9439873
ENDEFRRU
Přihlášení Cookies

Alternativní terapie

Aktuality

Všechny aktuality
Chci zasílat aktuality na e-mail:

Květen

Název měsíce května, má jako jediný dvě pojmenování. Prvním je máj, který je odvozen z latinského maius a druhým pojmenováním je květen, což je odvozeno od přírody, která zrovna kvete. 

Pranostiky pro celý měsíc

Až přijde máj, vyženeme kozy v háj.
Březen - za kamna vlezem, duben - ještě tam budem, až přijde máj, vyjdeme v háj.
Březen - za kamna vlezem, duben - ještě tam budem, máj - polezem na kraj.
Březen - za kamna vlezem, duben - ještě tam budem, máj - vyženem kozy v háj.

Březen - za kamna vlezem, duben - ještě tam budem, trnopuk - z kamen fuk.
Bujný květ - plný úl.Květnové květy
Deštivý květen - žíznivý říjen.
Hojný květ - plný úl.
Chladno a večerní mlhy v máji, hojnost ovoce a sena dají.
Chladný květen bude-li rositi, mnoho sena budeš kositi.
Chladný květen, červen vlažný je pro sýpky, sudy blažný.
Jak prvně zahřmí, fialka víc nevoní.
Je-li květen chladný, rok nebude hladný.
Je-li květen teplý a jasný, bude červen deštivý.
Je-li už máj zahradníkem, není zase rolníkem.
Je-li v květnu večer tráva zarosena, hojně bude vína, hojně sena.
Je-li už máj zahradníkem, není stodol milovníkem.
Jestli v máji neprší, červen to dovrší.
Jestliže v máji neprší, červen to přeruší.
Jsou-li májové hřiby červivé, bude suché léto.
Kdo se v máji ožení, přivodí si soužení.
Když kvete bez, ať kvete víno.
Květen - čas z květin pleten.
Květen – lásky čas.
Květen - měsíc lásky.
Květen vodu nosí, červen louky kosí.
Květen-li se větrem, červen deštěm plní, sejpky nazvíce i bečky plní.
Když máj vláhy nedá, červen se předá.
Když se v máji blýská, sedlák si výská.
Když se ozve v máji hrom, chyť kámen anebo strom.
Máj - od pece dál.
Máj a září jsou branami léta.
Máj chladný a deštivý pro stodoly je příznivý.
Máj vlažný pro stodůlky blažný.

Májová kapka platí za dukát.
Májová vlažička - naroste travička; májový deštíček - poroste chlebíček.
Májová voda vypije víno.
Májové mléko je léčivé.
Májový deštíček - úrody tatíček.
Májový deštíček, dejž nám ho Pánbíček, aby se vydařil na poli chlebíček.
Mnoho chroustů v máji – dobrý rok
Mokrý máj - chleba hoj.
Mokrý máj - v stodole ráj.
Na mokrý květen přichází suchý červen.
Není-li květen ani příliš studený, ani mokrý, naplňuje stodoly i sudy.
Roj, který se v máji rojí, za plný vůz sena stojí; ale o svatém Jáně ani za vodu džbáně.
Roj, který se v máji rodí, za plný vůz sena stojí, v červnu rojení nestojí za zvonění.
Slavík zpívá v háji až za tepla v máji.
Sníh v máji - hodně trávy.
Studený máj - v stodole ráj.
Suchý březen, chladný máj - bude humno jako ráj.
Suchý březen, mokrý máj - bude humno jako ráj.
Suchý květen - mokrý červen.
Svatba v máji volá na máry
Svatby v máji šťastné nebývají.
Teče-li v máji voda z luk, poteče ze stájí mléko.
Večerní rosy v máji hodně sena dají.
V květnu-li hrom se ozývá, v červnu zřídka mrholívá.
V květnu věrtel dešťa - hrstka bláta.
V máji aby ani hůl pastýřova neoschla.
V máji hřímoty nedělají trampoty.
V máji nepřemokne, i když namokne v plotě kůl a pastýřovi hůl.
V máji se rok teple pousměje a květy vzplane.
V máji vlhko, chladno - bude vína na dno.
V půli května po mrazech je veta.
Večerní rosy v máji hodně sena dají.
Vlhký a chladný máj hospodáři je milý, bude hojně sena a obilí.
Žena nepolíbená v máji, uschne a je v háji.

Jednotlivé dny svatýFilip

1.květen

Dívka, která zůstala na večer prvomájový nepolíbená, do roka uschla.
Filipa a Jakuba déšť - to zlá zvěst.
Filipa a Jakuba mráz - to obilí plný klas.
Jestli se Filip a Jakub zasměje, jistě se hnedle také čočka zaseje.
Kolik na Filipa a Jakuba krapek, tolik sena kopek.
Na Filipa a Jakuba chrousti hučí, o Martině studený vítr fičí.
Na Filipa a Jakuba koníček trávy naškubá.
Na Filipa a Jakuba se má vysévat čočka.
Na Jakuba a Filipa zelená se každá lípa.svatý Jakub ml.
Na prvního máje déšť, málo sena, žita jest.
Prší-li na prvního května, bývá málo žita a sena.
Prší-li na prvního máje, bude později sucho a neurodí se seno.
Prší-li na prvního máje, bude později sucho a neurodí se víno.
Prší-li na svatého Filipa a Jakuba v noci, bude úrodný rok.
Prší-li na prvního května, bývá málo žita a sena.
První květen deštivý – polím a loukám škodlivý.
Před Filipem deštík noční úrodu nám věští roční.

3.květen

Svatý kříž - ovcí stříž.

4.květen

Déšť svatého Floriána je ohňová rána.
Je-li o dni svatého Floriána veliký vítr, jest toho roku mnoho ohňů
Svatý Florián si jistě může nasadit sněhový klobouk.

7.květen

Na svatého Stanislava mají brambory svátek.
Stanislavova jařice, Urbanův oves a Vítův len vyhánějí hospodáře z domu ven.
 
8.květen

Den matek

10.květen

Déšť o letnicích - slunce na Boží tělo.
Když prší v pondělí svatodušní, bude zkáza na sena.
Na svatého Ducha bláto - bude laciné mláto.
Na svatého Ducha nesvlékej kožicha; po svatém Duchu nezbavuj se kožichu.
Na svatý Duch do vody buch!

O svatém Duše choď ještě v kožiše.
Pohoda na svatodušní pondělí slibuje úrodu.
Prší-li na svatého Ducha, jsou klepána žita.
Prší-li o svatém Duše, bývá po něm málo suše.
Svatý Duch přinese plný pytel much.

11. - 14.květen - ledoví muži

Déšť, jejž Mamert, Pankrác, Servác kuje, rád se v celém létě opakuje.
Désť na Mamerta, Serváce a Bonifáce - prší pak celé léto
Déšť na svatého Mamerta přináší soužení, neboť v něm nic dobrého není.
Je-li na Mamerta mokro, bude celé léto mokré.
Na Pankráce, na Urbana (25. 5.) suchý den – urodí se víno, hustý bude len.
Na Pankráce, Serváce a Bonifáce pršky nejjistější bývají.
Nezamrazí-li ledoví bratři, Pankrác, Servác a Bonifác, alespoň zastudí.Ledoví muži
O svatém Mamertu zima je po čertu.
Pankrác, Servác, Bonifác - často květy klidí, pro královnu Žofii.
Pankrác, Servác, Bonifác jsou ledoví muži, Žofie je jejich kuchařka.
Pankrác, Servác, Bonifác - ledoví muži spalují mrazem ovoce i růži.
Pankrác, Servác, Bonifác - studení bratři, přinesou chladna, jak se patří.
Pankrác, Servác, Bonifác pro sadaře jsou zlí chlapci.
Pakrác a Urban bez deště - hojnost vína.
Pankrácova nepohoda - vinohradům výhoda.
Pan Serboni pálí stromy.
Před 13. dnem máje nejsme ubezpečeni stálého letního povětří; po tomto dni ale není zapotřebí se obávati vínu škodnému mrazu.
Před Matějem není léta, po Matěji s mrazy veta.
Před Servácem není léta, po Serváci s mrazy veta.
Svatí Pankráci, Serváci a Bonifáci, vás se bojí všeci sedláci.
Svatý Matěj bez deště - hojnost vína.
Tři ledoví byli svatí, ale často jsou nejvíc proklatí.

15.květensvatá Žofie

Čas ledových mužů a svaté Žofie bez deště nemine.
Déšť svaté Žofie švestky ubije.
Na svatou Žofii je dobře vysazovat hlavatici, neboť ráda zalévá.
Po kuchařce zmrzlých se vysazuje paprika.
Svatá Žofie nemívá květy v oblibě.
Svatá Žofie políčka často zalije
Svatá Žofie prosa zasije.
Žofie vína upije.

16.květen

Čeští patroni (svatý Jan Nepomucký a svatý Václav) odměřují teplo.
Kdo o svatém Janě len zasívá, stébla zdéli lokte mívá.
Svatý Jan z Nepomuku natahuje k létu ruku.

19. květen

Přišel Petr Celestýn - mohou se již okurky sadit ven.

22. květen

Na Julii lny se sijí.

25.květen

Havlovo žito(16. 10.), Urbanův oves, co z toho bude, potom mi pověz!
Jak na Urbana bývá, takové pak setí rolník mívá.
Jaký den 25. máje jakožto na den Urbana povětří jest, takový podzimek následovati má.
Jasné slunce na den svatého Urbana hojnost dobrého vína znamená.svatý Urban
Ke svatému Urbanu se vysévá pohanka.
Když na Urbana prší, bude mnoho myší. 
Na Urbana den pospěš síti len.
Na Urbana pěkný, teplý den - bude suchý červenec i srpen. Vinná réva nedbá toho - bude míti vína mnoho.
Po svatém Urbanu mráz neškodí džbánu.
Pankrác a Urban bez deště - hojnost vína.
Pohoda na Urbana - pro sedláka vyhraná.
Prší-li na svatého Urbana, bude úroda hlavně na víně.
Prší-li na svatého Urbana, znamená újmu vína; pakli jest pěkný čas, dobré víno bude zas.
Svatý Urban - léta pán.
Svítí-li slunce na svatého Urbana, bude úroda hlavně na víně.
Urban bývá studený pán.
Ubran krásný, vyjasněný - hojným vínem nás odmění.
Urban-li nám pěkně hřeje a Vít (15. 6.) deštěm vlaží, jak si člověk jenom přeje, tak jej pole blaží.
Urbanův oves, Havlovo (16. 10.) žito – nechystej, sedláče, stodolu na to!

26.květen

Má-li Filip hromy v průvodu, značí to brzký déšť a úrodu.
Na svatého Filipa tráva už rozkvétá.
Na svatého Jiří tráva ze země míří, na svatého Filipa tráva je již veliká.

27.květen

Déšť o letnicích - slunce na Boží tělo.
Na svatého Ducha bláto - bude laciné mláto.
Na svatého Ducha nesvlékej kožicha; po svatém Duchu nezbavuj se kožichu.
O svatém Duše choď ještě v kožiše.
Prší-li na svatého Ducha, jsou klepána žita.

28.květen

Když prší v pondělí svatodušní, bude zkáza na sena
Pohoda na svatodušní pondělí slibuje úrodu.

31.květen

Len vysetý posledního května se dobře zvede, protože Petruška ráda přede.

Zpracoval S. Flanderka, zdroj internet

Vytvořeno 28.7.2015 10:30:14 | přečteno 2894x | S.Flanderka
 
load