Rozdělení Bachových květových esencí

Na každou bolest je lék.

Dr. Edward Bach pozoroval různé typy lidí, jejich reakce na těžkosti nemoci, blízké okolí a život a 38 květových esencí rozdělil do sedmi základních skupin, podle sedmi mentálně emocionálních stavů lidí:

K těmto 38 esencí patří ještě tzv. Krizová esence. Je složena z pěti esencí a je určena jako první pomoc při obecných či individuálních krizích - při vážných stavech, těžkých operacích, šoku, traumatech a jiným. Lidé s těmito obtížemi se při užívání kapiček mohou se situací lépe vyrovnat. Krizovou esenci lze užívat jak vnitřně, tak i zevně, ve formě krému či spreje, na kůži, na rány, poranění, exémy, akné nebo lupénku.

Do jednotlivých skupin potom zařadil Dr. Bach následující květové esence (popisy jednotlivých skupin jsou v samostatném oddíle):

Nejistota:Rožec (Cerato)

Nezájem o současné dění kolem sebe:Zimolez kozí list

Osamělost:Skotský vřes

Přecitlivělost na své okolí:Řepík lékařský

Přehnaná starost o druhé:Sporýš lékařský

Strach:Kejklířka skvrnitá

Ztráta naděje a zoufalství:Žlutá vrba

Zpracovala Ing. Tatiana Flanderková podle knihy "Bachova květová terapie-teorie a praxe" od Mechthilda Scheffera.