9436090
ENDEFRRU
Přihlášení Cookies

Alternativní terapie

Aktuality

Všechny aktuality
Chci zasílat aktuality na e-mail:

Prosinec


Pranostiky na celý měsíc

Jaké zimy v prosinci, taková tepla v červnu.
Jaký prosinec, takové jaro.
Jaký prosinec, takový celý rok.
Jaký prosinec - takový červen.
Je-li prosinec deštivý, mírný a proměnlivý, není se kruté zimy třeba báti.
Je-li prosinec mírný a vlahý, nenadělá nám zima těžké hlavy.
Je-li studený a mrazivý prosinec, bude i celá zima tuhá.
Je-li studený prosinec, hodně práce bude mít žnec.
Je-li v prosinci ještě mnoho sedmikrásek, nebude dlouho mrznout.
Je-li v prosinci Mléčná dráha jasně a zřetelně viděti, bude rok budoucí údorný; je-li však částečně viditelná, nebude mnoho obilí a vína.
Je-li v první týden adventní mrazivo, bude zima osmnáct neděl trvati.
Jsou-li v zimě po cestách ledy, podaří se výborně zelí.
Hřmění v prosinci zvěstuje silné větry.Zimní krajina
Když prosinec bystří, po vánocích jiskří.
Když v prosinci hrom ještě hučí, rok příští stále vítr fučí.
Když v prosinci mrzne a sněží, úrodný rok na to běží.
Když v první adventní neděli nastane daleko široko krutá zima, potrvá čtyři neděle.
Lepší Vánoce třeskuté, než-li tekuté.
Mírný prosinec - mírná celá zima.
Mléčná dráha v prosinci jasná, bude v příštím roce úroda krásná.
Mnoho sněhu v prosinci - mnoho ovoce a trávy.
Mrazivý prosinec, mnoho sněhu, žíznivý roček bude v běhu.
Mrazy, co prosinec zaseje, až leden a únor sklízí.
Mrazy když v prosinci ochabnou, znamenají zimu zlou.
Mrazy, které v prosinci brzy ochabnou, znamenají zimu mírnou.
Na suchý prosinec následuje suché jaro.
Nad prosinec leden a únor mrazivější.
Není-li prosinec studený, bude příští rok hubený.
Padne-li první sníh na mokrou zem, bude slabá úroda.
Po studeném prosinci bývá úrodný rok.
Pošmourný prosinec, dobré je znamení pro sady, lučiny i všechno osení.
Povolné počasí v prosinci věští mírnost zimy v každém jiném měsíci.
Prosincem rok končí, ale zima začíná.
Prosinec, když je mu zima, halí se v bílý kožich.
Prosinec-li chladí, leden pak mrazem zraní.
Prosinec-li mírný je, zima pak v lednu kraluje.
Prosinec naleje a leden zavěje.
Prosinec proměnlivý a vlahý, nedělá nám zima těžé hlavy.
Prosinec se sněhem na pěšině, žitko je na každé vysočině.
Prosinec zemi zhrudí a jizbečky studí.
Prýští-li ještě v prosinci bříza, nemívá zima mnoho síly.
Přichází-li zajíc již v prosinci do zahrady, nastane tuhá zima všady.
Selata v prosinci zplozená zřídka se vychovají a nehodí se k plemenu.
Studený prosinec - brzké jaro.
Vane-li v prosinci vítr východní, špatnou naději mají nemocní.
V prosinci-li zima, sníh-li hojně lítá, hojnost všady bývá žita
V prosinci-li zimy není, později přijít nelení.Zelené Vánoce, bílé Velikonoce.
V prosinci zima ještě laškuje, ale v lednu již kraluje.

Jednotlivé dny

1. prosinec
Když mráz na prvního prosince, vyschne nejedna studnice.
Na svatého Eligia daleko široko tuhá zima má čtyři neděle trvati.
O svatém Edmundu Kampiáně ledový vítr fičí ze stráně.
Uhodí-li na svatého Eligia tuhá zima, potrvá po čtyři neděle.


3. prosinec
O sv. Františku Xaveru ledový vichr fičí od severu.

4.prosinec

Barbora na ledu, Vánoce na blátě.Svatá Barbora
Jaká Barbora, Sára a Mikuláš, takový celý advent máš.
Jaké je počasí na sv. Barboru, takové bývá až do Vánoc.
Jaké počasí na svatou Barboru, takové bývá celý advent.
Je-li Kačenka naškrobená, je Baruška ucouraná.
Je-li na den svaté Barbory mnoho jinovatky na stromech, bude hodně ovoce v budoucím roce.
Jsou-li na svatou Barboru meze přikryty sněhem, bude hojně trávy.
Když je Barborka ucouraná, bude svatý Štěpán na ledě.
Má-li svatá Barbora bílou zástěru, bude příští rok hodně trávy.
Má-li svatá Barbora bílý fěrtoch, bude příští rok hodně trávy.
Na svatou Barboru mráz - schovej saně, hoduj vůz.
Na svatou Barboru saně do dvoru.
O svaté Barboře ležívá sníh na dvoře.
O svaté Barboře, měj sáně na dvoře!
Po sněhu Bára s Mikulášem šla.
Po svaté Baruši střez nosu i uší!
Pravi Kači Barča – nechajmytanca!
Snese-li led o svaté Barboře hus, snese o Vánocích vůz.
Svatá Barbora bývá naškrobená.
Svata Barbora – chystá saně do dvora.
Svatá Barbora mosty staví, Sába hřeby ostří, svatý Mikuláš je přibíjí.
Svatá Barbora nosí bláto do dvora.
Svatá Barbora nosí vodu a Mikuláš splavuje.
Svatá Barbora vyhání dříví ze dvora.
Svatá Barborka táhne sáně ze dvorka.

Svatá Kateřina prádlo máchá a Barbora je škrobí.

6. prosinec

Když na Mikuláše prší, zima lidi hodně zkruší.
Napije-li se na Mikuláše pták z koleje, nenapije se kůň tři měsíce z řeky.Svatý Mikuláš
Na svatého Mikuláše jihne, nebo pršívá, málokdy zima držívá.
Na svatého Mikuláše už je zima celá naše.
Na svatého Ondřeje ještě se nám ohřeje, ale na svatého Mikuláše už je zima celá naše.
Na svatou pannu Kateřinu sluší se schovati pod peřinu, pak na svatého Mikuláše, toť jest zima všecka naše.
Neviděl-li by svatý Mikuláš mokré střechy, musel by být slepý.
O sv. Mikuláši snížek často práší.
Po sněhu Bára s Mikulášem šla.
Prší-li na Mikuláše nebo padá sníh, bude příští rok hodně hrachu.
Svatá Barbora mosty mostí, Sába hřeby ostří, svatý Mikuláš je přibíjí.
Svatý Mikuláš deštivý, zimě se ještě protiví.
Svatý Mikuláš splachuje břehy.
Svatý Nikola, honí koně do dvora.
Zelený Mikuláš - bílý leden.

7. prosinec

O svatém Ambrožu ucpi v seknici každou díru.

13. prosinec

Jaké jsou dni od sv. Lucie do Božího narození, takové jsou též měsíce příštího roku.(12 dní - 12 měsíců)
Jaké jsou od Lucie do Vánoc dni, takové budou v pořadí i jednotlivé měsíce příštího roku, neboť od Lucie do Vánoc každý den a noc mají svou moc.
Když přijde sv. Lucie, najde tu už zimu.
Na svatou Lucii jasný den, urodí se konopí a len.
Svatá Lucie den skoro vypije.
Svatá Lucie noci upije, ale dne nepřidá.
Svatá Lucie ukazuje svou moc, neb nám dává nejdelší noc.
Umaže-li si Lucie šaty od bláta, bude si je po celý leden přepírat.

14. prosinec

Na svatého Nikasia se mají dělat knutle (rouble na vázání snopů), neb jimi vázané obilí nežerou myši.

16. prosinec
 
O svaté Albíně je po sněhové peřině.
O svaté Albíně schovej se do síně.
O svaté Albíně schovej se do skříně.
Svatá Albína je nejpilnější přadlena.
Svatá Albína - špek do komína.
Svatý Albín omývá prahy.
Svatý Albín pouští vodu na mlýn.
Závěj svaté Albíny zaplavuje doliny.

17. prosinec

O svatém Lazaru ucpi v sednici každou spáru.

21. prosinec

Je-li Tomáš mrazivý, obilní klásky naplní.
Jestli na Tomáš Biskupa slunce svítí, můžeme mnoho ovoce a žita míti.
Na svatého Tomáše nejdéle noc naše.
Na svatého Tomáše nejdelší noc je naše.
Na svatého Tomáše zima je naše.
Na svatého Tomáše zima se rozpáře.

O svatém Tomáši meluzína straší.

23. prosinec

Svatá Viktorie obrázky na okna ryje.

24. prosinec

Do vánoc není ani hladu, ani zimy.
Dvanáct nocí a dní od Štědrého večera až do Tří králů zvěstuje prý povětrnost příštích dvanácti měsíců.
Jasná noc o Štědrém dnu, mrazy lezou ke dnu.
Jasno na den Štědrý, bude hrách tvrdý.
Je-li na Štědrý den vítr, bude úroda malá.
Je-li na Štědrý den východ slunce jasný, urodí se jarní obilí.Tradiční Vánoce
Je-li na Štědrý večer nebe hvězdnaté, bude rok úrodný.
Jestliže večer před Narozením Páně jasno jest, bez větru a deště, a ráno slunce jasné vychází, bude úrodný rok na víno.
Jitřní jasné a obloha čistá, úroda hojná příští rok jistá.
Když Kateřina po ledě už chodívá, Eva potom blátem oplývá.
Když na Štědrý večer sněží, na pytle se chmel těží.
Na Adama a Evu čekejte oblevu.
Na Štědrý den jitřní jasné a obloha čistá, úroda hojná příští rok jistá.
Na Štědrý den před večeří se dává za okno miska s vodou. Zmrzne-li do rána a roztrhne-li mráz misku, ztratí se toho roku voda ve studni.
Na Štědrý večer hvězdičky - ponesou vajíčka slepičky.
Padá-li na Štědrý den večer v noci sníh, urodí se mnoho chmele.
Padá-li na Štědrý den v noci sníh, urodí se hojně vína.
Svítí-li na Štědrý den od deváté hodiny jasně slunce, bude krásné počasí na žně obilné, senné i otavové.
Tvrdo a jasno na Štědrý den - úroda tvrdého zboží a hrachu.
Vánoce na ledě - Velikonoce na blátě.
Vítr na Štědrý den od půlnoční strany, raduj se, rok bude plenný a úrodný.
Zelené Vánoce - bílé Velikonoce.

25. prosinec

Do Vánoc není ani hadu, ani zimy.
Jasné vánoce - hojnost vína a ovoce.svatý  Štěpán
Je-li Božího narození v sobotu, bude málo ovoce, ale vydaří se žito.
Jestli vítr o vánocích věje, jest v hojnosti dobrá naděje.
Jezdí-li se na Vánoce na saních, hodně obilí bude na polích.
Jsou-li vrby o vánocích plny rampouchů, bývají o velikonocích plny kočiček.
Jsou-li zelené vánoce, Velká noc bude bělit se.
Když čas před vánoci až do Tří králů mlhavý a tmavý jest, následují na to nemoci.
Když měsíc o Vánocích ubývá, rolníku úrody přibývá.
Když na Boží hod prší, sucho úrodu poruší.
Když vánoce obílí stromy sněhem, tak je posype jaro květem.
Lepší vánoce třeskuté než tekuté.
Levné povětří okolo vánoc přepovídá nám, že zima bude velmi dlouho trvati; to jest jestli prve nemrzlo, bude potom mrznouti.
Mráz na Boží narození - zima se udrží bez proměny.
Na Boží hod vánoční vítr od západu přinese mor, od východu válku, od půlnoci hlad, od poledne dobrý rok.
Na Boží narození o bleší převalení.
Na vánoce mnoho hvězdiček, slepice nanesou mnoho vajíček.
Nedej Bůh teplých Vánoc a pošmourného svatého Jiří!
Osvítí-li při hrubé na Boží hod vánoční pana faráře slunce, bude toho roku hojnost dobrého vína.
O Vánocích hej, po Vánocích ouvej.
O Vánocích obloha čistá a hvězdná, bude úrodný rok.
Padá-li na Boží hod vánoční sníh, hodně obilí bude na polích.
Podle počasí dnů a nocí od Božího narození do svátku Tří králů, určuje se počasí pro dvanáct měsíců příštího roku.
Před vánocemi neškodí mokro osení, ale tím víc po vánocích.
Připadne-li Boží narození na čtvrtek, bude rok velmi úrodný, jenom vína bude prostředně.
Světlé hody - tmavé stodoly, tmavé hody - světlé stodoly.
Temná vánoční noc přinese světlé stodoly.
Tmavé vánoce - dojné krávy, světlé vánoce - ponesou slepice.
Tmavé vánoce - světlé stodoly.
Tmavým vánocům a přátelskému koláči nikdy se neraduj!
Vánoce bez sněhu přináší velikou noc sněžnou.
Vánoce - vánice.
Vánoce v jeteli - letnice ve sněhu.
V neděli Božího narození - teplá zima bez prodlení.
V pátek Božího narození - tuhá zima bez prodlení.
Zelené (černé) vánoce - bílá Velká noc.
Zelené vánoce - bílé Velikonoce.

26. prosinec 
svatý  Štěpán
Jestli na Štěpána větry uhodí, příští rok se všecko špatně urodí.
Jestli Štěpán valným větrem fouká, vinohrad na něj smutně kouká.
Chodí-li Kateřina po ledě, chodí svatý Štěpán po blátě.
Když je Barborka ucouraná, chodí svatý Štěpán po ledě.
Když na Štěpána silný vítr bouří, vinař smutně oči mhouří.
Když svatý Štěpán vyfouká bláto, bude pěkné jaro nato.
Na den svatého Štěpána se světí oves, hrách, ječmen a na svatého Jana Evangelistu víno.
Na svatého Štěpána každý se má za pána.
Na svatého Štěpána když vítr prudce zavěje, víno před zkázou jistou se chvěje.
Pakli na Štěpána větrové uhodí, příští rok víno špatné se urodí.
Svítí-li na den svatého Štěpána slunce, bude drahé ovoce.
Svítí-li na koledu v noci měsíc, bude ve stodole hojně obilí.

27. prosinec

Od svatého Jana Evangelisty obrací se slunce k létu a zima k mrazům.
Víno svěcené v den svátku Jana Evangelisty je třeba uchovat jako prostředek proti hadímu uštknutí.

28. prosinec

Je-li na Mláďátka mlha, mrou děti.
Je-li na Mláďátka mlha, kobzole se neurodí, je-li mlha v údolích, bude kobzolí dost.
Je-li na Mláďátka mlha na Lysé hoře, kobzole se neurodí a mladí lidé budou mřít.
Když se na Mláďátka chumelí ráno, mrou toho roku děti, když v poledne, mrou lidé středních let a když večer, mrou starci.
Máme-li na Mláďátka a svatého Josefa pěkné počasí, zvednou se příští léto brambory.
Na Mláďátka když prší, osýpají se děti.
O Mláďátkách den se omlazuje.
Prší-li na Mláďátka, bude Pámbu v příštím roce potřebovat hodně andělíčků.
Prší-li na Mláďátka, budou děti mříti.

30. prosinec

Uhodí-li na Davida silný mráz, potom mrazy vydrží nejméně do svíček (do 6. ledna).

31. prosinec
Sv. Silvestr
Jak byl celý rok samá voda a bláto, na Silvestra nenapadne zlato.
Je-li o Silvestru v noci vítr a jasno, bude dobrého vína pořídku.
Když na Silvestra ráno sluní, v noci prudký vítr zavěje, není na vína hrubé naděje.
Když na Silvestra sněží, Nový rok není daleko.
Na Silvestra-li jižní vítr duje, příznivý rok to ohlašuje; západní vítr ryb dává nejvíce, severní zimu a Vánoce, východní vítr slibuje hojnost plodů, severovýchodní značí nepohodu.
Na Silvestra-li větry a ráno slunce svítí, nelze nám dobrého vína se nadíti.
O Silvestru papeži snížek si již poleží.

Zpracoval S. Flanderka podle internetu

Vytvořeno 29.11.2015 15:09:06 | přečteno 1648x | S.Flanderka
 
load