9446774
ENDEFRRU
Přihlášení Cookies

Alternativní terapie

Aktuality

Všechny aktuality
Chci zasílat aktuality na e-mail:

Vazba

Vazba je dynamický vztah, síla, která spojuje zdánlivě oddělené.

Vazba je dynamický vztah, síla, která spojuje zdánlivě oddělené. Němečtí psychologové Konel a Klaus definují vazbu jako "jedinečný vztah mezi dvěma lidmi, který je zvláštní a trvá v čase". Jako příklad této vazby uvádějí chování, líbání a dlouhé a upřené pozorování. Na tvorbě a trvání vazby se podílejí všechny naše smysly.

Kontakt očima

Zrak je důležitý dorozumívací prostředek, a proto rodiče chtějí co nejdříve vidět svému dítěti do obličeje. TMasáž dětíaké dítě nás pozoruje, a tím vzrůstá jeho závislost i poznání. Přiblížením tváře na 20 - 30 cm k tváři dítěte, povzbuzujeme dítě fyziologicky i emocionálně. Využíváme toho při masáži a jsme dítěti vždy tváří v tvář. Vzájemný kontakt nám přináší kladnou zpětnou vazbu.

Dotýkání

Matka instinktivně hladí své dítě po narození a probouzí jeho smysly. Odhadne teplotu, kterou dítě potřebuje, drží ho dostatečně pevně, aby mu udržovala stálé teplo a vůni svého těla, která dítě zklidňuje. Při masážích matka rytmickými doteky a mluvením vytváří pouto důvěry a bezpečí, které je tak důležité pro budoucí vývoj dítěte. Má-li dítě prožívat při masážích příjemné pocity, je třeba mu zajistit dostatek tepla.

Hlas a zvuk

Začne-li dítě při masážích plakat, není to důvod k panice. Je dobré zhluboka dýchat, uvolnit se, dát dítěti najevo svůj zájem, odpovídat přiměřeně na jeho potřeby. Sluch dítěte je naladěn na vysokofrekvenční pásmo a matka na ně obvykle mluví právě vysokofrekvenčními tóny. Často může jít o pláč, který dítěti ulevuje a zbavuje ho stresu. Znamená to, že masáž velmi dobře účinkuje. Pokud dítě pláče, masáž ukončíme, vezmeme ho do náruče a vyčkáme, až se uklidní. Chová-li matka dítě na levé ruce, uklidňují ho i ozvy jejího srdce, které v něm navodí pocit bezpečí. Je pravděpodobné, že se tento jev bude opakovat po několik dnů i týdnů.
Vědci dokumentují neuvěřitelnou schopnost lidského organismu reagovat na zvukové podněty a synchronizovat s nimi rytmus dechu, srdeční tep, frekvenci mozkových vln...Proto je vhodné spojit masáže, s blahodárným léčebným a harmonizujícím účinkem hudby. Relaxační hudba pro děti uvolňuje tělo i mysl a naladí organismus na láskyplné působení masáže. Hudba působí nejen na nervový systém, ale i na jednotlivé orgány v těle a často pomáhá léčit i stavy, kdy je klasická medicína bezradná.

Vůně

Matky většinou rozpoznají své dítě od jiných podle vůně už po dvou hodinách od chvíle, kdy ho viděly poprvé. Také pro dítě je vůně matky velmi významná. Novorozence dezorientuje, když matka používá parfém. Proto je vhodné, v raných fázích vývoje dítěte, užívat pro masáže čistý panenský olej s velmi slabou, až neznatelnou vůní, protože vůně matky a dítěte je často nepřehlédnutelnou součástí jejich vzájemného pouta. Když matka své dítě líbá a mazlí se s ním, vnímá intenzivně vůni jeho těla a jejich sepětí se prohlubuje.

Práce s energií

Každá dobrá masáž prováděná s láskou a úctou k masírovanému člověku není jen fyzickým dotýkáním, ale i energetickým propojením. Toto propojení je intenzivnější, jedná-li se o dotek mezi rodiči a dětmi. Snaha pomoci milovanému člověku naplňuje neviditelné pouto pozitivní energií, která má mocný léčebný účinek. Rodiče, kteří masírují, by měli proto přijímat energii ze svého okolí a pouze ji prohřívat láskou a rodičovským teplem. K tomu jsou vhodná různá vizuální cvičení jako relaxace před masáží i pravidelná duševní hygiena před spaním. Můžeme potom nechat energii volně proudit sebou a svým dítětem během celé masáže a prožívat pocit sounáležitosti, lásky, tepla, úcty a štěstí. Souhlas dítěte s masáží znamená otevřenost a důvěru, ale předpokládá i naši odpovědnost. Musíme dokázat přijmout i dětské odmítnutí. Jsou dny, nebo situace, kdy stejně jako kdokoli jiný i ony mají právo masáže odmítnout. Dospělí by v těchto chvílích neměli dítě přemlouvat nebo být zklamáni. Hledejme trpělivě cestu, která dítěti pomůže v životě překonat nesnáze. Snažme se vcítit do jeho duše, být mu oporou.

"Kde je v lidech světlo, tam z nich také vyzařuje". Albert Schweitzer

Zpracovala Ing. Tatiana Flanderková, autor článku Mgr. Jana Hašplová, www.vedomerodicovstvi.cz

Vytvořeno 2.4.2008 10:07:46 | přečteno 2111x | Ing. Tatiana Flanderková
 
load