9428965
ENDEFRRU
Přihlášení Cookies

Alternativní terapie

Aktuality

Všechny aktuality
Chci zasílat aktuality na e-mail:

Pranostiky

Slovo pranostika (← prognostika ← prognósis) znamená předpověď ne jakoukoli, ale předpověď, která vychází z dlouhodobých pozorování našich předků, kteří se pranostikami řídili a přijímali je jako nepochybné dobré rady, které není radno nedodržet, protože se jejich porušení vymstí. Řídili se jimi nejen hospodáři, ale i hospodyně.

Takže jsou pranostiky související s počasím, s průběhem ročních období ((pranostiky meteorologické)), ale  také např.  s pracemi v přírodě v určitém ročním období, v určitém měsíci či dni, aby měli lidé co nejlepší úrodu (pranostiky agronomické, jež lze dále rozčlenit např. podle oborů, kterých se týkají na zemědělské, ovocnářské, včelařské,Pranostika vinařské...), resp. pranostiky dávají jistá doporučení k těmto pracím. Pranostiky tak představovaly v minulosti normy jednání lidí závislých výsledky své činnosti na přírodních jevech. Tyto normy se šířily ústní tradicí, až sekundárně byly zapisovány. Forma pranostik není specifická často mají také charakter pořekadel, nebo přísloví. Právě proto, že se předávaly z pokolení na pokolení ústně, byly často rytmizované a rýmované, aby si je lidé dobře zapamatovali. Česká a moravská slovesnost jich zná na stovky.

Ovšem tak jako byla někdy odlišná zkušenost s počasím a s pracemi v přírodě, tak se vzájemně někdy rozcházejí i pranostiky. Podle stupně reálnosti můžeme mluvit o pranostikách reálných  a nereálných, pověrečných. Některé pranostiky mají ráz prostě konstatující ( např. májové pranostiky varující před svatbou vycházejí nepochybně z toho, že květen je dobou, kdy skončily jarní práce, a dobou lásky, ale svatba a s ní spojený intenzivní sexuální život a plození potomstva nejsou v tu dobu žádoucí: zanedlouho totiž nastanou nejtěžší práce a na ně je třeba soustředit všechny síly; navíc pro ženu v počátku těhotenství to jsou činnosti nebezpečné. Proto se doporučovalo uzavírat sňatky na podzim, po skončení polních prací. kdy byl také dostatek jídla pro budoucí matku i dítě), dále jsou pranostiky radící, některé pranostiky jsou přímo přikazující, jiné pranostiky jsou varovné, až zakazující....Důležitým předpokladem, aby mohly být pranostiky akceptovány, byla vědomost uživatelů i příjemců o tom, na který den v kterém měsíci připadá svátek toho kterého svatého, neboť velké množství pranostik je vázáno právě na určitý svátek, nikoli explicitně na datum. Podobné pranostiky jsou nevěrohodné, ale ani na pranostiky reálné nelze spoléhat, neboť jde často o velmi staré výroky, jež v průběhu vývoje ztratily platnost. Jednak docházelo k výkyvům počasí či přímo ke změnám klimatu a ty se odrážely v pranostikách jako jisté nesrovnatelnosti, jednak došlo ke změnám kalendáře (juliánský kalendář byl změněn na gregoriánský; u nás od ledna 1584).

"Vše, co je podle přírody, je hodno úcty". Cicero

Zpracoval S. Flanderka

Prosinec

29.11.2015 15:09:06 | přečteno 1641x | S.Flanderka | Celý článek
 

Listopad

29.10.2017 11:31:52 | přečteno 910x | S.Flanderka | Celý článek
 

Říjen

28.9.2016 10:47:57 | přečteno 2019x | S.Flanderka | Celý článek
 

Září

9.9.2015 15:33:34 | přečteno 1328x | S.Flanderka | Celý článek
 

Srpen

18.5.2016 11:49:43 | přečteno 1775x | S.Flanderka | Celý článek
 

Červenec

22.2.2016 9:49:44 | přečteno 1647x | S.Flanderka | Celý článek
 

Červen

20.10.2015 12:20:22 | přečteno 1577x | S.Flanderka | Celý článek
 

Květen

Název měsíce května, má jako jediný dvě pojmenování. Prvním je máj, který je odvozen z latinského maius a druhým pojmenováním je květen, což je odvozeno od přírody, která zrovna kvete. 

28.7.2015 10:30:14 | přečteno 2849x | S.Flanderka | Celý článek
 

Duben

V tomto měsíci jest obyčejně mnoho silných větrů, nato hned sníh, déšť, kroupy, slunečnost a protože stále proměnitelné povětří, že se sotva v celém roku takové nalézá.

25.7.2015 11:00:47 | přečteno 1123x | S.Flanderka | Celý článek
 

Březen

10.3.2015 11:54:03 | přečteno 1060x | S.Flanderka | Celý článek
 
Vytvořeno 10.1.2015 17:26:45 | přečteno 2228x | S.Flanderka
 
load