9441406
ENDEFRRU
Přihlášení Cookies

Alternativní terapie

Aktuality

Všechny aktuality
Chci zasílat aktuality na e-mail:

Červenec

Pranostiky na celý měsíc

Co červenec končí, srpen začíná.
Co červenec neupeče, to již srpnu neuteče.
Co červenec neuvaří - srpen nedopeče.
Co červenec neuvaří - srpen neprodá.
Co červenec ze dne odtrhne, to na teple přidá.
Červená se červenec, zraje každý pupenec.
Červenec a srpen jsou nejteplejšími měsíci v roce.
Červenec horký, pěkné jsou vdolky.
Červenec nese parna, krupobití a medovice, jestli hojný na bouřky a vichřice.Červenec
Červenec přináší psí dny, ale také silné bouře.
Červenec přináší žniva a psí dny mívá.
Červenec - úrody blíženec.
Červenec - z paren, dešťů, bouřek a potu slepenec.
Červenec a srpen jsou nejteplejšími měsíci v roce.
Červenec zatopí, až obilí na poli praská.
Červenec žne žita, višně k tomu vítá.
Dělají-li mravenci obydlí své v červenci a kupí je stále výš, přijde tuhá zima spíš.
Hřímání měsíce července mnohým lidem smrt zvěstuje.
Jaký červenec, takový leden.
Jestliže se hrom v červenci často dá slyšeti, budeme kalné léto míti.
Jestliže se hrom v červenci častokráte ozývá, bude nadcházející zima studená.
Když červenec pěkně hřeje, o vánocích se zima zaskvěje.
Když dne ubývá, horka přibývá.
Lednová zima je nejkrušnější, červencová vedra jsou nejsilnější.
Na mokrý červenec následuje bouře a krupobití.
Nebyl -li červen dostatečně děštivý, dodá vodu až červenec a přidá ještě mnohé bouře.
Roztrhne-li v červenci pavouk svou síť ve dvě, brzy se déšť ozve.
Slunce peče - déšť poteče.
Staví-li v červenci hromadu mravenci po kraji všude, tuhá zima bude.
V červenci déšť a slunečná pohoda – hojná bude v příštím roce úroda.
V červenci déšť, jak žravý jed modrý na pohance kazí květ, proto vzácný bývá v oulech med.
V červenci do košile rozdělej se a v prosinci po uši oděj se!
V červenci když dne ubývá, horka přibývá.

Jednotlivé dny Panna Marie

2. červenec
Déšť na Navštívení Panny Marie potrvá do Zuzany.
Když na navštívení Panny Marie prší, čtyřicet dní se voda vrší.
Navštívení Panny Marie čisté přináší ovoce jisté.
Prší-li na den Navštívení Panny Marie, tak dešťů máme bez konce.
Prší-li na Marie navštívení, čtyřicet dní konce není.
Prší-li na Marie navštívení, po čtyřicet dní bez deště není.
Prší-li na den Panny Marie navštívení, čtyřicet dní jasno není.

4.červenec
Déšť na Prokopa - zmokne každá kopa.
Fouká-li vítr na svatého Prokopa dopoledne, nastane drahota do půl roka, fouká-li odpoledne, nastane od půle roku, fouká-li však po celý den, bude drahota po celý rok.
Když prší na svatého Prokopa, promokne každá kopa.svatý Prokop
Na Prokopa promokne kdekterá kopa.
Prší-li na Medarda a Prokopa, shnije mandel i kopa.
Svatého Prokopa den, nešťastný den.
Svatý Prokop hřiba nakop.
Svatý Prokop kořen dokop.
Svatý Prokop seje houby.
Svatý Prokop – štěpy okop!
Svatý Prokop, zelí okop!
Svatý Prokop, žitu kořen podkop.

6. červenec
Po svatém Janu Husi šelma sedlák, který srpy nebrousí.

8. červenec
Kolik žita narostlo do sv. Kiliána, tolik už ostane.

10. červenec
Často povětrnost Sedmi bratří na budoucích sedm týdnů patří.
Den Sedmi bratří když je deštivý, bývá pak déšť trvanlivý.
Déšť na Sedm bratrů - hnijí kobzole.
Jaká povětrnost na Sedm bratří, taková po sedm týdnů patří.
Na den Sedmi bratří když prší, sedm neděl déšť dovrší.
Neprší-li na Sedm bratří, bývají suché žně.
Neprší-li na Sedm bratří, pak jsou suché žně.Prší-li na sedm bratří, sedm neděl střecha neuschne.
Prší-li na sedm bratří, sedm neděl střecha neuschne.

13. červenec
Déšť o Markytě trvá čtrnáct dnů a zvěstuje špatný čas na sklizeň sena a obilí.
Muchavá Markyta vysype měch much.
Na Markétu-li prší, ořechy se stromu srší.
Na Markétu-li pršívá, čtrnáct dnů vlhko bývá.
Na Markétu obyčejně těžké bouřky přicházejí.
Na svatou Olivu se má sít len.
Není-li na svatou Markétu slunečno, dostaneme sotva seno domů za sucha.svatá Markéta
Okolo svaté Markyty jsou bouřky nasety.
Prší-li na svatou Markétu, opadají ořechy vlašské a ořechy lískové zčerviví.
Svatá Markyta češe první hrušky.
Svatá Markyta hodila srp do žita.
Svatá Markyta mouchy rozsypá.
Svatá Markyta vede (vodí) žence do žita.
Svatá Markyta velí: "Lidé, okopávejte zelí!"
Zapláče-li Markyta, bude dešťů dosyta.
Ženci na pole, včely z pole. 

15. červenec
Na den Rozeslání apoštolů bývá devět bouřek.
Věje-li v den rozeslání svatých apoštolů jižní vítr, bude velká drahota a tam odkud vítr věje velká láce.

18. červenec
O svatém Kamilu slunce má největší sílu.

19. červenec
Je-li na svatého Vincence slunečno, bude hodně vína.

20. červenec
Do svatého Eliáše i pod křovím schne, po něm ani na křoví.
Na svatého Eliáše dopoledne léto, odpoledne podzim.
Na svatého Eliáše dopoledne léto, odpoledne podzim, na svatého Jakuba dopoledne léto, odpoledne zima.
O svatém Eliáši bouřky často straší.
Svatý Eliáš odřezává prvý plást. 

21. červenec
Na proroka Daniele nalije též do mandele.
Na svatého Praxeda mlha zrána k zemi usedá.

22. červenec
Je-li na svatou Máří Magdalénu vítr, jde dobře každý obchod.
Je-li na svatou Máří Magdalénu vítr, jde dobře každý obchod neboť půjdou hodně kupci na len. Máří Magdaléna
Když prší na svatou Máří Magdalénu, vzroste obilí.
Marie Magdaléna své hříchy oplakává, proto rádo poprchává.
Na Máří Magdalénu očekávej jistý déšť.
Na svatého Filipa ječmínek se oklípá.
Na svatou Magdalénu pohoda - pro včely výhoda; a když slota - to lichota.
Neuzavírali se sňatky – sňatek uzavřený v tento den přinášel smůlu.
O svátku Máří Magdalény se doporučovalo stříhat vlasy zvláště těm, kteří chtěli, aby vyrostly ještě delší.
Prší-li v den svaté Maří Magdalény, obilí i v stodole se zazelení.
Svatá Máří vybírá hnízda komáří.
V den Máří Magdaleny rádo poprchává, neboť svého Pána oplakává.
V ten tohoto svátku se nemělo koupat, protože se věřilo, že by koupajícího stáhly pod vodu její dlouhé vlasy.  

23. červenec
Prší-li o Apolináři, dlouho se z lesů voda paří.

24. červenec
Kolem svaté Kristýny dozrávají maliny.

25. červenec
Co do sv. Jakuba (vína) odkvěte, do Havla uzraje.
Deště před Jakubem po tři dni špatní proroci jsou žitných dní.
Do Jakuba zelíčko - po Jakubu zelí.
Jak je teplý svatý Jakub, tak studené jsou Vánoce.
Jakub bez deště - tuhá zima.
Jakub-li vlaží, žaludy kazí.
Jakub naseče, Anna (26. 7.) upeče.
Jaký den jest před polednem nebo odpoledne svatého Jakuba, takové bude povětří před nebo po narození Páně.svatý Jakub
Je-li teplo na Jakuba, bude zima na vánoce.
Je-li teplý svatý Jakub, studené jsou Vánoce.
Kolik mračen na Jakuba, tolik v zimě sněhu.
Na Jakuba déšť jako žravý jed kazí modrý na pohance květ, proto vzácný bývá v oulech med.
Na Jakuba hrom do duba.
Na Jakuba - kobzolí průba.
Na Jakuba prvních brambor průba.
Na svatého Eliáše dopoledne léto, odpoledne podzim, na svatého Jakuba dopoledne léto, odpoledne zima.
Na svatého Jakuba čeká mnohá huba.
Na svatého Jakuba, brambor prvá úroda.
Na svatého Jakuba dopoledne léto, odpoledne zima.
O svatém Jakubě přicházejí silné bouře.
Pakli na Jakuba slunce svítí, má pak krutá zima býti.
Parno o Jakubě, zima o Vánocích.
Pěkný den před svatým Jakubem slibuje dobré žně.
Prší-li na svatého Jakuba, hádá se o suchém a teplém počasí.
S které strany sv. Jakub fouká, v té straně bude drahá mouka.
Svatý Jakub dává kukuřici klasy, svatá Anna vlasy.
Svatý Jakub si rád zahromuje.
Svatý Jakub Větší na sníh věští.
Tři dni před Jakubem jasné, urodí se žito krásné.

26. červenec
Annenské
chladné rosy ohlašují pěkné časy.
Bábo, bábo, svatá Anno, dej aby uzrálo!
Jakub načeše, Anna napeče.
Je-li svatá Anna prokřehlá, přijde zima studená.
K Anně svatý hodina ze dne se tratí.
Když na svatou Annu mravenci pilně lezou a dělají si kopky, hádá se na tuhou zimu.
Kolik dní před svatým Jiřím se vrba rozzelení, tolik dní před svatou Annou začnou žně.svatá Anna
Od svatej Anky - žimne podranky.
Okolo svaté Anky chladné poránky.
O svaté Anně sedlák si žita nažne.
O svaté Anně žitečko se nažne.
Svatá Anna - chladna z rána.
Svatá Anna pšenku žala.
Svatá Anna žito žala.
Svatý Jakub dává kukuřici klasy, svatá Anna vlasy.
Zvětšují-li na svatou Annu mravenci své hromady, lze očekávati tuhou zimu.

30. červenec

Na svatého Abdona ve švech praská stodola.

31. červenec
Od svatýho Ignáca léto se obracá.
Při svatém Ignáci strniska se obrací.

Zpracoval S. Flanderka, zdroj internet
Vytvořeno 22.2.2016 9:49:44 | přečteno 1669x | S.Flanderka
 
load