Zooterapie

Úvod k Zooterapii.

durrel

Zooterapie je léčba pomocí zvířat (péče o ně, dotýkání, hlazení, kontakt s nimi, komunikace "přes zvíře"). Je novým oborem, který si pomalu začíná získávat své místo ve spektru léčení a pomoci lidem.

Gerald Durrell patřil mezi nejproslulejší zastánce zvířat, bez kterých by život člověka byl o mnoho ochuzený a smutný...

"Zvířata nejsou naši bližní, nejsou ani naši poddaní; jsou to jiné národy, chycené spolu s námi v síti života a času". Henry Beston

Zpracovala Ing. Tatiana Flanderková