9538841
ENDEFRRU
Přihlášení Cookies

Alternativní terapie

Aktuality

Všechny aktuality
Chci zasílat aktuality na e-mail:

Alternativní medicíny

DiagnostikaKlasická, neboli konvenční medicína, je vědní obor, který zachytí, rozpozná, posoudí a léčí onemocnění člověka na vědeckém základě (laboratorní a klinická pozorování, experiment, statistika, moderní laboratorní a vyšetřovací metody, moderní léky) a předchází vzniku onemocnění člověka. Dosahuje nesporných výsledků a úspěchů při zvládání závažných akutních chorob, ošetřování úrazů, v poznání příčin mnoha nemocí, funkce lidského těla a způsobů jejich ovlivňování. Je efektivní při ohrožení života, při různých odborných vyšetřeních atd., ale chybí ji, resp. ztratila ve většině případů celostní přístup k člověku. Snazší a dostupnější pro ni i pro pacienty je léčba pomocí chemických preparátů, které mají velmi často vedlejší účinky na dalších orgánech, v extrémních případech vedou až k polyterapii, kdy se léky svými účinky překrývají, nebo mají často i protichůdné účinky.
Existují ale i jiné léčebné metody známé jako alternativní, neboli nekonvenční medicíny a terapie, které klasická medicína sice neuznává, ale pacient má na ně právo své volby, protože má i své opodstatnění. Jedná se o diagnostiku a léčení nemocného člověka přirozenými a přírodními léčebnými postupy a metodami. Často se k nim lidé obracejí teprve tehdy, když klasická medicína selhává. Alternativní medicíny a terapie se totiž snaží o příčinový a ne příznakový způsob léčení, s celostním přístupem k člověku, s jeho propojeností s přírodou. Zvyšující se zájem o ně je dán především odlišným přístupem k osobnosti pacienta. Ten intuitivně vyhledává to, co klasická medicína není vždy schopna nabídnout, t.j. porozumění, vcítění, pozornost soustředěnou na člověka jako celek. Alternativní medicíny jsou však náročnější k pacientovi jak časově, tak i v jeho osobním přístupu, odvaze a snaze uzdravit se. Jejich cílem je posílení obranyschopnosti organizmu tak, aby se člověk dokázal se svými zdravotními problémy vypořádat co nejvíce sám. A to ne vždy vyhovuje všem pacientům a lékařům. Proto by měla být jako samozřejmost spolupráce obou medicínských směrů, aby výsledkem byl vždy zdravý, spokojený člověk.

"Jednou z podmínek uzdravení je chuť uzdravit se". L.A.Seneca

Zpracovala Ing. Tatiana Flanderková

 
load