9391887
ENDEFRRU
Přihlášení Cookies

Alternativní terapie

Aktuality

Všechny aktuality
Chci zasílat aktuality na e-mail:

Únor


Pranostiky pro celý měsíc

Co si únor zazelená - březen si hájí; co si duben zazelená - květen mu to spálí.
Je-li únor mírný ve své moci, připílí s mrazem březen i v noci.
Je-li v únoru zima a sucho, bývá prý horký srpen
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky
Jestli února měsíce jest teplo, nepohrdej hned pící, která ti zůstává, neb s námi ráda zima po Veliké noci zahrává.
Kdyby měl únor tu moc jako leden, nechal by v krávě zmrznout tele.
Když půlnoční větrové v tomto měsíci silné jsou, bývá dobrá čáka úrody na ovoce; pakli ale ne, tak přicházejí v měsíci dubnu, máji a škodí vínu a stromům
Když skřivánek v únoru zpívá, brzy se pod nosem slívá.
Když skřivánek v únoru zpívá, velká zima potom bývá.
Když tě v únoru zašimrá komár za ušima, poběhneš jistě v březnu ke kamnům s ušima.
Když větrové na konec února uhodí, moc obilí se na poli neurodí
Když v únoru mráz ostro drží, to dlouho již nepodrží.
Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí.
Když záhy taje, dlouho neroztaje.
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.Hromnice
Mnoho mlh v únoru přivodí mokré léto.
Můžeš-li se v lednu vysléci do košile, připravuj si na únor kožich.
Nechce-li severňák v únoru váti, v dubnu se to musí přec jenom státi.
Netrkne-li únor rohem, šlehne ocasem.
Sněhový únor - sílí úhor.
Skřivánek-li v únoru zpívat počne, v dubnu jistě umlkne.
Teplý únor - studené jaro, teplé léto.
Únor bílý - pole sílí.
Únorová voda - pro pole škoda.
Únor - úmor: kdyby mohl, umořil by v krávě tele a v kobyle hříbě.
V únoru-li vítr neburácí, jistě v dubnu krovy kácí.
V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá.
V únoru prudký severníček - hojné úrody bývá poslíček.
V únoru sníh a led - v létě nanesou včely med.

Jednotlivé dny

2.únor

Jak dlouho skřivánek před Hromnicemi zpívá, tak dlouho po nich bude mlčet.
Jak dlouho skřivan před Hromnicemi vrzá, tak dlouho po nich zmrzá.
Je-li Hromnice světlý den, budou konopě i len.
Je-li o Hromnicích studeno, přijde brzy jaro.
Jestli na Hromnice mrzne a sněží, úrodný rok na to běží.
Jestli slunce svítí na den Hromnic, sníh bude ještě větší než prve.
Hromnice-li jasné a čisté, potrvá déle zima jistě. Pakliže sněží nebo hřímá, jaro jistě v blízku dlívá.
Chumelice na Hromnice končí zimu tuhou; jestli pak jasný den, očekávej druhou.
Na Hromnice husa po vodě - na velikonoce po ledě.
Na Hromnice - chumelice, netrvá pak zima více.
Na Hromnice jasná noc - bude ještě mrazů moc.
Na Hromnice kalužky - ukázka na jabka a hrušky.
Na Hromnice kopalinky - uschovávejte obědinky.
Na Hromnice má sedlák raději vlka ve chlévě i ženu na marách než slunce.
Na Hromnice musí skřivánek vrznout i kdyby měl zmrznout.Hromnice - skřivánek
Na Hromnice o hodinu více.
Na Hromnice půl krajíce a půl píce.
Na Hromnice - půl zimnice - půl píce.
Na Hromnice - skřivánek přes hranice.
Na Hromnice - sněžnice, medvěd otvírá boudu; není-li vánice, zavírá ji.
Na Hromnice vezmi dvě kabanice.
Na Hromnice zima s létem potkala se.
Kdyby o hromnicích napadlo jen tolik sněhu, co je na černé krávě znát, bude úrodný rok.
Když na Hromnice svítí, budou dlouhé niti.
Leze-li jezevec o Hromnicích z díry, za čtyři neděle zpátky zas pílí.
Když na Hromnice ze střech teče, zima dlouho se povleče.
Když o Hromnicích sněží, jaro není daleko.
Když o Hromnicích svítí slunce, bude prý úrodný rok. Potřebuje svítit jan tak dlouho, nežli bys se čtyřmi páry koňů otočil.
Melelice na Hromnice cesty umetá a píci podmetá.
O Hromnicích anebo okolo Hromnic jistá zima bývá; odkuž mnozí chtějí, že jest toho času polovice zimy.
O Hromnicích déšť - na jaře sníh; o Hromnicích sníh - na jaře déšť.
O hromnicích teplo - medvěd staví boudu; o Hromnicích mrzne - medvěd bourá boudu.
O Hromnicích zamračeno - sedlákovi spomoženo.
Pakli o Hromnicích jasno bývá, jistě potom zima dodržívá; jestli ale bouřlivo a sněžení, jistě že jaro již daleko není.
Panenka Maria hromničná čistá - úroda jistá.
Pošmourný Hromnice - sedlákům milý velice.
Přejdou Hromnice - konec sanice.
Svítí-li o Hromnicích celý den, tahej, sedláče, slámu z hnoje ven!
Svítí-li slunce na Hromnice, bude zimy o šest neděl více.
Svítí-li slunce na Hromnice, hojnost žita i pšenice.
Tmavé Hromnice - sedláka radost; jasno-li ale, sněží ještě dost.
Zelené Hromnice - bílé velikonoce.

3.únor

Je-li pěkné počasí na svatého Balžeje, zvednou se brambory.
Na svatého Blažeje kamínek se ohřeje.
Na svatého Blažeje pije skřivan z koleje.
Na svatého Blažeje slunce ještě nehřeje.
Na svatého Blažeje teče-li voda kolejí jen tolik, co by vozka od biče smočil, čekají dlouhý len.
Prší-li na svatého Blažeje tak, že teče voda kolejem, povede se len.

4.únor

O svaté Veronice bývá ještě sanice.
Svatá Veronika seká ledy z rybníka.

5.únor

Svatá Agáta bývá na sníh bohatá.
Svatá Agáta na ranní mlhy bývá bohatá.

6.únor

Je-li svatá Dorota ucouraná, zvedou se brambory.
Když na Dorotu svítí slunce, ponesou hodně slepice.
Na svatou Dorotu odmeť sníh od plotu.
O svaté Dorotě uschne košile na plotě.
Svatá Dorota - sněhu forota.

7.únor

Svatý Radko - na poli hladko.

9.únor

Svatá Apolena bývá v mlze zahalena
Svatá Apolena v mlhu je často zahalena.

10.únor

O svaté Šcholastice navleč si rukavice.

12.únor

Svatá Eulalie - se střech se lije.

13.únor

O svatém Řehoři mrazy přituhnou a vše moří.

14.únor

Na svatého Valentinka sej přísadu do záhonka
Na svatého Valentina zamrzne i kolo mlýna.
Svatý Valentínek - jara tatínek.

16.únor

Když slunce na sv. Juliánu stromy osvítí, bude mnoho jablek.
O svaté Juliáně připrav vůz a schovej sáně.

18.únor

O svatém Šimoně schází sníh ze stráně.

20.únor

Bude-li příjemné povětří ( v masopustní úterý), bude dosti hrachu.
Bude-li v úterý masopustní neb v středu (Popeleční) vítr aneb vichr, tehdy celý půst větrný bude.Masopustní masky
Jaké jest masopustní úterý, taková bude Veliká noc.
Konec masopustu jasný - len krásný.
Krátký masopust - dlouhá zima.
Masopust na slunci - pomlázka u kamen.
Masopust na slunci - pomlázka v senci.
Na ostatky lužky - budou jabka, hrušky.
Svítí-li o masupustě, bude pěkná pšenice a žito podzimní.
Svítí-li slunce na bláznivé masopustní dni, bude pěkná pčenice i žito.
Teče-li v úterý masopustní voda kolejem, bude úrodný rok a len.

21.únor

Jaké je počasí o Popeleční středě, takové se drží celý rok.
Suchý půst - úrodný rok.

22.únor

Jak tlustý a hrubý mráz bude za noce před Stolováním svatého Petra, takový bude za 40 dní pořád.svatý Petr
Je-li mráz o svatém Petru nastolení po čtyřicet dní mu konec není.
Je-li na stolici sv. Petra zima, ještě hodně dlouho potrvá.
Je-li na Stolici svatého Petra zima, ještě dlouho potrvá.
Je-li na svatého Petra nastolení mráz, bude mrznout ještě 14 dní.
Když mrzne na Petra nastolení, mrznout bude 40 dní bez prodlení.
O svatém Petru nastolení je-li mráz, po 40 dní mu konec není.
Svatý Kliment zimu oblibuje, svatý petr ji ucezuje.
Svatý Petr za stolem nechává na holém, a teprv v okovách posílá sedlákům výsluhy.

24.únor

Jaký mráz bude večer v noci na svtého Matěje, takový bude za 40 dní pořád.
Je-li svatého Matěje mráz malý, je jich po něm 40 malých; je-li velký, jest 40 velkých, není-li mráz žádný, je jich po něm bezpočtu.
Matěja - k vesnu náděja.
Matěja - k létu naděja.
Najde-li Matěj led, seká he hned; nenajde-li led, dělá ho hned.svatý Matěj
Na svatého Matěje do závěje naleje.
Na svatého Matěje, každá myší díra se zavěje.
Na svatého Matěje lidské srdce okřeje, slunce pozře závěje, nad polem si skřivan zapěje.
Na svatého Matěje pije skřivan z koleje.
Nenajde-li led Matějova pila, najde Josefova širočina.
Prší-li na svatého Matěje, bude se brzy síti.
Svatý Matěj boří mosty, nebo staví.
Svatý Matěj láme vždy led; není-li ho, zmrzne hned.
Svatý Matěj ledy láme, nemá-li jich nadělá je.
Svatý Matěj zimu tratí, když netratí, obohatí.

27.únor

Je-li mráz na svatého Gabriela, bývají žně veselé.

28.únor

Je-li na svatého Romana jasno, bude hojná úroda.

Zpracoval S. Flanderka, zdroj internet
Vytvořeno 3.6.2015 14:28:48 | přečteno 1082x | S.Flanderka
 
load