravdu dobře známe a o kterém víme, že sám netrpí např. depresemi, není to např. zlý a mstivý člověk a ani sám není nijak nemocný.
  • Druhá varianta - nechat se sami zasvětit do Reiki a praktikovat ho sami na sobě. To má tu velkou výhodu, že sami sebe dobře známe a ublížit si nemůžeme (vždyť přece sami se sebou běžně manipulujeme a žijeme. Další velkou výhodou této druhé varianty je, že se při zasvěcení protáhnou energetické kanály v těle a odstraní se poměrně hodně bloků, které v sobě máme (další se dočistí pomocí samoterapie během následujícíh 30-ti dnů), takže ve finále získáme mnohem více energie - vitality a tím aktivujeme sebeléčící systém těla a stimulujeme imunitní systém.

Toto vše píši proto, že Reiki sama - tedy energie Čchi nebo Ki neboli prána sama o sobě ublížit nemůže ani trochu, ale jde o to, jakým kanálem - tedy terapeutem nebo zasvěcujícím Mistrem - prochází. Můžeme mít sebečistší vodu - pokud bude procházet umazanými trubkami - nikdy nebude úplně čistá. Pít budeme vodu ušpiněnou rzí a mastnotou od špinavých trubek. Proto u všech lidí, kteří chtějí praktikovat Reiki, je potřeba, aby se nejdříve vyčistili vlastnoručně sami a pak teprve dělali terapii na druhých. Ale tak jako tak - je nutné, aby ten člověk, kterému se dáte do rukou - byl opravdu "čistý", aby Vám byl sympatický, abyste k němu cítili důvěru, aby Vám s ním bylo dobře..... Řiďte se u toho instinktem víc než rozumem, prostě intuice funguje víceméně každému a je třeba ji - alespoň v takovýchto věcech - poslechnout. Někdy je fajn dát se do rukou člověka, o kterém víte, že prostě umí...že se na něj můžete spolehnout, že je Vám po jeho terapii výborně a že odcházíte osvěženi a cítíte úlevu. Někdy je dokonce potřeba cizích rukou na našem těle, jsou účinnější.

Ale u terapeutů víc než u jiných lidí se právě uplatňuje ono - člověk dává to, co v sobě má (v dobrém i špatném slova smyslu). Proto je třeba vybírat terapeuta důkladně. Terapie Reiki trvá půl hodiny až hodinu, masáže kolikrát ještě déle - a málokdo si umí představit, kolik energie se vymění mezi oběma lidmi - klientem a masérem...... kolik bince si vzájemně mohou předat. Zvlášť pokud se masér nebo reikista neumí mezi působením na klienty vyčistit. A právě proto, že každý dává, co má v sobě, jsou mezi maséry, mezi reikisty, mezi terapeuty takové propastné rozdíly...jde o to, jak duchovně a morálně daleko je ten který člověk, co má v sobě k dispozici, co může předat dalším. To není na první pohled leckdy vidět, ale je to cítit a poznat to rozhodně je. I proto se k dobrým terapeutům lidi vracejí a dávají doporučení dál, a ti "špatní" mají prázdno, i když jejich nabídka  je třeba v polovičních cenách. Také krom jiného  často poznáte, zda onen terapeut pracuje hlavně pro peníze a z nedostatku jiného uplatnění (kurzy masáží se teď často nabízejí jako rekvalifikační kursy kdekomu a znám to ze svého nejbližšího okolí) nebo kvůli tomu, aby si zvýšil svoje Ego (jak super umí pomoci a jak je dobrý), nebo se snaží prostě jen mechanicky "kopírovat" vyposlechnuté od učitele v kurzu, bez zapojení svého nitra, anebo s láskou k lidem a s radostí. Tím není ale řečeno, že terapie mají být zdarma. S tímhle jsem dřív mívala já velký problém - jak přijmout peníze - zjistila jsem ale záhy, že pokud to, co se učím, stojí peníze mě, nemohu se věnovat druhým zadarmo....To nejde, rovnováha sil musí být.

Když už mluvím o terapeutech - ono to vypadá, že třeba při masáži nebo při reiki terapeut celkem nic  moc nedělá - a přesto "bere takovéOchrana aury velké peníze", ale péče o lidi v tomto směru stojí hodně sil. Nejen v oblasti vzdělávání, ale i v oblasti energií, protože terapeut hodně dává druhým sám sebe (i když při reiki se říká, že působí spíš jako kanál - což je částečně pravda, přesto používá pránu z vlastní aury), ale krom toho, že i to stojí úsilí, je tu další nesnáz, o které lidi (a ani mnozí terapeuti) nevědí, že totiž při každém terapeutickém dotyku s léčeným terapeut chytá od klienta "zpětný odraz" jeho problémů....kterého se pak musí nějakým způsobem zbavit. O tom - jak - napíšu v další části. A i tohle je snadno pochopitelné a všichni to známe z vlastní zkušenosti - někdy stačí být v blízkosti negativního člověka nebo mu pouze podat ruku či ho obejmout a najednou cítíme, jak se jeho špatná nálada a negativní nazírání na svět, ba kolikrát by se dalo říct i nasranost, rozlézá i po nás..... tohle dokáže pouhý chvilkový dotyk a myslím, že takovou zkušenost máme všichni. Což teprve třeba hodinové masírování, dotyk dlaní terapeuta s naším tělem..... a opačně.

Lidé se často nevědomě chrání proti takovým negativistickým lidem, které jsem popsala před chvilkou - třeba tím, že o krok ustoupí anebo si kousek odsednou... tím si brání proti druhému svůj energetický obal, auru. Při reiki nebo masážích pronikají silně aury obou lidí do sebe..... a obrana neexistuje, dávají se jakoby všanc jeden druhému. Proto je dobré si správně vybrat. A znovu se vracím k tomu původnímu - dobře si vybrat i zasvěcujícího Mistra Reiki. Protože tady už nejde jen o průnik aur, ale o magický úkon dalekosáhlého významu. Není to hra, je to vážná věc, i když vysoce prospěšná.

Poznámka:

"Konečně jsem objevil názor člověka, z jehož www. stránek jsem čerpal pro tento článek a s kterým se plně ztotožňuji. "Duchovní čistota" mnoha lidí, kteří mají plnou pusu rádoby duchovních frází odposlechnutých z různých kurzů, je většinou založená na materilalizmu souvisejícím s provozováním živnostenské praxe (abych se nějak uživil (a)!), ale přitom jejich skutečná vnitřní podstata je jiná. Mě tento důvod dlouho bránil ve zpracování dalšího článku k tomuto tématu, ale na druhou stranu mě donutil zabývat se touto tématikou podstatně hlouběji než jsem měl původně v úmyslu. Fs

Zpracoval S. Flanderka, zdroj:www.harth.webnode.cz, www.carosvet.cz
Vytvořeno 31.8.2012 13:46:10 | přečteno 5260x | S.Flanderka
 
load