9428915
ENDEFRRU
Přihlášení Cookies

Alternativní terapie

Aktuality

Všechny aktuality
Chci zasílat aktuality na e-mail:

Stavební kameny života

"Dvanáct znamení je nejúžasnější typologií člověčenstva. Když si v duchu budeš procházet dvanáct obrazů člověka a meditovat nad nimi, pochopíš daleko snáz jednotlivá rozlišení mezi lidmi, nežli podle jakéhokoliv jiného principu" - prof.Štěpán Urban

Náš osud může být ovlivňován našemi reakcemi, naším temperamentem. Již Hippokrates píše ve svém spise "O povaze člověka" o temperamnetu cholerickém, synkvinickém, melancholickém a flegmatickém a tato dávná nauka o typech člověka vychází z toho, že zásadně každý jedinec má v sobě temperamenty všechny a že jejich rovnoměrná směs je ukazatelem zdraví. Zakladatelem antické nauky o čtyřech životech byl Empedoklés. Od něho převzali nauku o tom, že oheň, země, vzduch a voda jsou základní látky stvoření, také Platón, Aristotelés a jiní učenci. Také Originés ve třetím století hlásal, že člověk sestává ze čtyř živlů, přičemž zemský živel se manifestuje v mase, vzduch v dýchání, voda v tělesných šťávách a oheň v teplotě těla. My se zaměříme na čtyři živly, coby psychické funkce podle C.G.Junga, pro něhož znamenaly živly archetypickou strukturu každého celku.

Jung rozeznával čtyři základní funkce lidské duše, kterých je zapotřebí k přizpůsobení se vnějším okolnostem a k zpracování zkušeností a událostí. Tyto čtyři základní charaktery jsou jasnou analogií ke čtyřem živlům astrologie:

  • intuitivní typ odpovídá ohni
  • vynalézavý koresponduje s živlem země
  • přemýšlivý typ odpovídá vzduchu
  • citlivý typ se shoduje s živlem vody

Jung dokázal, že v každém člověku jsou všechny čtyři psychické funkce, ovšem v rozličném rozložení. Jedna složka vždycky převládá, druhá bývá potlačena, klesá do nevědomí, může se projevit v nekontrolovaném vyjádření. Jung říká: "Tak jako není světlo bez stínu, ani žádná duševní celistvost není bez nedokonalosti". Pro člověka není výrazem temperamentu pouze to, v jakém znamení bylo při jeho narození Slunce, nýbrž postavení všech planet v jednotlivých znameních zvířetníku. Zároveň je podstatné, v jakých znameních toho kterého živlu je nejvíce planet, neboť toto tvoří významnou směs k celistvosti důležité pro zdraví a temperament. Velice důležité je rozložení živlů v horoskopech partnerů, zejména pro manželství. Živly se mají doplňovat, mají tvořit harmonický celek. Jednotlivé typy tedy jsou:

Typ ohnivý

To je člověk silné vůle, cholerik, intuitivní. Ohnivé znamení v horoskopu reprezentují Beran, Lev, Střelec. U lidí s převládajícím ohnivým znamením najdeme optimismus, nadšení, sebevědomí. Mají odvahu riskovat a jejich silná víra v sebe sama je zdrojem jejich nevyčerpatelné hnací síly. Věří své intuici, jsou rádi středem pozornosti a všeho dění. Potřebují uznání a dělají vše pro to, aby na sebe upoutali pozornost. Jsou tvůrčí, dávají impulz pro vývoj, jsou nadšení, rozněcují Ohnivý živelzanícenost jiných. Na začátku odvážných projektů stojí plní entuziasmu, ale provedení už přenechávají příslušníkům jiných znamení, obyčejně těm, která následují po ohnivém znamení. Jednotvárná práce pro ně není vhodná, protože v ní nemohou uplatnit svoje spontánní jednání a také omezuje jejich svobodu. Minulost pro ně hraje podřadnou roli, neboť se orientují celou svojí bytostí na budoucnost. Jejich hnacím motorem je víra v dosažení cílů. Raději se dravě vrhnou do víru života, než by pasivně očekávali, co na ně zbude. Mají podmanivou sílu vyjádření se a jejich někdy dětsky vypadající spontánní jednání má v sobě něco působivého. K zemským znamením jsou laskavě shovívaví, ačkoliv uznávají jejich objektivitu a smysl pro detaily a hlavně opatrnost. Ale zdůrazňování faktů umí znovu roznítit nadšení jejich ohnivého znamení. Obávají se, že emoce vodních znamení by mohli uhasit jejich oheň. A právě tak se bojí bezmezných idejí vzdušných znamení. Ovšem u ohnivých znamení se může také stát, že se jejich fantastické plány v důsledku neopatrnosti, nedokonalého plánování a smyslu pro detaily mohou proměnit v prach a popel. Nedostatek ohnivého živlu v horoskopu, pokud není kompenzován silným postavením Marsu, může mít za následek omezenou motivaci a nedostatek spontánnosti. Hospodaření s energií jde na úsporný plamínek, základní životní pocity mohou být obtížné, protože takovému člověku chybí odvaha, představivost a optimismus. V případě nedostatku ohnivého živlu v horoskopu se doporučují časté návštěvy divadel, kulturních podniků, zaměstnání se filozofií a náboženstvím, neboť tyto aktivity mohou podpořit tvůrčí schopnosti a nadšení. Především je ale vhodné hodně sportovat, což podpoří krevní oběh, dále tanec, který může stimulovat ohnivou energii. V praxi se vyskytnou případy, kdy ohnivý živel úplně chybí a je velice zajímavé, že v partnerských vztazích, respektive v manželství, najde takový člověk instinktivně protějšek, který má ohnivá znamení bohatě osázena planetami a plamenem svého ohně jej ozáří. Prakticky vzato, muži ohnivého temperamentu rádi ochraňují něžné bezmocné ženy, které jim zase na oplátku mohou dát oddanost, věrnost a jsou-li planety obou horoskopů vzájemně v harmonii, mohou být tato manželství velice šťatsná.

Zemský živel

Převládá-li v horoskopu narození postavení planet, zejména Slunce, Luny, ascendentu v zemských znameních, tedy v Kozorohu, Býku a Panně, jedná se o člověka povahy melancholické se zdrženlivým temperamentem, pevného, uzavřeného, šetrného, konkrétního, vytrvalého, koncentrovaného. Jeho svět se zakládá na faktech, zkušenostech, pořádku a struktuře. Cení si všeho a spoléhá se na vše, co může pochopit svými smysly a prozkoumat. Spekulacím, hypotézám a Zemský živelfantaziím nevěří, nemůže je s jistotou akceptovat. Vrabec v hrsti je mu milejší než holub na střeše. Je sice ve svém jednání pomalejší, zato však spolehlivý a vytrvalý. Do čeho se jednou pustí, to dokončí. Jde jistě za svým cílem. Jeho silná orientace na minulost a přítomnost je zřejmá ze skutečnosti, že se nespoléhá na fiktivní budoucnost, nestaví vzdušné zámky a tudíž je poučitelný. Bohužel, lidem zemského živlu chybí potřebná síla představivosti, aby se dovedli nadchnout pro svět ideálů, nadějí nebo abstrakcí. Milují jen to, čemu věří, co znají a na co se mohou spolehnout. Těžce snášejí změny, vyloženě nemají rádi žádné novinky jak v politice, tak doma. Když se nové politické scéně nedaří, neopomenou podotknout: "Vždyť jsem to říkal". Velice se snaží uspokojit svoji potřebu jistoty tak, aby dosáhli žádoucího majetku. Jsou pilní, svědomití, vzorní, ale může se stát, že jim uniká smysl života. Nedostatek inspirace a intuice se může stát brzdou jejich radosti ze života. Vlastnosti člověka vzdušného živlu těžko pochopí, jeví se jim jako "mozková akrobacie". Leč jsou-li v horoskopu tyto dva živly vyváženy, potom se mohou jejich vlastnosti výborně doplňovat. Také typ ohně je pro ně odtažitý, protože se jim zdá, že se stále žene kupředu s neekonomickým způsobem myšlení plným rizika bez přesného plánování. Vodní živel naproti tomu oceňují jako plodný a oživující. Pro zdraví člověka je velice důležité, aby znal dobře poměr jednotlivých živlů své osobnosti, pochopil případné rozpory nebo dualitu a věděl, jak doplnit nebo nahradit to, co mu chybí. To docílí nejlépe v partnerských vztazích, ale chybí-li někomu, nebo má-li nedostatek zemského živlu, tedy těžko se přizpůsobuje realitě denního života, vyhýbá se kontaktu s fyzickým světem, nerozumí dokonale svému tělu - mívá pocit omezení. Pokud nepřevezme starost o zemský živel silný Saturn postavený ve znamení Kozoroha, je nutné, aby plánovitě krok za krokem se začal zabývat prací se zemí, na zahrádce nebo pěstováním květin za oknem a domácími pracemi. Doporučuje se gymnastika a masáže.

Vzdušný živel

Lidé tohoto typu mají zdravý rozum, jsou povahy sangvinické, veselého temparamentu, proměnliví, sdílní, ideální, čilí, přizpůsobiví, tolerantní. Jejich myšlení plynerychlostí světla vesvětě teorií a abstrakce. Mají schopnost všechno dobře pochopit a enormní možnost vyjadřování. Tito lidé mají Slunce, Lunu, ascendent a planety převážně ve znamení vzdušného živlu, tj. ve Váhách, Vodnáři a Blížencích. Jejich potřeba kontaktů a výměna zkušeností je nutí k neustálému pohybu, touha Vzdušný živelpo svobodě a nezávislosti jim nedovolí dlouho otálet. Chovají se sice k jiným přátelsky a otevřeně, ale přitom působí někdy chladným dojmem a jakoby poněkud distancovaně. Chod jejich myšlenek je bystrý, umí zprostředkovat, informovat, uskutečňovat ideje, porovnávat a pochybovat, ale vyhýbají se emocionální angažovanosti. Tato tendence vede někdy k netrpělivosti, nervozitě a roztržitosti. Jejich neúnavný zájem o všecko a o každého jej nenechá nikdy v klidu, takže působí přelétavým dojmem (Blíženci!). Budoucnost jej ejich nejoblíbenější sféra zájmu. Novinky jim skýtají všechny možnosti pro experimenty a utopie. Ačkoliv mají silný smysl pro objektivitu, mohou se snadno ztratit v bludišti svých myšlenek, respektive mohou se zmýlit. S typem zemského živlu si nerozumí, protože lidé zemského živlu dovedou konkrétními fakty zbořit jejich vzdušné zámky. Právě tak vodní živel je pro ně knihou se sedmi pečetěmi, neboť cituplnost vodního živlu se vymyká jejich logice a nehodí se do jejich rozumového světa. Nicméně je to právě jenom vodní živel, který dovede oživit abstraktní ideje a polidštit je. Naproti tomu oceňují inspiraci ohnivého živlu i když tak docela nerozumí jeho impulzivnímu a někdy bezhlavému jednání. Jestliže v horoskopu chybí vzdušný živel, chybí s ním také určitá lehkost v životě. Spolupráce s ostatními se zdá být těžká, jelikož vyžaduje přizpůsobivost a to je právě kvalita vzdušných znamení. Jestliže nedostatek zdušného živlu nekompenzuje silně postavený Mwerkur (v Panně, Blížencích) nebo Uran (ve Vodnáři), pak je nebezpečí nesamostatnosti a objektivního přehledu. Pomocí v tomto případě může být to, že se člověk snaží distancovat od denního dění ve svých myšlenkách, nebo snaží-li se povznést svého ducha do vzdušných výšin a získat tak nový způsob vidění světa. Hlavně se však musí snažit doplnit cílenými dechovými cvičeními tento nedostatek vzdušného živlu.

Vodní typ

Tento živel charakterizuje povahu flegmatickou, temperament povolný obětavý, citový, plachý, plný fantazie, intuitivní, příchylný, ovlivnitelný a dávají jej Slunce, Luna, ascendent nebo více planet ve vodních znameních (Rak, Štír, Ryby). Člověk vodního živlu se jeví jako cituplný, schopný velkého soucitu s jinými, a proto jej často potkáváme v ordinacích a terapeutických zařízeních. Antény jeho citu jsou neustále nastaveny na příjem, což mu znesnadňuje omezení od vnějších Vodní živelvlivů. Přijímá totiž zvnějšku mnoho energie, dá se vnějšími energiemi ovlivňovat a to také takovými, které ho poškozují. Ale jeho síla instinktu se nesmí podceňovat, protože mu nic nebrání, aby šel za svým vlastním určením a cílem. Nejde však za nimi energicky a jistě, ale - i když s oklikami - nakonec jich jistě dosáhne. Umí sice obdivuhodně vyprávět, ale jenom těžce formálně se vyjádřit a věc objasnit, neboť racionální svět slova mu uniká. Lépe se cítí ve své fantazii a bohatém světě obrazů. Je to umělec, vypravěč pohádek, kouzelník a mučedník. Mnohdy nechce vnímat podněty zvenčí, stáhne se raději zpět a pokouší so o únik do iracionálna, v horším případě pomocí drog (Neptun - Ryby). Minulost ho drží v zajetí svými obrazy a vzpomínkami a častěji obrací svůj zrak nazpět než dopředu. Jeho duše lpí dlouho na něčem, co bylo a není. Voda se nepohybuje vlastní silou, nýbrž potřebuje impulzy zvenčí, které ji usměrní a přinutí k nějaké formě pohybu. Proto člověk vodního typu hledá blízkost člověka typu zemského, jenž mu zprostředkuje pevnost a jistotu. Vzdušnému znamení se raději vyhne, neboť toto je zdrojem větru a může vodu notně rozbouřit. Také před ohnivým znamením utíká ve formě páry, neboť ohnivou přítomností mohou být jeho city snadno zraňovány. Na druhé straně však právě optimismus a radost ze života ohnivého živlu by ho dovedly zbavit beznaděje. Jestliže někomu chybí v horoskopu vodní živel nebo je ho citelný nedostatek, pak je třeba nasadit všechny páky, aby uměl vyjádřit svoje city. Musí se snažit, aby pochopil také city a pocity druhého, aby při utrpení jiného člověka nebyl distancovaný, nebo aby se takovým nezdál. Nedostatek vlastních citů se odráží také v jeho potřebě citů druhého. Jestliže jeho nedostatek citu nezmírní silné postavení Luny (v Raku), bude takový člověk inklinovat k nedůvěře ke všemu iracionálnímu. V případě nouze se doporučuje přímý styk s vodou ve formě koupelí, plavání v moři, ve vodním sportu, očistné kúře, pití čisté vody, neboť odstraňuje jedovaté látky z těla a může to také povzbudit dřímající duševní energii. Právě tak může vodní živel nahradit a kanály citu otevřít hudba, meditace a hledání spirituálních zážitků. A toto může též zahojit rány na duši, zlepšit pocity a dát zapomenout na bolestivé zážitky v minulosti a zahojit staré rány.

Zpracoval S. Flanderka, autor článku Zoša Kinkorová v časopise Astro

Vytvořeno 28.4.2013 10:46:11 | přečteno 2800x | S.Flanderka
 
load