9395793
ENDEFRRU
Přihlášení Cookies

Alternativní terapie

Aktuality

Všechny aktuality
Chci zasílat aktuality na e-mail:

Životní plán

Rozhovory se slovenským astrológem Františkem Šteffkem.

Do jaké míry se podle Vás dá ovlivnit chod života a co je přesně vymezené v okamžiku narození?

F. Šteffek-astrologAť si každý myslí co chce, ať tomu věří, nebo ne, osud je v horoskopu jasně zakódovaný - od narození po smrt. I to, jakým způsobem smrt přijde. Lze dokonce vypočítat, kdy přijde, ale to je tabu, třináctá komnata. Takže horoskop je celoživotní plán dotyčného člověka. Samozřejmě, musí být vypočítaný exaktně na okamžik a místo narození. To jsou mantinely toho člověka, v kterých se bude v životě pohybovat. Má určené své charakterové vlastnosti, které nemůže nijak ovlivnit, protože si je přinesl jako dar, nebo "trest" z minulých životů a podle nich jej směruje vlastní podvědomí. To, co v minulosti nevyrovnal, vyrovnává v současném životě. Z horoskopu lze vypočítat i to, kolik má kdo svobodné vůle, podle celkové konstelace, jak v něm stojí planety, domy, aspekty, osobní body a stálice. Mluvit o svobodné vůli se dá. Ale ta je vždy přizpůsobená určitému osudu - ohraničená výchovou, společností, náboženstvím, politikou a mentalitou národa, v kterém se člověk narodí.

Co je to životní plán?

Nežli se jde člověk znovu inkarnovat, má "TAM" zhodnocená všechna pozitiva a negativa. Před tím, než se jde narodit, je zavolaný jakoby před "tribunál" a má jedinou svobodnou vůli: vybrat si matku, z které se chce narodit. To je neodvolatelné. Další svobodnou vůli má při definování, co chce v nové inkarnaci dosáhnout a napravit. K tomu dostane z hříchů polovičku odpuštěných - tak jsem to nazval, pochopil, a tak to i cítím. Množství horoskopů, které jsem v životě udělal, mě dává za pravdu, že to tak v životě i funguje. To, co zůstává tvoří tabu, neznámo a to je vlastně osud člověka, který neví, do jaké rodiny, společenské třídy a národa se narodí. Zvolí si matku a ta si přitáhne otce - stvořitele. Manželství je pozemské ustanovení, které s tímto nemá nic společného. Matka to pocítí a přitáhne si partnera, s kterým dítě splodí. S hlediska karmy si přitáhne partnera, s kterým má z minulých životů nevyrovnané věci. Když vztah nevydrží, mnozí se bouchají do hlavy a říkají: "Kdyby jsem nešla na rande, nemusela jsem toto nyní prožívat...".Ten osud je však k sobě přitáhl, aby si navzájem vyrovnali své karmické dluhy. Karmu si napravujeme všichni utrpením a duchovní prací sami na sobě.

Horoskop tedy výrazně pomáhá při chápání toho, co se s námi děje.

Ano, ale zapamatujme si, že astrológie není věštění! Na základě přesně vypočítané, nakreslené a získané mapy (obrazu) horoskopu se dá více či méně přesně předpokládat nebo předvídat, jaký jedinec přišel na svět, jaké si s sebou přináší sklony, které z nich má eliminovat, které má v sobě rozvíjet a umocňovat k dokonalosti, nebo jakým způsobem se bude jeho život dále rámcově ubírat. Tedy nepodává žádnou falešnou naději, ale reálný výklad, v kterém se odrazí prakticky všechny skutečnosti, které vymezují jeho život a jeho vývoj.

Rozbor osobních daností (předurčení) není však pasivní fatalismus. Horoskop má přispět k sebepoznání - pravdivému postoji k vlastnímu životu. Je důležité přestat být zlý na jiné a začít hledat kořeny těžkosti u sebe. Postupně zrozenec pozná, že zákon karmy je nástrojem a největším milosrdenstvím i spravedlností Nejvyššího Stvořitele...V horoskopu člověk vidí postavení planet, jaké tvoří mezi sebou a ostatními prvky aspekty a ten tvoří jeho životní plán. Od osudu dostává to, co potřebuje pro vývoj a růst duše a ne to, co by sám chtěl. Osud člověka je determinovaný jeho danostmi a vlastnostmi, o které se zasloužil v historii svých reinkarnací. Proto jej osud vede přesně k tomu, co je v rámci životního plánu potřebné, aby dělal. Nejsou důležité chyby, ale ponaučení, které si z nich vezme. Kdo chce na sobě pracovat a ubírat se duchovní cestou, zjistí, že to nejcennější v horoskopu je poznání smyslu svého života, vlastních sklonů, které má potlačovat a poznání svého nadání, které má rozvíjet a tak formovat a odstraňovat chyby a nedostatky ve své povaze, ve svém chování. Každý rodič, který chce vědět o svém dítěti všechno, aby ho dobře vedl a vychovával, bu mu měl dát udělat hroskop, ne však od nějakého šarlatána, který si přečetl jednu knihu a vydává se za astrológa. Mám na mysli horoskop přesně vypracovaný naokamžik jeho narození. To je největší duchovní podklad, kterým sobě můžu pomoci a potomkovi zanechat.

Aby nás mohli mocní tohoto světa ovládat, potlačili naši možnost vyznat se ve své životní pouti a obrátili astrológii na paskvil anebo naopak, označili ji jako démonickou. Po objevení zákonů nebeské mechanoky Keplerem, vrhli na svět tzv."bulvární astrológii" a tu čistou, která se předtím učila na vysokých školách Evropy, zdiskreditovali tak, že "královna věd" musela opustit své primární postavení a ustoupit na 250 roků do zapomnění. Přitom kapitálově mocní tohoto světa si ji ponechali pro své machinace a manipulace celého světa, dokonce ji ještě více utajili v kabale.

Horoskop tedy ukáže dobré vlastnosti, ale i ty negativní, přesně specifikované. Potom je na rodičích a jejich výchově, jak dítě povedou. Mohou ho potlačovat - například, když je impulzivní, naučí ho sebeovládání a ono i v krajních situacích dokáže zachovat chladnou hlavu, nebo se o to aspoň snaží a svůj výbuch tlumí. Dobré vlastnosti, talent, například na jazyky, uměleckou činnost nebo hudební nástroje, zase mohou rodiče v dítěti rozvíjet a podporovat. To je třeba respektovat. Nemáme právo vychovávat dítě k svému obrazu, protože to je samostatný jedinec se svým vlastním osudem, který mu nikdo nemůže smazat ani přeměnit. Ten je určený okamžikem konstelace při narození, při prvém nádechu a zaplakání dítěte. Jestli se narodil předčasně není důležité. Konstelace byla při jeho narození a byla určena jemu - i to, zda přežije.

Pokračování příště.

Zpracovala Ing. Tatiana Flanderková podle rozhovoru Nataši Vámošové ve slovenském časopise Vitalita

Vytvořeno 26.3.2006 13:20:17 | přečteno 2684x | Ing. Tatiana Flanderková
 
load