9446779
ENDEFRRU
Přihlášení Cookies

Alternativní terapie

Aktuality

Všechny aktuality
Chci zasílat aktuality na e-mail:

Akupunkturální dráhy

Dvanáct řádných drah spolu s přední a zadní střední drahou tvoří čtrnáct drah s aktivními body používanými při léčbě akupunkturou nebo moxováním.

Dráhy a spojnice tvoří síť pro vedení čchi lidským organismem. Spojují vnitřní orgány s různými tkáněmi a orgány povrchových částí těla a tvoří tak jednotu těla a orgánů. Dráhy jsou kmenové části patřící příslušným orgánům, spojnice jsou jejich podružné větve procházející celým tělem. Systém drah a spojnic se především skládá z 12 řádných (hlavních) drah, 8 zvláštních drah a 15 spojnic.

Dráha Jater:

Průběh dráhy:
Postupuje směrem nahoru od základny nehtu palce, po nártu, k vnitřnímu kotníku, nad ním křižuje dráhu sleziny a postupuje za ní po vnitřní straně lýtka a stehna k slabinám, kde obtáčí vnější pohlavní orgány, Dráha jater, obrázek se otevře v novém okněvede přes spodní stranu břicha, odbočuje na stranu pod volná žebra. Další úsek má, jak citují některé prameny, propojení i na žaludek, játra a žlučník, jedná se patrně o vnitřní odbočku. Od jater pokračuje vnitřní stranou trupu přes bránici a podžebří k hrdlu, za hltanem vniká do nosní dutiny, přes ni k očním nervům. Postupuje na temeno hlaDráha jater, obrázek se otevře v novém okněvy, kde se spojuje s kontrolním kanálem. Od očních nervů směřuje jedna větvička dráhy ke koutkům úst a zevnitř obtáčí rty. Poslední krátká větev vychází z jater, proniká bránicí a rozptyluje se do plic. Podle některých pramenů však pokračuje až do oblasti žaludku a středního zářiče. Dráha jater má celkem 14 bodů.

Fyzické projevy energetické nerovnováhy:
Kromě onemocnění souvisejících s funkcemi jater jsou s dráhou spjaty i lokální poruchy, např. otok šourku u mužů a podbřišku u žen, potíže s předkláněním a zakláněním trupu, bolesti v kříži a hlavy, hučení v uších, rozostřené vidění, suchost očí, pocity plnosti v podžebří, zvracení, zácpa, průjmy, poruchy trávení, pomočování nebo zaražení močení, zvýšená únava, střídavé otékání šourku. Svalové křeče v průběhu dráhy, onemocnění šlach, kloubů a vaziva. Obličej je suchý a má barvu prachu. Měkké, slabé, křehké nehty, vlasy bez lesku. 

Psychické projevy energetické nerovnováhy:
nadměrná sebekontrola, pocit slabého sebeovládání, nevyrovnané chování a emoce, výbuchy zuřivosti, vztek, impulsivní projevy, zvýšená podrážděnost, přecitlivělost na hluk, silné vůně a chuti, frustrace, nepružnost myšlení, přepracovanost s neschopností uvolnit se, přílišné plány.

Dráha Ledvin:

Průběh dráhy:
Začíná pod malíčkem nohy a postupuje šikmo středem nožní klenby, kolem vnitřního kotníku směrem nahoru vnitřní stranou lýtka, přes zákolení a stehna, proniká páteří, spojuje se s ledvinami a prostřednictvím spojnice Dráha Ledvin, obrázek se otevře v novém okněs močovým měchýřem. Její přímá dráha vystupuje z ledvin nahoru, proniká do jater a bránice, vnořuje se do plic, postupuje podél hrdla a svírá kořen jazyka. Její další větev vychází z plic, spojnicí vede do srdce a shromažďuje se uprostřed hrudi. Dráha ledvin má celkem 27 bodů.

Fyzické projevy energetické nerovnováhy:
Všechny nemoci ledvin spojené s jejich funkcemi, nechutenství, temné zbarvení obličeje, temné kruhy kolem očí, prosáknutá víčka, váčky pod očima, akné, ekzémy, suchost dlaní, dušnost, vykašlávání krvavých hlenů, sípání a lapání po dechu, horko v ústech, suchý jazyk, záněty v hrdle, angíny, žloutenka, nutkání vstát, jakmile se člověk posadí, rozmazané vidění, arytmie, bolesti srdce, bolestivé pocity dřevěnění a chladu natahujícího se do kostí, únava, potřeba častého odpočívání, potíže v sexuální a hormonální oblasti, poruchy plodnosti, sklon k potratům, opožděný růst, chronická únava, pocity bolesti a přecitlivělosti na bedrech, vnitřní straně kolen, stehnech, lýtkách a kotnících doprovázené tvorbou otoků, pálivé bolesti na chodidlech, bolesti v průběhu dráhy, poruchy sluchu a rovnováhy, zvonění v uších, křehkost kostí, kazivost zubů, klopýtání, ochablost dolních končetin.

Psychické projevy energetické nerovnováhy:
duševní neklid, nerozhodnost, váhavost, úzkostlivost, vztahovačnost, netrpělivost, cynismus, podezřívavost, zapomnětlivost, snížená motivace, pocity beznaděje, tendence k rozladěnosti a smutku, fóbie, bázlivost, strach.

Dráha Močového měchýře:

Průběh dráhy:
Nejdelší a nejkomplikovanější dráha, začíná u vnitřního koutku oka, stoupá vzhůru přes čelo na temeno, kDráha Močového měchýře, obrázek se otevře v novém okněde jsou také odbočky vedoucí do ucha a mozku. Odtud se spouští dolů, na šíjovém svalu se větví do dvou ramen. Vnitřní rameno přibližně kopíruje páteř až ke křížové kosti. V oblasti pasu má spojnici s ledvinami a močovým měchýřem. Od pasu pokračuje další větev ke kostrči, přes sedací sval se vnořuje na zadní stranu stehna a jeho středem klesá až do jamky za kolenem. Vnější rameno postupuje od šíje přes vnitřní horní okraj lopatky až na kříž, dále pokračuje přes sedací sval kolem kyčelního kloubu až do jamky za kolenem. Zde se obě ramena spojují a vedou středem zadní strany lýtka a boční stranou kolem kotníku až na vnější stranu paty, po vnější hraně chodidla k základně nehtu malíčku, kde končí. Dráha má celkem 67 bodů.

Fyzické projevy energetické nerovnováhy:
bolesti hlavy vnikající do mozku a do oblasti srostlé fontanely, pocit vytlačování očí z hlavy, bolesti připomínající natažení na šíji, bolesti a ztuhlost páteře, bolesti svalů v oblasti šíje, zad, pasu, sedacích svalů, zákolení, zadní strany lýtek a paty, pocity nevyrovnanosti v pase, zauzlení v jamce za kolenem a pocit řezavých bolestí v lýtkách, vznik hemoroidů, horečnaté stavy se zimniční třesavkou, duševní poruchy projevující se blouzněním, pomateností a záchvaty provázené ztrátou vědomí, slzení, výtok řídkých hlenů nebo krve z nosu, zežloutnutí očního bělma, obtíže spojené s močením včetně inkontinence a častého močení, zadržování moče, zvětšení prostaty, nemoci kostí, některé formy artritidy a osteoporózy, předčasné vypadávání vlasů, jejich šedivění a ztráta lesku, kazivost zubů, poruchy sluchu, ztráta pohyblivosti malíčku u nohy, nedostatečná výživa šlach v těle, bolestivé pocity chladu v končetinách.

Psychické projevy energetické nerovnováhy:
neklid, bázlivost, nesmělost, bezohlednost, lehkovážnost, nedbalost, hyperaktivita autonomního nervového systému s nepřiměřenými reakcemi na stres a s neschopností uvolnit se, ustrašenost.

Dráha Plic:

Průběh dráhy:
Začíná uvnitř trupu v oblasti středního zářiče, odtud vede dolů směrem k tlustému střevu, pak zpět podél žaludku, od vrátDráha Plic, obrázek se otevře v novém okněníku k žaludečnímu vchodu, proniká bránicí a vstupuje do plic. Z plic pokračuje nahoru k průdušnici a hrdlu. Z hrdla vychází příčně do podpaží a podél vnitřní strany ruky pokračuje až na špičku palce, kde končí. Dráha plic má jednu odbočku, která se odděluje přibližně za zápěstím, a po hraně ukazováčku pokračuje k vnitřnímu okraji základny lůžka nehtu, 1. bodu dráhy tlustého střeva. Tato větev křižuje dráhu tlustého střeva. Dráha má celkem 11 bodů.

Fyzické projevy energetické nerovnováhy:
Souvisejí s jednotlivými funkcemi plic. Typickými jsou zde dýchací obtíže, kašel, astma, pocity dušnosti a plnosti v hrudi, bolesti v jamce klíční kosti, bolesti v krku, zimnice, horečky s pocením i bez něj, snížená odolnost vůči chladu a infekcím, ale i srdeční arytmie, bolesti v zápěstí a ramenou, problémy s močením, některé ekzémy, skvrny na pokožce, suchá a drsná kůže, ztráta ochlupení.

Psychické projevy energetické nerovnováhy:
emoční otupělost, deprese, melancholie, sebepodceňování.

Dráha Sleziny:

Průběh dráhy: Dráha Sleziny, obrázek se otevře v novém okně
Dráha vede od konce palce nohy po jeho vnitřní straně, přes vnitřní kotník, podél holenní kosti přes koleno, stehno, třísla, vnořuje se do břicha a spojuje se slezinou. Dál vede spojnicí do žaludku, prochází přes bránici, k jícnu, připojuje se ke kořeni jazyka a rozptyluje se pod ním. Její větev se odděluje ze žaludku, vede přes bránici a vtéká do srdce.

Fyzické projevy energetické nerovnováhy:
tuhnutí kořenu jazyka, po jídle nutkání zvracet, bolesti žaludku, nadýmání břicha a říhání, diabetes, prudké bolesti pod srdcem, řídká stolice a průjem s pocitem nedostatečného vyprázdnění, zablokování vody v organismu, žloutenka, neschopnost stabilního spánku, potíže při dlouhém stání, opuchliny na vnitřní straně kolen a stehen, pocit chladu v končetinách, funkční porucha palce u nohy, nedostatek energie, vodnaté výtoky z nosu, krku, úst a jiných sliznic, anémie, poruchy elasticity cév, krvácivost, modřiny.

Psychické projevy energetické nerovnováhy:
zmatené, těžkopádné a pomalé myšlení, nesoustředěnost, poruchy paměti, prchavé myšlenky a utkvělé představy, nutkavé konání a dogmatismus, přílišná starostlivost a sebelítost, úzkostné stavy, duševní labilita, pocit vykořenění - člověk se obtížně adaptuje na prostředí, smutek.

Dráha Srdce:

Průběh dráhy: Dráha Srdce, obrázek se otevře v novém okně
Začíná v srdci a odtud se rozvětvuje do tří směrů, jedna větev klesá dolů do tenkého střeva, druhá vede nahoru přes hltan až k očím a třetí jde přes plíce směrem do podpaží a odtud středem ruky až na špičku malíčku, kde končí. Dráha srdce má celkem 9 bodů.

Fyzické projevy energetické nerovnováhy:
chorobné stavy spojené s činností srdce a s orgány či místy, kudy dráha prochází, bušení srdce, časté zčervenání, noční pocení a pocení při slabé námaze, bledost tváří, dlaní a chodidel, citlivost na teplo a chlad, pocity sucha v hrdle, žízeň, bolesti srdce, bolesti pod žebry a na vnitřní straně rukou, stoupání chladu do rukou, pocit horkosti v dlaních, žloutnutí očního bělma.

Psychické projevy energetické nerovnováhy:
neschopnost empatie, duševní neklid, citová labilita, nadměrné citové reakce, hysterie, poruchy řeči a neschopnost komunikace, poruchy paměti, zapomnětlivost, roztržitost, poruchy spánku, děsivé sny, poruchy chování, upovídanost.

Dráha Srdečníku (Obalu srdce):Dráha osrdečníku, obrázek se otevře v novém okně

Průběh dráhy:
Meridián osrdečníku začíná uprostřed hrudníku a posléze se rozděluje na pravý a levý. Leží na něm devět akupresurních bodů. Jsou s ním spojeny tyto orgány a funkce:sexualita, krev, cévy, krevní oběh včetně krevního tlaku, tepová kapacita srdce, všechny zásobovací a vylučovací funkce. Tento meridián řídí veškeré "tekutinové hospodářství" organismu. Dráha má celkem 9 bodů.

Fyzické projevy energetické nerovnováhy:
tíseň, bušení srdce, anginu pectoris, rozrušení.

Psychické projevy energetické nerovnováhy:
lítostivost a kajícnost, sexuální napětí, žárlivost, umíněnost, nespokojenost, roztěkanost, nedostatečná flexibilita, závist a nepřejícnost. Pracuje-li meridián osrdečníku dobře, zbavuje se člověk tíživé minulosti, cítí se uvolněný - také tělesně - a je velkorysý.

Dráha Střední - přední (Řídící):

Průběh dráhy:
Tato centrální dráha ovlivňuje chod prakticky celého organismu, začíná ve spodní části trupu a má čtyři hlavní větve. Jedna větev sestupuje z oblasti podbřišku a postupuje přes kostrč, vniká do páteře a postupuje dále ve směru šíje, přes temeno hlavy vstupuje do mozku a klesá středem čela pod nosní přepážku a k horním řezákům. Druhá větev jde z podbřišku do vnějšíchPřední střední dráha, obrázek se otevře v novém okně pohlavních orgánů, odtud ke kostrči a zde se spojuje s dráhami ledvin a močového měchýře. Spolu s nimi vniká do páteře a vystupuje nahoru do ledvin. Třetí rameno jde z podbřišku přes pupek a srdce do hrdla, prochází dolní čelistí, obtáčí rty a od nich stoupá dvěma větvičkami vzhůru pod levé a pravé oko. Čtvrtá větev začíná spolu s dráhou močového měchýře u vnitřních koutků očí, od nich potom stoupá ve dvou souběžných ramenech přes čelo na temeno, kde se ramena spojují, a společně vnikají do mozku a klesají dozadu středem šíje. Nad lopatkami se rozdělují k jejich okrajům a spojené potom opět směřují podél páteře k pasu, kde se vnořují do vnitřní strany trupu a vnikají do ledvin. Dráha má celkem 24 bodů.

Fyzické projevy energetické nerovnováhy:
Nervové poruchy, křečovité záchvaty epileptické povahy, bolesti vystřelující z podbřišku nahoru až k srdci, zaražené močení, hemoroidy, pomočování a sucho v krku, neplodnost, páteř se napružuje (v křeči) a prohýbá se dozadu, křečovité ztuhnutí páteře a mdloby. Člověk se nemůže vyprázdnit vpředu ani vzadu a mívá kýlu, nedostatek vitality, sexuální poruchy, bolesti zad.

Psychické projevy energetické nerovnováhy:
Nedostatek tvořivosti, nesamostatný úsudek, nejasné myšlení, neschopnost prakticky uskutečňovat životní plány, zvýšená pozornost vůči detailům, pocity nadměrné zodpovědnosti.

Dráha Střední - zadní (Početí):Zadní střední dráha, obrázek se otevře v novém okně

Průběh dráhy:
Má dvě větve, povrchová vede od spodní části středem trupu směrem nahoru přes hrdlo, bradou vniká pod spodní čelist a nakonec vidlicovitě pod obě oči. Vnitřní postupuje dozadu ke kostrči, vniká do páteře a postupuje směrem nahoru na hlavu. Přes ni se dostává dopředu, pokračuje přes hřbet nosu a končí na uzdičce horního rtu. Je nepárová. Dráha má celkem 28 bodů.

Fyzické projevy energetické nerovnováhy:
U žen - poruchy menstruace, bolesti prsů, bělotok, sklon k potratům, vytváření sraženin v podbřišku;u mužů je s funkcemi dráhy spojen vznik kýly; obě pohlaví - neplodnost, průjmy, zácpa, poruchy močení, zvracení krve, kašel, bolesti zubů a v krku, bolesti v centrální linii přední strany trupu.

Psychické projevy energetické nerovnováhy:
Emoční labilita, frigidita, tréma, nervozita, poruchy řeči, koktavost, slabá vůle.

Dráha Tenkého střeva:

Průběh dráhy:
Dráha Tenkého střeva začíná na vnější straně špičky malíku, postupuje po vnější straně dlaně k zápěstí kolem proc. styloid.Dráha tenkého střeva, obrázek se otevře v novém okně ulnae, kde mění směr a míří na vnitřní loket, dále pak po zadní straně paže až k lopatce, kolem níž tvoří trojúhelníkové uspořádání a přechází na boční krční partii. Probíhá po okraji dolní čelisti a stoupá po tváři k jařmové kosti. Od svého 14. bodu na rameni vytváří větev jdoucí do fossa supraclavicularis a vchází do srdce. Odtud sestupuje podél jícnu, směřuje k žaludku a vstupuje do tenkého střeva. Poslední část dráhy na obličeji se táhne od jařmové kosti až ke středu ušních lalůčků. Od 18. bodu dráhy tenkého střeva jde sekundární dráha k 1. bodu dráhy močového měchýře. Má celkem 19 bodů.

Fyzické projevy energetické nerovnováhy:
žloutenka, bolesti v podbřišku, bolesti v krku, nedoslýchavost, oteklé tváře.

Psychické projevy energetické nerovnováhy:
smutek, žal, utrpení, přecitlivělost. Pracuje-li meridián tenkého střeva dobře, je dotyčný člověk schopen navrhovat konstruktivní změny, tedy odstraňovat chyby. Je veselý a překypuje radostí.

Dráha Tlustého střeva:

Průběh dráhy: Dráha tlustého střeva, obrázek se otevře v novém okně
Dráha tlustého střeva začíná na radiální straně (strana vedle palce) u nehtového lůžka posledního článku ukazováku. Podle něj postupuje do 1. meziprstního prostoru a pak v jamce mezi šlachou m. extensor pollicis longus a brevis. Dále po anterolaterální straně předloktí, na paži, na nejvyšší bod ramene, jde na krk, přes tváře k dolním zubům a dásním, pak se otáčí kolem horního rtu, křížuje symetrickou dráhu na filtru pod nosem a končí poblíž (0.5 proporcionálního cunu) nosního křídla, levá dráha na pravé straně a obráceně, kde se propojuje s drahou žaludku. Od 16. bodu dráhy se její vnitřní dráha dostává k 7."krčnímu obratlu. Odtud se stáčí ke klíční kosti pro komunikaci s plícemi a pokračuje přes bránici až do tlustého střeva. Dráha tlustého střeva má celkem 20 bodů.

Fyzické projevy energetické nerovnováhy:

bolesti v krku, bolesti zubů, krvácení z nosu, zácpu, průjem, bolesti břicha.

Psychické projevy energetické nerovnováhy:
pocity viny pocházející z raného dětství, které souvisejí s tím, že si cosi - i nevědomě - vyčítáme, například rozvod rodičů. Dále se může dostavit pocit selhání, lačnost a také hluboká traumata.

Dráha Tří ohřívačů (Zářičů):

Průběh dráhy:
Začíná u nehtu prsteníku a prochází středem vnější strany ruky, na lokti vniká mezi klouby loketní a vřetenní kosti, přes ramenoDráha Trojitého ohřívače, obrázek se otevře v novém okně kolem lopatky k 7. krčnímu obratli, odtud postupuje dopředu přes trapézový sval do jamky nad klíční kostí a k hrudní kosti, odkud se rozptyluje do obalu srdce a sestupuje dolů přes horní, střední a dolní zářič. Ze středu hrudi se odděluje další větev, která směřuje nahoru přes nadklíčkovou jamku a přes hrdlo až nad ucho, kde se lomí dolů na spodní čelist a odtud se vrací nahoru pod oko. Za uchem se odděluje ještě jedna větev, která vniká do ucha a pak postupuje k vnějšímu koutku oka. Dráha má celkem 23 bodů.

Fyzické projevy energetické nerovnováhy:
nahluchlost, pocity hučení v uších, bolestivý zánět hrdla, pocení, poruchy termoregulace, oběhové potíže, poruchy funkce lymfatického systému a oslabení imunity, alergie, zadržování tekutin a toxinů v organismu, otoky v průběhu dráhy, bolest vnějšího koutku oka, opuchnutí tváře v prostoru jařmové kosti, bolesti za uchem a na vnější straně ramena, v oblasti nadloktí, lokte a předloktí, neschopnost používat prsteníček.

Psychické projevy energetické nerovnováhy:
nedostatek vstřícnosti ve společenských vztazích, přílišná starostlivost o sebe a své blízké.

Dráha Žaludku:Dráha žaludku, obrázek se otevře v novém okně

Průběh dráhy:
Dráha žaludku začíná na spánku, odtud jde v lomené linii přes tváře a přední plochu krku, sestupuje na přední plochu hrudníku a břicha, poté jde po přední straně stehna a bérce na hřbet nohy. Dráha končí u zevního okraje druhého prstu nohy. Má 45 bodů.

Fyzické projevy energetické nerovnováhy:

horečnatá onemocnění, bolesti žaludku, zvracení, nadýmání, otoky, bolesti v krku, krvácení z nosu, nejrůznější závislosti, křeče, pocity napětí.

Psychické projevy energetické nerovnováhy:
hloupost (něco zůstává nezpracováno - v žaludku stejně jako v hlavě), chtivost (chorobná panovačnost), hnus, zklamání, zahořklost, prázdnota, strádání, hlad, nevolnost, pocit nedostatku a z toho plynoucí poživačnost. Pracuje-li meridián žaludku dobře, je člověk spokojený a uvolněný. Vychází sám se sebou a nerozčiluje se.

Dráha Žlučníku:

Průběh dráhy:
Od vnějšího koutku oka se zvedá v obloucích k temeni hlavy, klesá do prostoru za ucho, pokračuje po postranní části šíje naDráha Žlučníku, obrázek se otevře v novém okně rameno, k jamce nad klíční kost a boční stranou trupu vede směrem dolů až k malíčku nohy. Od koutku oka se spouští nová větev až na dolní čelist, spojuje se s dráhou tří zářičů a přes lícní kost se vrací k oku. Průběh celé dráhy je komplikovaný.

Fyzické projevy energetické nerovnováhy:
Žlučníkové potíže a žlučové kameny, hořkost v ústech, bolesti v podžebří, časté vzdychání, vysychání pokožky, zvadlá barva obličeje, povrchu chybí mastnota a vláha, pocit horka stoupajícího po vnější straně lýtka a stehna. Dochází také k působení na stav kostí, i když tato funkce náleží ledvinám. Bolesti hlavy v čelní oblasti a u koutků očí, ztuhlost šíje a ramen, bolestivý otok v jamce nad klíční kostí a v podpaží, zánět uzlin v podpaží nebo na krku, samovolné pocení, záchvaty horečky nebo zimniční třesavky, vnější bolesti kloubů v místech průběhu dráhy, na žebrech, kyčlích, kolenou, kotníku, nepohyblivost prstu vedle malíčku u nohy.

Psychické projevy energetické nerovnováhy:
nedostatek tvořivosti, nesamostatný úsudek, zamlžené myšlení, neschopnost praktického uskutečnění životních plánů, zvýšená pozornost vůči detailům - puntíčkářství, nadměrné přebírání zodpovědnosti, chronická nespokojenost, netrpělivost, ustavičná vznětlivost.

Aktivita energetických drah podle hodin

  6.00 - 8.00 hod. - meridián tlustého střeva

  8.00 - 10.00 hod. - meridián žaludku

10.00 - 12.00 hod. - meridián slinivky a sleziny

12.00 - 14.00 hod. - meridián srdce

14.00 - 16.00 hod. - meridián tenkého střeva

16.00 - 18.00 hod. - meridián močového měchýře

18.00 - 20.00 hod. - meridián ledvin

20.00 - 22.00 hod. - meridián krevního oběhu a pohlaví

22.00 - 24.00 hod. - dráha trojitého ohřívače

  0.00 - 2.00 hod. - meridián žlučníku

  2.00 - 4.00 hod. - meridián jater

  4.00 - 6.00 hod. - meridián plic

Zpracovala Ing. Tatiana Flanderková, zdroj: www.acuxo.com a internet

Vytvořeno 30.6.2008 10:13:34 | přečteno 13463x | Ing. Tatiana Flanderková
 
load