9436228
ENDEFRRU
Přihlášení Cookies

Alternativní terapie

Aktuality

Všechny aktuality
Chci zasílat aktuality na e-mail:

Znamení zvěrokruhu

Všichni procházíme během své pouti situacemi a vztahy, ve kterých strávíme určitou část života.  

Astrologie, jako praktická a empirická nauka, vychází spíše než z teorií z praktických pozorování a slouží nejen k povznesení ducha a k pochopení vesmírného řádu, ale může nabídnout i zlepšení výkonnosti a úspěšnosti ve sféře ekonomické, milostné a profesní. Patrně nejpopulárnější částí astrologie jsou znamení zvěrokruhu. ZvěrokruhMechanismus toho, zda a jak cyklus znamení zvěrohruhu ovlivňuje náš život, dosud není zcela jasný. Podle Dana Rudhyara je cyklus znamení zvěrokruhu spojen s vegetačním cyklem a životním rytmem lidstva v mírném pásmu severní polokoule. V pozadí stojí vztah mezi silami dne (jang) a silami noci (jin). Naprosté převahy dosahuje síla dne okolo 21. června každého roku, o letním slunovratu, v němž má počátek znamení Raka. Síla noci svého maxima nabívá okolo 21. prosince, o slunovratu zimním, v němž má počátek znamení Kozoroha. Ke krátkodobému vyrovnání mezi oběma silami dochází dvakrát ročně, okolo 21. března, za jarní rovnodennosti, v níž má počátek znamení Berana a okolo 21. září, při podzimní rovnodennosti, kdy začíná znamení Vah. (P.Turnovský ve Phoenixu)

Všichni procházíme během své pouti situacemi a vztahy, ve kterých strávíme určitou část života. Občas přijdou chvíle, kdy je třeba minulost nebo to, čeho jsme dosáhli, nechat za sebou a jít dál jinou cestou. Činíme-li tyto změny vědomě a jsme na ně dobře připraveni, přejdeme plynule do jiné životní fáze, která nás nijak výrazně psychicky ani ekonomicky nezaasáhne. Jsme-li však ke změnám donuceni životními okolnostmi, nebo osudem, bývá to pro nás rána, se kterou se musíme vyrovnat jak po stránce psychické, tak i po jiných stránkách. A v těchto okamžicích si říkáme, že si s námi osud zahrává. Protože neznáme vyšší smysl své existence, jdeme často špatnou cestou a sledujeme nesprávné cíle. V takových chvílích přichází zásah seshora. Nečekané změny přicházejí, když děláme něco dlouhodobě špatně a nehodláme se poučit nebo změnit, dlouhodobě stagnujeme a nijak se nevyvíjíme, anebo když po změně toužíme, ale nemáme dostatek sil ani odvahy ji uskutečnit. Osud nás musí proto probudit, postrčit někdy i nakopnout. Čím více se těmto změnám bráníme a nechceme je přijmout, tím více se trápíme, tím více pod tíhou osudu klesáme. V těchto krizových chvílích nás ovládají emoce, nejčastěji je to strach, beznaděj, zoufalství, apatie, nezájem, zloba, ztráta jakékoliv víry v sebe i ve vyšší vedení. A právě tyto emoce způsobují, že to, co přišlo bolí víc, než je Zvěrokruhzdrávo a nutné.

Astrologové vědí, že velké životní změny nastávají okolo čtyřicátého roku našeho života, kdy planeta Uran vytváří opozici na své místo v době zrození. Tato planeta je planetou změny, kdy se vzpíráme všemu, co nás omezuje, svazuje, brzdí, všemu co již nechceme, nebo ke svému životu nepotřebujeme. V této době přehodnocujeme svůj život, zamýšlíme se nad tím, zda jdeme správnou cestou, zda žijeme tak, jak bychom chtěli a často děláme radikální obraty ve svém životě i směřování, ať se to týká vztahů, profese, přátelství atd. Mnozí pouze tuší, že jsou s něčím nespokojeni, neumějí však přijít na skutečnou příčinu své nespokojenosti a díky své unáhlenosti zničí často i to, co dlouho budovali a co přitom s jejich nespokojeností vůbec nesouvisí. Kolik lidí odchází ukvapeně ze vztahů a pak toho lituje, kolik lidí opouští ukvapeně své zaměstnání a dostávají se do finančních problémů, kolik lidí dělá radikální změny, aby později zjistili, ža ani ty jim štěstí nepřinesly. Právě ukvapenost má Uran ve své povaze. Podobné změny spouští Uran ve věku dvacet jedna, poté v padesáti třech letech a později v osmdesáti čtyřech letech, kdy se navrací na místo, na kterém stál v době narození. Za všechno však nemůže Uran. Záleží pouze na naší síle vůle a schopnosti moudře přemýšlet a jednat, ovládat sám sebe, své myšlení, emoce, rozhodnutí a postoje. Nejsme-li však schopni činit vědomá rozhodnutí a změnám se stále vzpíráme, jsme k nim "dokopáni" osudem. Jednáme-li však unáhleně a bez rozmyslu, osud nás naopak zastaví, aby nás donutil přemýšlet o správnosti svých rozhodnutí. Teprve tehdy, až najdeme správnou cestu, všechny překážky jakoby zázrakem zmizí. Nebojte se proto změn, protože jsou nezbytné k našemu vývoji a růstu. Podnikáte-li je, jednejte upřímně a snažte se mít vždy čisté svědomí, abyste se v budoucnu nemuseli stydět za to, jakým způsobem jste se k řešení situace postavili, nebo jakým způsobem jste odněkud odešli. (M. Holoubková v časopise Phoenix)

O planetě Saturn se říká, že přináší jen samé nepříjemnosti, bolest, zklamání, nemoci, utrpení, neštěstí, pocity osamění. To není zcela pravda. Jako každá jiná planeta, má o Saturn své pozitivní vlastnosti, mezi něž patří rozvaha, soustředěnost, píle, pracovitost, praktičnost, trpělivost, smysl pro pivonnost, přemýšlivost, sebeovládání, zdrženlivost, předvídavost, poctivost, šetrnost, skromnost a mnohé další. Saturn přináší překážky pouze tehdy, přistupujeme-li k řešení životních problémů nesprávně, odmítáme-li dodržovat určitá pravidla a řád, hledáme-li chybu v druhých, nebo utíkáme-li před tím co nás potkává. Kdo Saturnovy požadavky pochopí, přijme je a začne je bezpodmínečně dodržovat, ten se nemusí žádných krizí ani překážek obávat. Zkoušky Saturnu přicházejí u všech lidí přibližně ve stejném věku a tento věk je dobré znát. Samostatně zpracovaný horoskop přesně určí, kdy na nás začne působit a kdy jeho působení skončí. Poprvé navštíví Saturna každého z nás přibližně ve věku sedmi až osmi let. V té době se dítě snaží smlouvat s rodiči o tom, co si bude oblékat, co bude jíst, jak dlouho se bude dívat na televizi...Může se chovat nadřazeně vůči sourozencům, spolužákům, kamarádům zvláště je-li fyzicky vyspělejší. Může být přistiženo při krádeži za níž by mělo být s ohledem na věk patřičně potrestáno. Protože v této době dítě nezná hranice a meze toho, co si může dovolit, měli by mu je určit dospělí. Má-li být dítě správně vychováváno a vedeno, musejí však tyto hranice znát a bezpodmínečně dodržovat sami. Neznají-li je, bude jejich výchova scestná.

Zpracoval S. Flanderka

Vytvořeno 22.8.2016 12:27:37 | přečteno 1677x | S.Flanderka
 
load