9436086
ENDEFRRU
Přihlášení Cookies

Alternativní terapie

Aktuality

Všechny aktuality
Chci zasílat aktuality na e-mail:

Ledviny

Jakýkoli problém s ledvinami se může odrazit na všem, co s nimi souvisí.

Ledviny jsou hlavním orgánem vylučovací soustavy a tvoří společně s močovým měchýřem, kostmi, morkem, mozkem, vlasy a dvěma jiny (konečník a vnější močově-pohlavní orgán) ledvinový systém. Mají tvar fazole a jsou obaleny vrstvou tuku. Nacházejí se v úrovni pasu, naproti sobě od páteře, přičemž levá ledvina je umístěná o něco výše. Ledviny plní tři důležité funkce: skladují esenci, řídí tekutiny a kontrolují příjem energie. Spolu s močovým měchýřem patří k prvku voda. Odpovídají energii zimy, mají vztah k severu, chladu, půlnoci a skladování, souvisí s nimi černá barva a slaná chuť. jejich tkáněmi jsou kosti a zuby, emocí strach, hlasovým projevem sténání a jejich tekutinu představují sliny tuo ye, které zvlhčují a pomáhají rozkládat potravu. Smyslovým orgánem jsou uši. Funkčnost ledvin se odráží na kvalitě vlasů.

Esence vývoje a růstu

Tradiční čínská medicína považuje esenci, jíž ledviny skladují, za kořen života. Ten je tvořen z esence, pocházející z tzv. předchozího nebe (zděděná, prenatální) a z esence z potravy (postnatální). Obě se vzájemně doplňují a závisejí na sobě. Esencí je podmíněn růst a vývoj organismu a kromě toho podporuje produkci krve. Po narození se prenatální energie neustále obohacuje prostřednictvím té postnatální. To se odráží i na růstu a vývoji člověka. Po dosažení středního věku začne esence ubývat, tělo pomalu stárne, snižuje se jeho pohyblivost, objeví se příznaky jako šedivění a padání vlasů, viklání zubů atd.

Esence ledvin má přímý vliv na reprodukční schopnosti každého lidského jedince. Po narození se doplňuje esencí z potravy a neustále se až do dospělosti rozhojňuje. Přitom dozrává reprodukční soustava. Ve středním věku, kdy schopnost rozmnožování dosáhne vrcholu, se začne množství esence v ledvinách postupně snižovat. Také reprodukční schopnosti postupně slábnou. Esence ledvin se rovněž podílí na odolnosti organismu proti vnějším škodlivým vlivům. Pokud je jí dostatek, je organismus vitální, má dobrou obrany schopnost a hned tak neonemocní.

Rovnováha tekutin

Ledviny zodpovídají za metabolismus tekutin v celém organismu. Tato skutečnost má dva aspekty. První zahrnuje přepravu a difúzi tekutin v organismu a druhý vylučování kalných tekutin. Odpařovací činnost ledvin umožňuje dalším orgánům, které se podílejí na metabolismu tekutin (žaludek, plíce, slezina, tenké a tlusté střevo, močový měchýř, tři ohniště), aby mohly plnit své funkce. Tekutiny, které již byly orgány a tkáněmi využity, sestupují do ledvin, kde se odděluje čisté od kalného. Kalné se přeměňuje na moč a ta je z organismu vyloučena. To umožňuje regulovat hladinu tělních tekutin a udržovat jejichLedviny rovnováhu.

Kontrola příjmu energie

Také za nádech ledviny zodpovídají. Dýchací pohyby proto závisejí na koordinaci činnosti dvou stěžejních orgánů: ledviny přitahují vzduch, který je vdechován plícemi a přijímají ho. Takto kontrolují příjem energie. Tradiční čínská medicína to charakterizuje tak, že plíce jsou pánem energie a ledviny jejím kořenem. Jakýkoli problém s ledvinami se může odrazit na všem, co s nimi souvisí, tedy na kostech (včetně morku), zubech, uších, dvou jinech (konečníku a močově-pohlavním orgánu) a na vlasech. Kosti tvoří oporu těla a jejich kvalita podléhá esenci ledvin, která je vyživuje a produkuje morek. Pokud je hojná, jsou kosti tvrdé a pevné. Křehké a měkké kosti, jejich lámavost, zpoždění v uzavírání fontanely u dětí či poruchy růstu mají vztah k nedostatečné esenci ledvin. Tradiční čínská medicína chápe zuby jako nadbytek ledvin, proto jejich opožděný růst či vypadávání rovněž souvisí s nedostatečnou ledvinovou esencí. Vnějšími otvory ledvin jsou uši a dva jiny. Zhoršení sluchu, sluchové halucinace, šelesty či hluchota se objevují v souvislosti s nedostatečnou esencí ledvin. Přední jin (vnější močově-pohlavní orgán) vylučuje moč a podílí se na reprodukci. Tyto funkce včetně plodnosti kontrolují ledviny. Zadní jin (konečník) zajišťuje vylučování odpadních látek prostřednictvím stolice. Narušení funkce ledvin se projeví jako průjem nebo zácpa. Zdatnost ledvin se odráží také na kvalitě vlasů. Silné a lesklé vlasy jsou dokladem toho, že dostatečně vyživovány jak krví, tak esencí. Suché vlasy, které padají a šedivějí, jsou odrezem nedostatečnosti esence ledvin a krve.

Narušená funkce ledvin

  • Oslabení jinu ledvin: závratě, rozmazané vidění, hučení v uších a hluchota, uvolněné zuby, nespavost, výron semene, sucho v ústech a v hrdle, horko pěti srdcí (na hrudi, dlaních , chodidlech), noční pocení, bolesti v pase a kolenou, červený jazyk. 
  • Oslabení jangu ledvin: chlad v těle, deprese, bolest v pase a kolenou, nebo impotence, světlý jazyk s bílým povlakem.Ledviny nedostatečně kontrolují příjem energie qi: dušnost, zadýchávání se, pocení, chlad v končetinách, averze k větru a chladu, otoky v obličeji, bledý jazyk.
  • Otoky způsobené oslabením ledvin: tzn. otoky těla, v těžších případech otoky dolních končetin, bolest v pase, roztažení a plnost břicha, nedostatečné močení, dušnost, kašel, bledý a oteklý jazyk s bílým povlakem.
  • Měkké a křehké kosti zapříčiněné oslabením ledvin: bolesti v pase a kolenou, slabost svalů a kloubů
  • Nadměrný oheň ledvin: oslabení jinu může vyvolat oheň z nedostatku, který se projevuje neklidným spaním, závratěmi, palpitacemi a nadměrnou sexuální žádostivostí.

Zpracoval S. Flanderka, autor článku J. Arcimovičová v časopise Regenerace

Vytvořeno 30.6.2013 18:27:49 | přečteno 10407x | Ing. Tatiana Flanderková
 
load