9415537
ENDEFRRU
Přihlášení Cookies

Alternativní terapie

Aktuality

Všechny aktuality
Chci zasílat aktuality na e-mail:

Duben

V tomto měsíci jest obyčejně mnoho silných větrů, nato hned sníh, déšť, kroupy, slunečnost a protože stále proměnitelné povětří, že se sotva v celém roku takové nalézá.

Pranostiky pro celý měsíc

Aprílové počasí jsou časy a nečasy.
Bouřky v dubnu zvěstují dobré léto.
Co duben našetří, to květen spálí.
Dětský pláč, panská přízeň a dubnové počasí jsou vždy nestálé.
Duben – za kamny budem.
Duben časy mění a obdaří fialou zemi.
Duben větrem-li se zmítá, urodí se hojně sena, žita.
Duben hojný vodou - říjen vínem.
Duben ze zimy a léta pleten.
Dubnový sníh rodí trávu.
Dubnový sníh pole hnojí a déšť jim požehnání přináší.
Hodně-li v dubnu vítr duje, stodola se naplňuje.
Hrom v dubnu - dobrá novina, mráz květů více nepostíná.
Hřímání tohoto měsíce veselý a hojný rok, ale zlých smrt předpovídá.
Hřmí-li v dubnu, konec mrazům.
I když kluci v dubnu bez kabátů běží, často hospodáři na úrodu sněží.
I když slunko v dubnu hřeje potichoučku, nezapomeň na pole jít v kožoušku.
Český ráj
Jak hluboko v dubnu namokne, tak hluboko v máji vyschne.
Jak prvně zahřmí, fialka víc nevoní.
Jaký duben - takový říjen.
Jasný měsíc v dubnu škodí květu stromů.
Je-li duben pěkný, bude květen ještě lepší.
Je-li duben bouřlivý, shnije kopa a mandel zplesniví.
Je-li v dubnu krásně a povětří čisté, bude květen nepříjenmý jistě.
Je-li v dubnu teplý déšť, hojné požehnání jest.
Kam se nese první bouřka, tam ostatní za ní táhnou.
Když duben laškuje, bývá mnoho sena a obilí
Když dubnový vítr do stodoly fučí, po žních díru nenajde.
Když jest plný Měsíc a není oblaky zastřený, tedy vždy stahuje stromový květ, takže se zadusí.
Když se ozve v dubnu hrom, chyť si kámen nebo strom.
Když stromy v dubnu odkvetou, hojně ovoce ponesou.
Kolikátého dubna zasadíš stromek, tolikátého roku ponese ovoce.
Mokrý duben - hojnost ovoce.
Mokrý duben a máj chladný - k sýpkám, senu přístup žádný.
Mokrý duben přislibuje dobrou sklizeň.
Mokrý duben věští úrodu, suchý předpovídá nehodu.
Na duben neměj spoleh valný, bývá jasný dnes a zítra kalný.
Na mokrý duben - suchý červen.
Nechť si duben sebelepší bývá, ovčákovi hůl přec jen se zasněžívá.
Pakli mokrý a zimavý duben, jest úroda na víno.
Panská láska a dubnový sníh za mnoho nestojí.
Po bouřce v dubnu připadají mrazíky.
Ranní déšť a dubnový čas jest stejný.
Sníh dubnový hnojí, březnový tráví.
Sníh dubnový jako mrva pohnojí.
Studený a mokrý duben plní sklepy a sudy.
Teplé deště v dubnu, teplé dny v říjnu.
V dubnu čas a panský kvas.
V dubnu hrom - nebojí se mrazu strom.

Jednotlivé dny

1.duben

Prší-li na 1. dubna, bude mokrý květen
Copak by to bylo za duben, aby jaro nevyvedl aprílem.

2.duben

Déšť svatého Teodory značí mnoho vody v máji.

4.duben

Na svatého Izidora oráče i ptáče si radostí zaskáče.
Pomine Isidora, pomine i sever.

5.duben

Je-li Zelený čtvrtek bílý, tak je léto teplé
Svítí-li slunce na svatého Vincence, starej se o víno pro žence.(bude hojná úroda)

6.duben

Když na Velký pátek hřmí, na poli se urodí
Na svatého Celestína nemáš-li sedláčku zaseto, je to tvoje vina
Prší-li na Velký pátek, je k doufání úroda.
Velký pátek deštivý - dělá rok žíznivý.

7. duben

Jestli před Velikou nocí ten den anebo v Bílou sobotu prší, bude hojně pršet mezi Velikou nocí a svatým Duchem.
Když prší do božího hrobu, bude žíznivý rok.
Prší-li v noci na Bílou sobotu, bude málo třešní.

8.duben

Déšť velikonoční suchou potravu přináší, ale čas pěkný, hojně sádla a potrav.
Hezky-li na Boží hod velikonoční, s prací na poli zčerstva počni.
Jasné počasí o velikonocích - nastane léto o letnicích.
Když na velikonoční neděli prší, na každé pondělí až do svatého Ducha pršeti bude.
Na Boží hod velikonoční prší, sucho úrodu poruší.
Na velikonoce jasno - bude laciné máslo.
Na Velkou noc bude-li málo pršeti, ne mnoho píce pro sucho bude měti; pakli tan den jasno bude, máslo, omastek lacino přijde.
O déšť, který v dubnu rosí, nechť každý hospodář prosí.
Pakli mokrý a zimavý duben, jest úroda na víno.
Panská láska a dubnový sníh za mnoho nestojí.
Po bouřce v dubnu připadají mrazíky.
Prší-li na Boží hod velikonoční, bodou všecky neděle až do letnic deštivé.Velikonoční kraslice
Prší-li o velikonočním Hodu, bude v létě nouze o vodu.
Přestože duben často sípá a větrem duje, teplé dny již přislibuje.
Ranní déšť a dubnový čas jest stejný.
Sníh dubnový hnojí, březnový tráví.
Sníh dubnový jako mrva pohnojí.
Studený a mokrý duben plní sklepy a sudy.
Suchý duben sedlák nemiluje, mokrý ale sobě pochvaluje.
Suchý duben sedlák nerad mívá, o dubnovém dešti často snívá.
Teplé deště v dubnu - teplé dny v říjnu.
V dubnu čas a panský kvas.
V dubnu hrom - nebojí se mrazu strom.
V dubnu prorokuje rachot hromů, mráz že více neuškodí stromu.
V dubnu se za den i devět druhů počasí sejde.
V dubnu se zima a léto o vládu přetahují.
V dubnu svrchu hřeje, od spodu mrazí.
V dubnu-li valný vítr se ozývá, seno i žito pěkné bývá.
Velikonoce krásné úrodu nám dají, pakli slunce hasne, louky sucho mají.
Velikonoční a velkopáteční déšť zřídka přináší žním požehnání.
Vítr, který od velikonoc do svatého Ducha panuje, drží se celý rok.

10.duben

Na desátý den v dubnu setý bývá krásný len.

11.duben

Na svatýho Lva papeže, travičky se už nařeže.

13.duben

Svatá Ida, ta dne přidá.

14.duben

Na svatého Rudolfa se má nahlížet do úlů, a jestli včely nemají dost potravy, má se jim, nejlépe na schod měsíce doplnit.
Na Tiburcia se má už všecko zelenat
Zpívá-li pěnice na svatého Tiburcia a Valeriana, víno se pěkné ukáže.

17.duben

Na Roberta je dobré vysazovat zelí do pole.

20.

21.duben

O svatém Anselmě semeno do země.

23.duben

Bouřky před Vojtěchem - déšť o žních.
Když na Vojtěcha prší, nebude ovoce.
Když na Vojtěcha prší, nedozraje ovoce, hlavně švestky.
Na svatého Vojtěcha když prší, trnky se neurodí.
Na svatého Vojtěcha v polích samá potěcha.
Prší-li na svatého Vojtěcha, neurodí se švestky.
Při svatém Vojtěchu dělává trn květem útěchu.
Vojtěžské lny a ječmeny nejlepší bývají.

24.duben

Co na svatého Jiří vína vídáme, to o svatém Havlu (16. 10.) neobíráme.
Co se před svatým Jiřím zazelená, to se po něm ztratí.
Do sucha zaseti do svatého Jiří jest velmi dobře, ale do mokra je hrob.
Do svatýho Jiřího nebojte se hada žádnýho.
Hřmí-li před Jiřím, bude sníh po něm.
Jak dlouho žába před Jiřím vříská, tak dlouho po Jiřím zima píská.
Jak hluboko před svatým jiřím namokne, tak zase dlouho po něm vyschne (a naopak).
Jasný Jiří - pěkný podzimek.
Je-li na svatého Jiří krásně, bude po něm jistě ošklivo.
Je-li na svatého Jiří přímrazek, urodí se oves i pod křovím.
Jiří a Marek - mrazem nás zalek.svatý Jiří
Jiří s teplem, Mikuláš s pící.
Kdo by před svatým Jiřím trávu ze země kleštěmi tahal, nevytáhne ji, a kdo by po svatém Jiří do země ji palicí zatloukal, nezatluče.
Když je na svatého Jiří mráz, bude i pod křovím oves.
Když před Jiřím rosa, to před Michalem mráz.
Kolik dní před svatým Jiřím se vrba rozzelení, tolik dní před svatou Annou začnou žně.
Kolik mrazů do svatého Jiří, tolik do svatého Václava.
Kolik se žába před Jiřím navrčí, tolik se po Jiřím namlčí.
Mrazy neuškodí, co po Jiřím chodí.
Může-li se havran na svatého Jiří v žitě skrýti, budem nejspíš úrodný rok míti.
Na svatého Jiří když prší, nejsou na stromech žádné vlky (odnože).
Na svatého Jiří nezašlápnou trávu ani čtyři.
Na sv. Jiří prý také slavík poprvé zazpívá.
Na svatého Jiří rodí se jaro.
Na svatého Jiří, vlaštovky už víří.
Na svatého Jiří vylézají hadi a štíři.
Ondřej mosty staví, Jiří je odplaví.
O svatém Jiří krásně-li a teplo, následuje nepříjenmá a mokrá povětrnost.
Pršelo-li před svatým jiřím, bude po něm ještě více pršet.
Před Jiřím sucho, po něm mokro.
Přijde-li před Jiřím bouře, bude dlouho za kamny dobře.
Schová-li se na svatého Jiří vrána do žita, požehnané léto k nám pak zavítá.
Svatý Jiří do štandlíku míří.
Svatý Jiří na bochník míří.
Svatý Jiří nese svačinu na talíři.
Svatý Jiří stříkne-li, jeden obrok pryč.
Svatý Jiří zahajuje pastvu dobytka.
Svatý Jiří zelení hýří.

25.duben

Brambory sázej na svatého Marka – bude jich plná jamka.
Jiří a Marek - mrazem nás zalek.
Kolik tepla před Markem, tolik zimy po něm.
Na svatého Marka, brambor plná řádka.
Na svatého Marka kdo nemá chleba, ať kouše jabka.svatý Marek
Na svatého Marka ozimina je již velká.
Na svatého Marka se mají vysazovat brambory.
Na svatého Marka sej oharka (okurky).
Na svatého Marka schová se do žita vranka.
Po teplém Marku se často ochlazuje.
Potí-li se Dominik, bude Marek ještě v kožiše.
Před dvacátým pátým vřeskot žáby nepříjemnou povětrnost vábí.
Svatého Marka deštivo - sedm týdnů blátivo.

28.duben

Hřmění mezi Markem a Vitalem značí úrodný rok.
Mrzne-li na svatého Vitala, mrzne ještě 40 dní.

29.duben

Na Petra mučedníka je dobře vysazovat zelí na pole.

Zpracoval S. Flanderka, zdroj internet

Vytvořeno 25.7.2015 11:00:47 | přečteno 1103x | S.Flanderka
 
load