9436021
ENDEFRRU
Přihlášení Cookies

Alternativní terapie

Aktuality

Všechny aktuality
Chci zasílat aktuality na e-mail:

Naše zuby a souvislosti 1

Zuby tvoří propracovaný mikrosystém.

V lidské dutině ústní se nachází čtyři tvarově odlišné skupiny zubů. Řezáky, špičáky, třenové zuby (premoláry) a stoličky (moláry). Stálý chrup je tvořen třicetidvěma zuby, v každém kvadrantu nalezneme 2 řezáky, špičák, 2 premoláry a 3 moláry. Zuby tvoří propracovaný mikrosystém vztahující se nejen k funkčnosti či nefunkčnosti jednotlivých orgánů, ale jejich stav nám může mnohé napovědět o nás samých i o našem životě:

Všeobecně

 • Horní čelist - duchovno, životní zdroj energie, nebesa
 • Dolní čelist - spojení se zemí, hmota
 • Předkus - čím větší, tím více následujeme své pudy. Sjednocení s naším "lepším" Já (duší) posouvá čelistní oblouk naopak dozadu.
 • Pravá strana čelistí odpovídá levé hemisféře, která řídí analytické myšlení a rozumové uvažování.
 • Levá strana čelistí odpovídá pravé hemisféře, řídící city, emoce a smyslové vnímání.

Význam jednotlivých zubů

Jedničky

 • Přední řezák vpravo nahoře je symbolem otce, autority
 • Přední řezák vlevo nahoře zosobňuje matku, ženu a duši
 • Řezáky jsou vzorně vedle sebe - mužské a ženské síly uvnitř jsou v harmonii
 • Pravý řezák překrývá levý - v rodině vládl otec
 • Levý řezák překrývá pravý - doma vládla matka
 • Pravý řezák roste dovnitř - otec měl podřadnou roli
 • Levý řezák roste dovnitř - matka byla v pozadí
 • Přední dolní řezáky - duchovní význam rodičů
 • Pravý dolní - pojímání mužského archetypu
 • Levý dolní - chápání ženského principu

Dvojky

Podle jejich polohy se usuzuje na temperament a na to, jak reagujeme na mužské a ženské vzory.

 • Pravý řezák ční dopředu - jdeme za svým cílem i za cenu sporu s otcem
 • Levý řezák ční dopředu - konflikt s matkou
 • Dvojky rostou přes jedničky - nerespektování rodičů nebo život bez nich
 • Dvojky rostou dozadu - podřízenost autoritě otce (vpravo) nebo matky (vlevo)
 • Dvojky nápadně malé - dobromyslnost a veselost

Trojky

Představují falický symbol. Mají velký význam - netrhat! Hrozí ztráta vitality!

 • Pravý horní špičák - vyjadřuje přání, jak se chceme prezentovat světu
 • Levý horní špičák - vnitřní postoj vůči změnám
 • Pravý dolní špičák - zásobník energie a zrcadlo našich cílů
 • Levý dolní špičák - způsob zpracování emocí, je-li otočený dovnitř - uzavřenost a strach z konfliktů

Čtyřky

Říkají "Já chci". Udětí nevytrhávat mléčné čtyřky - ohrožení vědomé individuality!

 • Čtyřka vpravo nahoře - jak bychom se rádi jevili okolí Kostra chrupu
 • Čtyřka vlevo nahoře -naše touhy a city
 • Čtyřka vlevo dole - umění vyjádřit naše přání navenek
 • Čtyřka vpravo dole - realizace našich plánů

Pětky

Říkají "Chci tvořit!" - koníčky, umění, děti.

 • Pravá horní pětka - děti a plány. Pokud měla žena spontánní nebo umělý potrat či je neplodná, mívá tento zub špatný, často s korunkou. Je-li její partner příliš oddaný, může mít s tímto zubem rovněž problémy.
 • Levá horní pětka - nejhlubší zaměření člověka, naše životní základy.
 • Levá dolní pětka - vliv matky, roste-li dovnitř - byli jsme matkou utlačováni (mléčná pětka nechce často ani sama vypadnout).
 • Pravá dolní pětka - uskutečnění životních plánů, především v profesi.

Šestky

Souvisí s naším prosazením, postavením, které chceme ve společnosti zaujmout.

 • Stolička vpravo nahoře - naše vysněná pozice
 • Stolička vlevo nahoře - pozice, která dovoluje dát průchod citům
 • Stolička vlevo dole - přání být milován, přijímat a dávat cit
 • Stolička vpravo dole - úspěchy v práci a v mystickém smyslu také smrt a znovuzrození

Sedmičky

Zrcadlí důsledky našeho jednání a to, jak na nás reaguje okolí.

 • Sedmička vpravo nahoře - každodenní střety. Uhýbáme - li, zub onemocní.
 • Sedmička vlevo nahoře - afektivní složky našeho chování.
 • Sedmička vlevo dole - negativně odráží rodinné konflikty
 • Sedmička vpravo dole - vztahy a obecně problémy.

Osmičky

Objevují se kolem 21 let, na konci třetího sedmiletého cyklu, kdy se rozvíjí duchovní rovina. Komu osmičky chybějí, je zaměřen prakticky - pozemsky. Vyrostou-li pouze v horní čelisti, uznáváme duchovno jen teoreticky, osamělé dolní osmičky zase odhalují naše povznesení do světa mystiky. Vytržení osmiček je velmi negativním zásahem do vývoje osobnosti!

 • Zub moudrosti vpravo nahoře - síla, s jakou se pokoušíme osvojit si materiální a duchovní svět
 • Zub moudrosti vlevo nahoře - odráží obavy z odmítnutí
 • Zub moudrosti vpravo dole - schopnost sdělovat své pocity okolí
 • Zub moudrosti vlevo dole - energie uvolněná při nalezení svého místa ve světě

Co prozrazuje náš úsměv?

 • Prořídlá horní čelist -potíže s vyjádřením svých přání
 • Prořídlá dolní čelist - problémy s dosažením cílů
 • Prořídlá pravá horní polovina - problémy se zařazením ve společnosti
 • Prořídlá levá horní polovina - problémy s uskutečněním životních představ
 • Prořídlá pravá dolní polovina - potíže s konkrétními životními situacemi
 • Prořídlá levá dolní polovina - nedostatek uznání a láska v rodině
 • Zuby opotřebované jen na jedné straně - vykořisťování okolím
 • Nedostatek zubní skloviny - neschopnost ochrany před nepřízní světa
 • Mezera mezi předními zuby - nesoulad mužské a ženské části naší osobnosti

Zpracoval S. Flanderka podle článku M.Kolára v časopise Phoenix

Vytvořeno 19.8.2012 10:44:47 | přečteno 35805x | Ing. Tatiana Flanderková
 
load