9436379
ENDEFRRU
Přihlášení Cookies

Alternativní terapie

Aktuality

Všechny aktuality
Chci zasílat aktuality na e-mail:

Poselství lékaře čínské medicíny.

Budete-li hledat léčbu pro sebe, pro své obtíže, hledejte vždy také osobu „svého“ lékaře nebo terapeuta, se kterým budete schopni sdílet, se kterým budete schopni navázat otevřený dialog. Hledejte takového, který Vám osobně bude vyhovovat svým přístupem i osobními kvalitami.

Přál bych si, aby alespoň něco z následujících řádků vedlo k vašemu zamyšlení nad něčím tak významným, jako lidské zdraví je. Proto si vám dovoluji uvést několik různých námětů na zamyšlení:

 • Pokud jste docházel(a), nebo docházíte na akupunkturu, pak prosím pečlivě zvažujte, o jakou akupunkturu se jedná. Všímejte si, zda je k Vám přistupováno jako k nedělitelnému celku a zda je Vám dán dostatek času a prostoru k vyjádření Vašich obtíží. Všímejte si toho, zda je léčebný postup pro Vás volen individuálně, aAkupunkturní body to při každé návštěvě. Všímejte si, na jaké diagnóze je postavena vaše léčba, zda se náhodou neopírá o diagnózu západní-vědecké medicíny. Je totiž skutečně diametrální rozdíl mezi účinností „lékařské vědecké akupunktury“ a akupunktury v rámci Tradiční čínské medicíny, která má společný teoretický a filozofický základ s jejími ostatními disciplínami.
 • Odlišujte prosím naši západní bylinnou léčbu (v podobě nám známých klasických bylinek) od čínské bylinné léčby. Mezi oběma metodami je výrazný rozdíl. Naše západní bylinná léčba je postavena na západním pohledu na zdraví, na diagnostice a popisu obtíží západní-vědeckou medicínou. Používá se většinou ve formě nálevů, obsahuje zpravidla jen několik složek, a výhradně se jedná o rostlinné produkty. Řada lidí se domnívá, že tyto bylinné směsi jsou „jiné“, než léky z lékáren. Tato domněnka je velkým omylem. Byliny obsahují většinou stejnou účinnou látku, jako jim ekvivalentní léky, u kterých je pouze jejich účinek znásoben, nebo jinak doplněn či upraven umělými laboratorními postupy. Účinek západní bylinné léčby je mírný, a hodí se jako samostatná léčba pouze na lehčí stádia onemocnění.

  Naproti tomu čínská bylinná léčba je postavena na odlišné filozofii, nerespektuje západní diagnózu, používá ve směsích řadu složek, které se ve svém účinku vzájemně posilují a zároveň ruší své nežádoucí účinky. Zpravidla se podává ve formě odvarů, do směsí se používají nejen rostlinné drogy, ale též živočišné a minerální produkty. Její účinek je silný, tudíž je čínská bylinná léčba vhodná jako samostatná léčba i na nejtěžší západní diagnózy včetně nádorových onemocnění. Vzhledem k silnému účinku čínské bylinné léčby se její odvary nemají používat nahodile. V našich podmínkách jsme zvyklí si „čas od času podle potřeby nebo chuti“ uvařit bylinkový čaj z našich známých bylinek. Totéž udělat s čínskými bylinami bych však rozhodně nedoporučoval. Bez rozmyslu, nahodile, nebo třeba na „doporučení“ známého, kterému „tenhle odvar tak moc pomohl“, je možné přivodit si s čínskými bylinnými směsmi nepříjemné obtíže, nebo si při větších dávkách a dlouhodobějším používání i ublížit. Čínská bylinná léčba musí opět přísně respektovat individualitu každého člověka, a musí jí být přizpůsobeno jak složení směsi, tak i dávkování. Také je potřeba její účinek průběžně sledovat, a složení směsi i dávkování jednotlivých drog ve směsi měnit podle vyvíjející se situace.
 • Zkuste prosím připustit, že úspěch léčby nespočívá v maximálním počtu metod používaných v jednom čase zároveň. Ve většině případů v léčbě méně znamená více! Zvolte si v jednom čase jednu metodu, jeden přístup a tomu dejte dostatek času a prostoru. Metody, které působí na člověka jako na celek, se kombinací s dalšími, jinými metodami a postupy, matou. V těle nastává chaos, neboť zde spolupůsobí léčebné impulzy, které mohou jít v konečném účinku proti sobě.
 • Také zkuste prosím připustit, že kromě západní-vědecké medicíny existují i jiné metody, samostatné, komplexní a se širokým polem působení, které mohou člověku navracet zdraví. Jednou z takových metod je Tradiční čínská medicína.
 • Rozhodujte se prosím pro zahájení léčby včas. Není smutnějšího pohledu na pacienta než ten, kdy pacient chodí léta v naději pro pomoc pouze k západní-vědecké medicíně, po tuto dobu užívá množství léků, které však jeho obtíže příliš nezlepšují, potom v zoufalství ještě „oběhne“ všechny možné ordinace, odborná pracoviště, nemocnice, sanatoria, stále v naději, že když zkusí, co se dá, tak někde pomoc nalezne, a nakonec skončí na mém pracovišti se slovy „Vy jste moje poslední naděje“. Po celý ten dlouhý čas hledání pomoci však jen chodil v jednom kruhu, neboť stále hledal pomoc pouze v jednom jediném přístupu ke zdraví, v léčebném systému západní-vědecké medicíny. Ve chvíli, kdy je Tradiční čínská medicína (nebo jakákoliv jiná metoda) „poslední záchranou“, začíná se léčba obtížněji. A také trvá déle, neboť obtíže pacienta jsou velice zastaralé, navíc značně ovlivněné a zkreslené opakovanými léčebnými pokusy, jejichž doprovodem bývá i nemalé množství vedlejších účinků. Nemoc, která není po dlouhou dobu dostatečně léčena a je pouze potlačena, se fixuje a dále vyvíjí. Pak spolu s pacientem skutečně bojujeme o každé procento zlepšení. Znovu podotýkám, že Tradiční čínská medicína je plnohodnotnou metodou, schopnou efektivně a rychle pomoci také u akutních stavů a úrazů. Pokud se tedy rozhodnete pro Tradiční čínskou medicínu, tak čím dříve přijdete, tím bude výsledek léčby rychlejší a úspěšnější.
 • Pokud jste již absolvoval(a) léčbu některou z nekonvenčních metod léčby a výsledky Vás neuspokojily, nezavrhujete prosím na tomto základě metodu léčby. Svoje případné zklamání a rozhořčení soustřeďte spíše na člověka, který tuto metodu léčby používá, na toho, kdo Vás léčil. Metoda sama za nic nemůže. Na celém světě existuje mnoho různých přístupů k lidskému zdraví, mnoho různých metod. Mnohé z nich jsou komplexními a pozoruhodnými celky, schopnými skutečně zdraví navracet. Ale každá léčebná metoda je jen taková (tak úspěšná), jaký je člověk, který s ní pracuje! Lékaři a terapeuti jsou také „jen“ lidé se svými chybami a slabostmi. Najdete takové, které motivuje zejména finanční zisk, také najdete takové, kteří si tím, co dělají, léčí vlastní komČekárna pro pacienty-Cebimedplexy méněcennosti, ale najdete i takové, kteří se své práci věnují s nadšením a s velkým zaujetím. Najdete pilné i líné, moudře tiché i pusté žvanili, poctivé i nepoctivé. Každý z nich bude ve svém přístupu odrážet sebe sama a své osobní vlastnosti. Může se také stát, že se Vám s tím, kdo Vás léčil, nepodařilo navzájem navázat určité vnitřní komunikační spojení, jež bývá pro úspěšnou léčbu důležité. Ať už se stalo cokoliv, co v konečném důsledku vedlo k Vaší nespokojenosti, vždy v první řadě pomyslete na změnu terapeuta. Tradiční čínská medicína, stejně jako jiné metody léčby, sama za neúspěch nemůže.
 • Nevěřte prosím všem produktům, které se dnes pro léčbu nebo pro zlepšení zdraví prodávají. Farmaceutický průmysl patří k nejvýdělečnějším světovým obchodům. Systém veřejného zdravotního pojištění je také jedním velikým obchodem, jen v něm peníze proudí „skrytěji“ než v jiných, neboť nejdou z většiny přímo z našich peněženek. Stejně, ne-li více výdělečným podnikem je i prodej mnohých výrobků sloužících k léčbě metodami alternativní medicíny. Různé zaručeně účinné bylinné preparáty, čistě přírodní léky a výtažky, vitamíny, minerály, potravinové doplňky jsou dnes na trhu v širokém výběru. Na jejich obalech se dočtete, že léčí všechny či téměř všechny zdravotní obtíže, a to u všech lidí. V podstatě se tváří jako univerzální léky na tu či onu obtíž. A lidé hledající pomoc je nadšeně kupují. Nikdo se vůbec nepozastaví nad tím, jak může stejný preparát řešit bolest hlavy mladému podnikateli stejně jako staré paní. Přitom každý z těchto dvou lidí může bolestmi hlavy trpět ze zcela jiných důvodů, také charakter jejich obtíží je zcela jiný, oba jsou navzájem odlišnými celky.
  Mnoho z nás již v životě učinilo zkušennost, že například jednoúčelový kuchyňský robot (nebo jakýkoliv jiný přístroj) je ve své práci mnohem účinnější a kvalitnější, než robot univerzální, který má podle výrobce umět vše, bohužel však nic z toho neumí pořádně. Stejně tak je to i s univerzálními léčivými přípravky. V poslední době se například na našem trhu objevily tzv. čínské bylinné preparáty. Jsou to různé tabletky a kuličky úhledně balené v barevných krabičkách, na kterých jsou popisovány jako prostředky léčící univerzálně například gynekologické nemoci, srdeční nemoci, psychické nemoci atd. Tento univerzální přístup však skutečná Tradiční čínská medicína nezná! Neexistuje v ní univerzální preparát na gynekologické obtíže, ani žádný jiný univerzální preparát na jakoukoli obtíž. Vždy přísně individuálně zvažuje všechny detaily nemoci u každého pacienta, a teprve potom nalezne a doporučí přesně vybraný bylinný preparát na tuto nemoc.
 • Nenechte se prosím zmást vnějším dojmem a nedejte na image lékaře, nebo jiného terapeuta. Je-li lékař, nebo terapeut mediálně známý, vychází mu pravidelně články s fotografiemi v časopisech, nebo má množství akademických i jiných titulů, stejně to nevypovídá o kvalitě jeho práce. Stejně tak nevypovídající je i sídlo ordinace v Praze nebo v dalších větších městech. A v neposlední řadě je nevypovídající fakt, že terapeut je některé z asijských národností. Hledejte vždy obsah, ne jen působivou formu!
 • Nehledejte prosím obecné rady Tradiční čínské medicíny v tisku, knihách a mediích.Tradiční čínská medicína nedokáže nabídnout obecnou, univerzální radu pro jednotlivé zdravotní obtíže. Vzhledem k tomu, že postupuje individuálně, případ od případu hledá a volí způsob léčby i léčebné prostředky, není nikdy schopná odpovědět na obecné otázky týkající se léčení jednotlivých nemocí, ještě navíc pojmenovávaných západními-vědeckými diagnózami. Z uvedených důvodů v seriózním tisku nenajdete rady Tradiční čínské medicíny v různých populárních rubrikách o zdraví. A pokud ano, nejedná se o odpovědi podávané se znalostí skutečné Tradiční čínské medicíny, nýbrž pouze o pokus zpopularizovat ji, vměstnat něco z ní do rámce naší západní kultury a přístupu ke zdraví.
 • Doporučí-li vám Váš lékař v rámci léčby operační zákrok, vždy se prosím tažte a ověřujte, zda je to bezpodmínečně nutné. Není problém „něco uříznout, odstranit“. Následně však často dochází k funkčním obtížím, způsobeným právě tím, že chybí určitý orgán nebo struktura. Těmito následnými obtížemi se většinou dopředu nikdo nezabývá a dokonce ani následně nebývají řešeny. Nebo se řešit nedají.Vězte, že vždy existuje více cest k úzdravě, a chirurgické řešení jako jediná volba je vzácné.
 • Zkuste překonat prosím názor, že právě Vaše nemoc je nevyléčitelná…, že Vaše nemoc je důsledkem Vašeho věku…, že s Vašimi obtížemi již nelze „nic moc dělat“ a musíte si na ně zvyknout…. Zkuste si představit, že Váš invalidní důchod není jediným řešením Vašeho špatného zdravotního stavu. Zkuste připustit, že je možné na Vaše obtíže léčebně působit, že je možné Vaši nemoc vyléčit a že nemusí platit rčení: „čím starší, tím více nemocný“. Zkuste si představit, že je možné pohlížet a přistupovat ke zdraví zcela jinak, než jsme se naučili v našem kulturním prostředí a v našem zdravotnickém systému.
 • Mějte prosím vždy vlastní názor. Chápejte všechny lékaře, zdravotnické pracovníky i terapeuty jako Vaše rádce a pomocníky, ale ponechejte si prostor pro vlastní názor, pro poslední slovo. Přestože nemáte medicínské nebo odborné zdravotnické vzdělání, můžete dobře vnímat své tělo, můžete sami se svým pocitem konzultovat rady a doporučení tak, abyste nikdy nešli proti své vůli. Není nic horšího, než postoj: „tady mě máte a dělejte se mnou co uznáte za vhodné, protože já tomu nerozumím“.
 • Zamyslete se prosím, co chcete s Vašimi zdravotními obtížemi udělat. Chcete-li pouze rychle ulevit, na chvíli odsunout své obtíže, potlačit příznaky své nemoci, potom možná nemusíte hledat pomoc jinde, a můžete zůstat v péči západní-vědecké medicíny. Její přístup ke zdraví i léčebné postupy dosahují v potlačování příznaků nemocí a v jejich překrývání velkých úspěchů. Pokud však cítíte, že smyslem léčby není pouze úleva nebo potlačení příznaků, a naopak léčba je tím, co vede ke skutečnému vyléčení, kdy se obtíže již nevracejí, pak pro Vás Tradiční čínská medicína stojí za úvahu.
 • Zkuste prosím dát prostor ve Vaší léčbě vyzkoušeným a osvědčeným přístupům. Historie západní-vědecké medicíny v dnešním moderním pojetí používající výrobky farmaceutického průmyslu není starší než 150 let! Vždyť první antibiotikum Penicilin bylo u člověka poprvé terapeuticky nasazeno teprve v roce 1941, první psychofarmakum Chlorpromazin bylo poprvé použito až v roce 1952! A v této krátké historii bylo dost případů, kdy musel být určitý farmaceutický preparát po nějaké době používání zakázán, neboť se ukázalo, že při dlouhodobějším užívání poškozuje svými účinky lidské zdraví. Přes tuto krátkou historii a stejně krátkou prověřenost si řada z nás neumí současnou léčbu bez farmaceutických léků představit. Velký podíl na tom jistě nese intenzívní reklamní „masáž“ farmaceutického průmyslu, která nás dennodenně provází téměř na každém kroku.
  Tradiční čínská medicína s historií delší než 3000 let léčila úspěšně svými vlastními postupy bez farmaceutických přípravků a náročných operací stejné obtíže, které se dnes léčí výhradně například antibiotiky nebo psychofarmaky a za pomocí nejmodernějších vědeckých přístrojů. Ba co více, dokázala svými „primitivními“ postupy léčit i obtíže, které se dnes oblékají do těžkých a nevyléčitelných západních-vědeckých diagnóz.
 • Zvažujte prosím rozdíly. V systému západní-vědecké medicíny lékaři stačí pro výkon jeho povolání ukončit lékařskou fakultu, složit atestaci a naučit se určitá schémata léčby, a poté v podstatě již celý život postupovat stejným způsobem, ať je v Praze, v Olomouci, nebo v Šumperku. Díky standardům léčby a šablonovitému přístupu k jednotlivým diagnózám nemocí jsou lékaři v systému západní-vědecké medicíny ve většině případů zastupitelní. To je ostatně patrné ve chvíli, kdy v době dovolené na dveřích ordinace visí cedulka s informací, který z kolegů lékaře v nepřítomnosti zastupuje. Pacienti navyklí skutečnosti, že lékaři západní-vědecké medicíny jsou zastupitelní z toho snadno odvodí, že péče lékařů a zejména léčebné postupy, které jim mohou nabídnout, jsou stejné, a že tedy ani nestojí za to hledat jiného lékaře, u něhož by hledali pomoc se svými obtížemi, když jim lékař, ke kterému doposud chodili, nepomohl. Jiný lékař nepomůže, když jsou k dispozici stejné léky a stejné léčebné postupy.
  Naproti tomu Tradiční čínská medicína je určitou formou starověkého umění. Zvolené postupy léčby jsou v rukou terapeuta. Neexistují zde žádné šablony ani standardy léčby. Terapeut má možnost zvolit svůj osobitý postup, může volit z mnoha přístupů, kombinovat, vytvářet spolu s pacientem jeho léčbu tak, jako mistr návrhář vytváří model šatů na zakázku. Vždy s každým pacientem přichází něco neopakovatelného. Pacient a terapeut spolu musí navázat hluboký a rovnocenný dialog, účastní se vždy oba. Každý terapeut má v Tradiční čínské medicíně svůj vlastní rukopis, proto neexistuje jejich vzájemná zastupitelnost.

Zpracovala Ing. Tatiana Flanderková, autor článku MUDr. Tomáš Marek

Vytvořeno 16.9.2005 16:51:27 | přečteno 4766x | Ing. Tatiana Flanderková
 
load