9341774
ENDEFRRU
Přihlášení Cookies

Alternativní terapie

Aktuality

Všechny aktuality
Chci zasílat aktuality na e-mail:

Tvůrčí práce s pacientem

Akupunktura patří mezi celostní metody a každý pacient je originál.

Při terapii se opět léčí celý člověk, přičemž se používá systém aktivních bodů a drah. Akupunktura je jedna z metod léčebně preventivní péče a patří do systému tradiční dálněvýchodní medicíny, která je nejstarší dosud používanou etnomedicínou. Má své kořeny ještě v době kamenné. Postupně vznikl komplexní systém zahrnující diagnostiku, terapii i preveAkupunktura jehlovánci (viz oddíl Alternativní medicíny). Na Dálném výchopdě byla celá tisíciletí rozvíjena a s úspěchem používána i když v 19. století byla v Číně do velkých měst importována moderní medicína evropská. Renesance akupunktury v číně nastala s Mao Ce-tungem a v současné době jsou obě medicíny používány paralelně.

Vědecké důkazy

Léčebné působení akupunktury bylo vědecky prokázáno řadou studií po celém světě. K malému zlomku zahraničních prací ze základního výzkumu akupunktury patří například tato fakta:

  • Profesor Terenius z university v Uppsale prokázal, že při akupunktuře se uvolňují látky, které v organismu blokují bolest, tzv. endogenní opiáty a to hlavně při použití periférních bodů.
  • Profesor Han Ji-šen rozšířil řadu endogenních opiátů o dynorfin, který se rovněž účastní na protibolestivém působení akupunktury.
  • Profesor Pomeranz z university v Torontu také publikoval práce o tvorbě a vyplavování endogenních opiátů při akupunktuře, ale hlavně prokázal významné zrachlení regenerace periférních nervů po akupunktuře a zejména po elektroakupunktuře.
  • Meyer a kol. (Virginia, USA) prokázal, že mechanismus účinků akupunktury je odlišnýý od mechanizmu účinku hypnózy a že tedy není možno tyto metody dávat do stejné skupiny.
  • I v naší literatuře nalezneme významné práce ze základního výzkumu mechanismů působení akupunktury (Umlauf, Novotný).

Samostatně i jako doplněk léčby

V medicíně akupunktura představuje jeden z možných postupů, který můžeme využít samostatně, jindy jako rovnocennou součást či doplněk jiných, moderních terapií. Akupunktura má svůj rejstřík indikací, který je dokoncezpracován i v materiálech Světové zdravotnické organizace (WHO) a jsou v něm uváděny např. alergie, onemocnění dýchacího či zažívacího traktu, bolesti a poruchy v hybném systému a četné další poruchy zdraví. Její nejvýhodnější použití je na začátku choroby, kdy se ještě zdravotní porucha v organismu "nezabydlela" (tj. ve stádiu funkční poruchy), proto může rychle a úplně ustoupit. V našich krajích je běžnější použít akupunkturu až v době, kdy medokamentózní či jiná terapie nepřinesla léčebný úspěch., tzn. až v chornickém stádiu. Je to nepochybně jedna z možností, alene moc výhodná, protože efekt většinou není tak rychlý jako na začátku nemoci. Některá onemocnění na akupunkturu odpovídají rychle a dobře, např. civilizační chorby a psychosomatická onemocnění, ale i jiné choroby, třeba i progresivní, můžeme akupunkturou dlouhodobě udržovat v relativně dobrém stabilizovaném stavu.

Propojení drah a aktivních bodů a jejich stimulace

Pro akupunkturu je specifický systém drah a aktivních bodů. Jeho významnou součástí jsou vztahy drah a aktivních bodů k orgánovým tkáním a funkcím. Tento systém je zcela jedinečný a je používán jedině v dálněvýchodní medicíně. Při Akupunkturaakupunktuře se některé aktivní body stimulují kvůli prevenci, při diagnostice se sleduje jejich stav a léčení - to je stimulace aktivních bodů. Existence aktivních bodů je vědecky prokázána, jsou přístrojově objektivně zjistitelné a mají specifické vztahy k organismu jako celku i k jeho částem. K moderním metodám v akupunktuře patří přístrojová diaognostika na systém drah a bodů, která je kromě měření elektrických parametrů vybraných tzv. měrných bodů schopna pro konkrétního paienta určit i vhodnost či nevhodnost testovaných potravin, léků a dalších faktorů.

Aktivní body akupunktury je možno stimulovat různým způsobem. Můžeme použít akupunkturní jehly, bodovou aplikaci tepla, elektrické impulsy, magnetické pole, laser, tlak či podtlak nebo i jiné formy stimulace. Metoda se podle použité stimulace nazývá např. jehlová akupunktura, moxa, elektroakupunktura či elektroakupunktura, magnetopunktura, laserpunktura, akupresura či vakuopuktura. Každá z těchto různých forem má svá specifika a podle nich je v dané situaci pro pacienta více či méně výhodná. Akupunktura je nejen vědecky podložená metoda, ale je to i umění, tvůrčí práce s pacientem. Každý pacient je svým způsobem jedinečný a i když samozřejmě existují určité společné znaky jeho poruchy zdraví a jejích projevů, musíme výběr bodů pro každého jednotlivého pacienta učinit individuálně - jen tak lze získat nejlepší výsledky léčení. Proto je tak důležité, aby lékař, který pacienta léčí, byl v akupunktuře vzdělán a aby ji používal s plným mentálním nasazením.

Zpracovala ing. Tatiana Flanderková podle článku MUDr. Milady Barešové v časopise Moje zdraví

Vytvořeno 2.4.2008 9:53:03 | přečteno 2709x | Ing. Tatiana Flanderková
 
load