9434398
ENDEFRRU
Přihlášení Cookies

Alternativní terapie

Aktuality

Všechny aktuality
Chci zasílat aktuality na e-mail:

Co Tradiční čínská medicína léčí?

Léčbou se v Tradiční čínské medicíně rozumí takové postupy, které vedou ke skutečnému uzdravení.

Možná očekáváte dlouhosáhlý výčet obtíží a nemocí seřazených podle diagnóz západní-vědecké medicíny, ve kterém každý z vás tu svou diagnózu najde a o které se dále dozví, že ji Tradiční čínská medicína dokáže mrknutím oka vyléčit. Rád bych vám na těchto stránkách nabídnul co nejobjektivnější pohled, a proto nebudu prezentovat informace o zázračných vyléčeních, nejlépe přes noc a podobně.
Na otázku: co mohu Tradiční čínskou medicínou léčit, odpovím jednoduše - léčím každého pacienta bez ohledu na věk a na stanovenou diagnózu západní-vědecké medicíny, a také bez ohledu na stadium onemocnění.

Tato odpověď vychází z teorie, z filozofie, vlastně se dá říci ze samé podstaty Tradiční čínské medicíny, a už tím se výrazně odlišuje od přístupu západní-vědecké medicíny. Dovolím si Vám vše stručně vysvětlit tak, abyste sami mohli zaznamenat tuto výraznou odlišnost přístupů k pacientovi i k léčbě jeho obtíží v rámci Tradiční čínské medicíny a západní-vědecké medicíny.

Čekárna pro pacienty-CebimedPodstatou léčby v západní-vědecké medicíně je stanovit diagnózu a následně tuto diagózu léčit. Diagnóza v západní medicíně se v naprosté většině opírá o strukturální nález, zjištěný například odběrem krve, moči, ultrazvukem, rentgenem apod. Pokud se „něco najde“, obtíže pacienta se zdůvodní tímto nálezem, stanoví se příslušná diagnóza a zvolí se léčebný postup. Léčba probíhá schématicky podle standardů, které byly pro tuto diagnózu vytvořeny odborníky v tom kterém oboru, přičemž se ovšem nerespektuje individualita pacienta. Tedy všichni pacientni s touto diagnózou se léčí stejným způsobem. Léčí se vlastně diagnóza, nikoliv pacient! Pokud pacient na léčbu dobře reaguje, pak je vše v pořádku a léčebný postup se považuje za účinný.V mnoha případech však tento ideální stav nenastane. Jedním z problémů může být situace, kdy veškerá vyšetření nevydají žádný strukturální nález, kterým by se obtíže pacienta mohly zdůvodnit. Jednoduše, pacient obtíže má, ale z pohledu vědecké medicíny k nim neexistuje příčina, takže se k pacientovi přinejlepším přistupuje jako k člověku s psychosomatickým onemocněním a při nejhorším je v očích této medicíny simulantem.V této situaci, kdy není stanovena diagnóza, nikdo neví, co se má vlastně léčit.Pokud je pacient dostatečně neodbytný, nebo zoufalý, roztáčí se kolotoč vyšetření znovu. Znovu rentgeny, odběry tělních tekutin, ultrazvuky apod. Hledá se tak dlouho, dokud se něco nenajde. Když si pacient stále stěžuje, musí se něco najít, aby bylo co léčit. Musí se najít něco, čím se dají zdůvodnit pacientovy obtíže. A většinou se něco najde. Často však jde o nález, který ve skutečnosti s původními obtížemi pacienta nesouvisí.

Tradiční čínská medicína přistupuje naopak k diagnostice i k léčbě naprosto odlišně.

Zde cítím nutnost uvést malou poznámku. Pokud hovořím o Tradiční čínské medicíně, pak mám na mysli tu, která skutečně beze zbytku vychází z teoretického a filozofického základu starověké disciplíny. V dnešní době se totiž v západních zemích rozšiřují metody, které původní teoretické a filozofické základy postrádají, jsou vytrženy ze svých kořenů a jsou uměle, mnohdy až násilně „napasovány“ na diagnózy západné-vědecké medicíny. Velmi frekventované jsou zejména „západní vědecká akupunktura“ a „bylinná čínská léčba připravená pro západního člověka“, která používá různé bylinné preparáty v podobě kuliček, tablet či výtažků úhledně balených v pěkných krabičkách, hlásajících pomoc při léčení obtíží pojmenovaných západními diagnózami. Z titulu člověka, který se zabývá Tradiční čínskou medicínou v její původní podobě, si dovoluji konstatovat, že tato novodobá a naší západní civilizaci přizpůsobená čínská medicína je umělým a nešťastným výtvorem. A tomu také odpovídá její schopnost pomáhat.

Tradiční čínská medicína, jako původní a ucelený systém, přistupuje k diagnóze a léčbě zcela odlišně. Především se zde nepracuje s diagnózou, nýbrž s člověkem. S člověkem, jako s neopakovatelnou individualitou. Neexistují totiž dva lidé se stejnými obtížemi! Přestože mohou mít trápení zhruba ve stejné části těla, budou se projevy jejich obtíží v podrobnostech lišit. Diagnostika se v Tradiční čínské medicíně opírá o specifické metody vyšetření, jako je například diagnostika z pulzu (rozeznává se například 28 patologických pulzů), nebo diagnostika z jazyka a další.

Celý systém Tradiční čínské medicíny se všemi postupy stále, v každém okamžiku, umožňuje pohlížet na člověka jako na celek. Stejně tak je vedena i léčba. Žádná obtíž není vytržena z kontextu celku, pacient není střídavě odesílán k různým specialistům na tu nebo jinou část těla. Léčebné postupy umožňují působit na všechny zjištěné obtíže zároveň., neboť je stále respektován princip, že v lidském těle vše souvisí se vším.

Léčba je vždy přísně individuální, šitá na míru každému, jako přesně padnoucí oblek. Neexistují v ní žádná schémata, standardy, předem doporučené postupy, neexistují žádné „škatulky“. Například bolest hlavy může být léčena mnoha různými způsoby, vždy s ohledem na detaily pacientových obtíží, a také s ohledem na jeho konstituci, včetně dalších, zdánlivě nesouvisejících obtíží, které tento pacient má.

Díky tomuto individuálnímu přístupu lze v Tradiční čínské medicíně léčit i nemoci, na něž pohlíží západní-vědecká medicína s despektem, a které chápe jako nemoci nevyléčitelné, chronické, „civilizační“ a které je schopna „léčit“ pouze tak, že tlumí nebo potlačuje jejich příznaky. Tradiční čínská medicína také umožňuje léčit obtíže, které pacient subjektivně má, ale západní-vědecká medicína pro ně nenachází žádné opodstatnění v podobě strukturální nálezů ze všech možných vyšetření. To je případ, o kterém jsem již psal výše, případ, kdy se „nic nenajde“. Tradiční čínská medicína se opírá o popis subjektívních obtíží, který poskytne sám pacient a tento popis je doplňován specifickými diagnostickými vyšetřeními. Čas a prostor pro vyjádření všeho, co „člověka trápí“, je jednou z nejdůležitějších součástí celého systému Tradiční čínské medicíny. Nic, co pacient řekne, není zpochybňováno ani není pacient odesílán do péče psychiatrů, kteří si s ním snad konečně poradí.

Léčbou se v Tradiční čínské medicíně rozumí takové postupy, které vedou ke skutečnému uzdravení. Dovedou člověka do stavu, kdy obtíže v okamžiku ukončení léčby nemá a také se mu, při respektování určitých režimových opatření, obtíže znovu ve stejné podobě nevrací. Nestačí pouze potlačit nebo zmírnit příznaky nemoci po dobu trvání léčebné terapie, nebo po dobu užívání léků, kdy se po ukončení terapie nebo po vysazení léků obtíže znovu vrací. Účinnou léčbou není postup, v důsledku kterého je pacient nucen brát stále stejné množství léků do konce života.

Abych nyní alespoň trochu uspokojil ty z Vás, kteří jsou zvyklí uvažovat o zdraví a nemoci naším „západním“ způsobem, tedy v podobě diagnóz západní-vědecké medicíny, uvedu některé z diagnóz, které lze s pomocí Tradiční čínské medicíhy úspěšně léčit a s jejichž léčbou mám sám již dobré zkušennosti: alergie, astma bronchiale, nespavost, chronické únavové stavy, migréna, ulcerózní kolitida, roztroušená skleróza, cukrovka, vysoký krevní tlak, stavy po cevní mozkové příhodě, lupénka, chronické bolestí zad, klimakterické obtíže u žen, menstruační poruchy, chronické gynekologické výtoky, těhotenské zvracení…

Zpracovala Ing. Tatiana Flanderková, autor článku MUDr. Tomáš Marek

Vytvořeno 12.6.2005 17:31:26 | přečteno 4058x | Ing. Tatiana Flanderková
 
load