9538821
ENDEFRRU
Přihlášení Cookies

Alternativní terapie

Aktuality

Všechny aktuality
Chci zasílat aktuality na e-mail:

Proč Tradiční čínská medicína?

Tradiční čínská medicína se teoreticky a zejména prakticky ukázala být nejpropracovanějším a nejucelenějším systémem péče o zdraví, a to v celosvětovém měřítku, navíc staletími ověřeným i při léčbě závažných onemocnění.

MUDr.Tomáš Marek-čínská medicínaCentrum bioinformační medicíny (CEBIMED) jsem založil po svém příchodu do Šumperka v roce 1999. Již dříve, během mého působení v Ústřední vojenské nemocnici v Praze na poliklinice Ministerstva obrany, jsem si často zoufal nad omezenými možnostmi léčby metodami západní, neboli vědecké medicíny. Stejně omezené byly bohužel i výsledky této léčby, kdy po vyčerpání všech postupů předepsaných touto medicínou založenou na vědeckých důkazech, nebyl již žádný způsob, jak pacientovi účinně pomoci.

Proto bylo ponejprv mojí hlavní snahou vytvořit v Šumperku pracoviště, které by se stalo doplňkem stávající západní medicíny. Zpočátku byl rozsah metod, které jsem na tomto pracovišti používal, značně široký. Jednalo se o akupunkturu, EAV, klasickou homeopatii, BKT, Su-jok, aromaterapii. Souběžně s tím jsem stále působil i jako praktický lékař pro dospělé ve snaze najít harmonii mezi disciplínami vědecké-západní medicíny a disciplínami tzv. alternativní medicíny.

V průběhu dalších let a zejména v kontaktu s pacienty jsem stále více narážel na rozpory, které s sebou nese protikladnost postupů západní medicíny a ostatních alternativních disciplín. Tato situace se mě dotýkala velmi osobně, neboť vyžadovala jakousi rozpolcenost mého chování, kdy jsem jako běžný praktický lékař musel v jednu chvíli prosazovat vědecký přístup ke zdraví a po chvíli, při práci s pacientem pomocí některé z metod alternatívní medicíny, zase pohlížet na zdraví a nemoc zcela jiným způsobem. Již jsem dále nemohl souběžně sedět na těchto „dvou židlích“, musel jsem si vybrat pouze jednu, na kterou usednu plně.

Z obsahu tohoto článku je zřejmé, jakou cestou jsem se nakonec vydal. Postupem času jsem ještě dále zredukoval používané metody léčby a nyní se již delší dobu výhradně specializuji na léčbu pomocí Tradiční čínské medicíny. Moje volba padla záměrně na tuto léčebnou disciplínu, neboť se teoreticky a zejména prakticky ukázala být nejpropracovanějším a nejucelenějším systémem péče o zdraví, a to v celosvětovém měřítku, navíc staletími ověřeným i při léčbě závažných onemocnění. Tato výhradní specializace v oboru Tradiční čínské medicíny mi také nabízí možnost studovat a používat postupy, které jsou v rámci této metody méně známé, i když vysoce účinné. Jedním z nich je například čínská bylinná léčba, jejíž přednosti a vysokou účinnost naše západní kultura teprve objevuje.

V roce 2003 jsem završil dosavadní vývoj mého pracoviště transformací Centra bioinformační medicíny (CEBIMED) na společnost CEBIMED s.r.o. Při své práci používám tyto léčebné metody Tradiční čínské medicíny:

- čínskou bylinnou léčbu ve všech jejích formách
- akupunkturu a moxibusci
- čínskou dietoterapii.

Všechny výše uvedené metody se opírají o společné teoretické východisko, o společné diagnostické metody, jako například o diagnostiku z pulzu nebo diagnostiku z jazyka, pouze k samotnému léčebnému působení je používán jiný nástroj. V akupunktuře je tímto nástrojem akupunkturní jehla, baňka či kladívko, při moxibusci doutník či kužílek z moxy, v bylinné léčbě čínské byliny, v dietoterapii jednotlivé složky potravy.

V bylinné léčbě preferuji individuálně připravované bylinné směsi, které umožňují přizpůsobovat dávkování bylin ve směsi věku, pohlaví a aktuálnímu stavu pacienta. To bohužel již hotové směsi či bylinné preparáty ve formě kuliček apod., namíchané podle předem stanovených schémat, neumožnují.

Rád bych zdůraznil, a ze všeho, co jsem zde již napsal je to i patrné, že Tradiční čínská medicína není jen metodou doplňkovou a pomocnou, jak je často západními lékaři i celou veřejností chápána a prezentována, nýbrž je zcela samostatnou a plnohodnotnou disciplínou, která může, pokud je používána správně, člověka přivést do stavu zdraví, aniž by ho musela odesílat na jiná pracoviště, a pomáhat si jinými léčebnými metodami.

Veškerá činnost v mém centru je řešena objednávkovým systémem. Péče o každého pacienta začíná vstupní konzultací v délce cca 60-90 minut, jejíž cílem je společně s pacientem pochopit jeho zdravotní stav a domluvit se na jeho řešení. Další postup léčby závisí na charakteru onemocnění, stádiu choroby, věku, vzdálenosti bydliště a přání pacienta. Přístup k léčbě není omezen věkem, pohlavím, vzdáleností bydliště, k léčbě není potřeba žádného doporučení.Úhrada za tuto léčebnou péči je hotovostní či bezhotovostní, metoda není hrazena ze zdravotního pojištění.

Každému pacientovi bez vyjímky je zaručena naprostá diskrétnost. Objednaný termín každé návštěvy je vyhrazen pouze jednomu pacientovi, v době návštěvy se nesetkává s dalšími pacienty, takže v daném čase je právě tomuto pacientovi věnováno maximální nasazení. Vzhledem k objednávkovému systému je možné čas návštěvy přizpůsobit individuálním potřebám pacienta, neboť pracovní doba v centru trvá každý všední den od 8 do 18 hodin (s vyjímkou přestávky mezi 12.-13. hodinou).

Zpracovala Ing. Tatiana Flanderková, autor článku MUDr. Tomáš Marek

Vytvořeno 12.6.2005 17:25:33 | přečteno 5520x | Ing. Tatiana Flanderková
 
load