9424733
ENDEFRRU
Přihlášení Cookies

Alternativní terapie

Aktuality

Všechny aktuality
Chci zasílat aktuality na e-mail:

Řeč horoskopu

Pokračování rozhovorů se slovenským astrológem Františkem Šteffkem

Někdo odmítá teorii reinkarnace, mnozí si myslí, že žijeme jen jednou.

Je to pohodlné. Protože, jestli "žijeme jen jednou", potom si každý chce užívat všechny slasti třeba i na úkor svého bližního...Až potom, když lidstvo pochopí, že nežije jen jeden život, se přestane nahánět za materiálními statky, penězi, zlatem - přestane páchat zlo a zabíjet.

Co tedy říká horoskop?

Horoskop je v podstatě "ráj" nebo "peklo" podle našich zásluh. Abych to vysvětlil: z rajské zahrady, Edenu, vytékala řeka a později se rozdělovala ve čtyři hlavní řeky. Tou veleřekou je náš život od rajských časů zatížený karmickým trestem - čili osudem člověka. Ty čtyři rajské řeky jsou základními prvky horoskopu:

 • Ascendent - východ, naše posmrtná maska pro novou inkarnaci
 • Descendent - západ, neznámo, kam v novém životě směřujeme
 • Médium Coell - střed nebe, vrchol snažení a co můžeme dosáhnout
 • Immum Coell - hlubina nebe, náš zrod a zánik

Další symboly:

 • Symbol planety Zem - kruh a v něm kříž. Tento hlavní kříž omezení ducha a hmoty neseme na svých zádech během celého života, během věků, pokud nepochopíme a nezbavíme se "dědičného" hříchu - své vlastní karmy. Osobní horoskop každého člověka ukazuje na stupeň jeho vývoje v duchovní i materiální sféře. Astrologické symboly, obrázek se otevře v novém okněSymbol ducha je kruh - zárodek, buňka...
 • Symbol duše je půlkruh - vnímavost, cit...
 • Symbol hmoty je kříž - hmotné tělo i samotná hmota, která je bez předchozích principů neživá
 • Symbol Slunce s tečkou uprostřed je počátek ducha...
 • Symbol Měsíce je duše - odraz ducha - a Slunce...
 • Symbol Merkura je jednota všech tří principů (ducha, duše, hmoty), proto si jej i bohové vybrali za svého posla...
 • Symbol Venuše prozrazuje, že duch vládne nad hmotou...
 • Symbol Marsu je protipól Venuš, hmota převažuje nad duchem...
 • Symbol Jupitera vypovídá, že duševno je nadřazeno hmotě...
 • Symbol Saturnu ukazuje, jak hmota zatěžuje a omezuje duši...
 • Symbol Uranu je narušitelem každého zárodku ducha. Jakoby hmota chtěla celou svojí tíží zničit ducha...
 • Symbol Neptuna svojí harpunou - hmotou rozdvojuje duši a popírá všechny principy...
 • Symbol Pluta je splývání ducha a duše jako při stvoření Adama, duše se z ducha vynořuje (viz starý symbol Pluta)...
 • Symbol Dračí hlavy ja nádoba karmy, která je "vylita" na člověka při jeho narození...
 • Symbol Dračího ocasu je mísa karmy, do které se sbírají skutky člověka v současném pozemském životě a zároveň slouží pro jeho budoucí inkarnaci. Pokud je z ní možné něco vylít, trvá karma a inkarnace člověka. Když tam nic není, člověk dosáhl osvobození spod tíživé hmoty. Až potom přechází do jiné vyšší dimenze plnit poslání Stvořitele...

V nestejném, i když jedinečném osudě člověka každého z nás, je zakódovaná spravedlivá odměna za konání dobra a zla v minulých životech. Horoskop je tedy, společně s osobními domy, planetami, aspekty, osobními body a stálicemi, obrazem anebo knihou, která vypovídá o jeho pozemském životě od narození po smrt. Záležitostí seriózního a zodpovědného astrológa je, aby z horoskopu jedince, který si dá vyložit svůj osud, karmické příčiny, svoji cestu, poslání a vůbec smysl jeho života, aby mu byl správně přečtený, resp interpretovaný. V tom vidím velkou zodpovědnost, kterou si každý astrológ bere na sebe stejně, jako operující chirurg život člověka.

Zpracovala Ing. Tatiana Flanderková podle rozhovoru Nataši Vámošové ve slovenském časopise Vitalita

Vytvořeno 20.10.2008 11:07:48 | přečteno 6339x | Ing. Tatiana Flanderková
 
load